Links
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

Doktora ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, EKONOMETRİ (DR), 2016, 2020

Yüksek Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, EKONOMETRİ (YL) (TEZLİ), 2013, 2016

Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, EKONOMETRİ BÖLÜMÜ, 2009, 2013

1- Hayat Pahalılığı Araştırması: TRA1 Düzey 2 Bölgesi Üzerine Bir Uygulama
Tamamlandı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Yürütücü ULUSAL

2- Eşlerin Birbirinden Memnuniyeti Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi
Tamamlandı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Yürütücü ULUSAL

1- Issues Related to Women: Essays in Econometrics and Statistics
Bölüm Adı:Evaluation of the Factors Affecting the Future Hopes of Women, ÇEBİ KARAASLAN KÜBRANUR, AYSİN MERYEM Yayın Yeri:Holistence Publications, Editör: Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:394 ISBN:978-625-6942-14-1 Bölüm Sayfaları:35-63

2- HAYAT PAHALILIĞI ARAŞTIRMASI: TRA1 DÜZEY 2 BÖLGESİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA
Bölüm Adı:, ÇEBİ KARAASLAN KÜBRANUR, OKTAY ERKAN, KAYA ŞEYMANUR Yayın Yeri:Nobel Yayınevi, Editör: Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:242 ISBN:978-625-398-656-8 Bölüm Sayfaları:-

3- Doğrusal Olasılık Modelleri ve Uygulamalar
Bölüm Adı:Nested Logit Model ve Uygulaması, ÇEBİ KARAASLAN KÜBRANUR, KARAASLAN ABDULKERİM Yayın Yeri:Necmettin Erbakan Üniversitesi Yayınevi, Editör: Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:331 ISBN:978-625-6960-40-4 Bölüm Sayfaları:-

4- International Perspectives and Strategies for Managing an Aging Workforce
Bölüm Adı:LAD Regression Application: Factors Affecting Household Expenditures of Working Elderly in Turkey, ÇEBİ KARAASLAN KÜBRANUR Yayın Yeri:IGI Global, Editör: Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:325 ISBN:9781799823957 Bölüm Sayfaları:-

5- Eşlerin Birbirinden Memnuniyetini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi
Bölüm Adı:, ÇEBİ KARAASLAN KÜBRANUR, OKTAY ERKAN, BOZKURT OĞUZHAN Yayın Yeri:Gazi Kitabevi, Editör: Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:203 ISBN:978-625-8413-66-3 Bölüm Sayfaları:-

6- Pandemi Döneminde Mutluluk Düzeyi Belirleyicileri
Bölüm Adı:, ÇEBİ KARAASLAN KÜBRANUR Yayın Yeri:Nobel Yayınevi, Editör: Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:88 ISBN:978-625-433-379-8 Bölüm Sayfaları:-

7- İktisadi ve İdari Bilimlerde Uluslararası Araştırmalar - I
Bölüm Adı:MUTLULUK VE GELİR: BİBLİYOMETRİK BİR ANALİZ, AYSİN MERYEM, ÇEBİ KARAASLAN KÜBRANUR, ÇALMAŞUR GÜRKAN Yayın Yeri:Serüven Yayınevi, Editör: Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:330 ISBN:978-625-6399-04-4 Bölüm Sayfaları:-

8- Suriyeli Mülteci Algısının Araştırılması Erzurum Örneği
Bölüm Adı:, OKTAY ERKAN,TOKSOY TURGAY,ÇEBİ KÜBRANUR Yayın Yeri:Zafer Form Ofset Yayınevi, Editör: Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:234 ISBN:978 – 605 – 83687 – 7 – 4 Bölüm Sayfaları:-

9- Çalışan Öğrencilerin Hayattan Memnuniyetlerinin Araştırılması
Bölüm Adı:, OKTAY ERKAN, ÖZGENÇ ENZEL, ÇEBİ KÜBRANUR Yayın Yeri:Zafer Form Ofset Yayınevi, Editör: Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:220 ISBN:978-605-83687-2-9 Bölüm Sayfaları:-

10- Öğrencilerin Üniversite Oryantasyon Faaliyetlerinden Memnuniyetinin Araştırılması
Bölüm Adı:, OKTAY ERKAN, ÇEBİ KARAASLAN KÜBRANUR, YEŞİLYURT ESRA ÜMMÜHAN Yayın Yeri:Atatürk Üniversitesi Yayınları, Editör: Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:248 ISBN:978-625-7086-69-1 Bölüm Sayfaları:-

1- YAYIN ÖDÜLÜ
2022 TÜRKİYE

2- EN YÜKSEK ETKİ FAKTÖRLÜ DERGİDE YAYIN ÖDÜLÜ
2022 TÜRKİYE

3- EN YÜKSEK ETKİ FAKTÖRLÜ DERGİDE YAYIN ÖDÜLÜ
2023 ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE

4- YAYIN ÖDÜLÜ
2023 TÜRKİYE

1- Ulusal
Endnote Web Eğitimi Endnote Web Eğitimi 07.12.2020 09.12.2020

1- Determination of household electricity expenditures using quantile regression with Kennedy approach
ÇEBİ KARAASLAN KÜBRANUR, KESRİKLİOĞLU ESMA, OKTAY ERKAN, Yayın Yeri:Energy Efficiency ,2024
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

2- An Empirical Analysis Based on Qualitative Response Models: Happiness Level Determinants of Individuals in Turkey,
ÇEBİ KARAASLAN KÜBRANUR, ÇALMAŞUR GÜRKAN, Yayın Yeri:Turkish Journal of Psychology ,2023
Uluslararası Hakemli SSCI, Özgün Makale

3- Determinants of energy expenditures for Turkish households using quantile regression and data from an original survey in Turkey
ÇEBİ KARAASLAN KÜBRANUR, ALGÜL YAHYA, Yayın Yeri:Environmental Science and Pollution Research ,2023
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

4- Hanehalklarının Tasarruf Tercihlerinin Belirleyicileri: Türkiye Örneğine Nested Logit Model Uygulaması
ÇEBİ KARAASLAN KÜBRANUR, OKTAY ERKAN, KARAASLAN ABDULKERİM, ALKAN ÖMER, Yayın Yeri:Alanya Akademik Bakış ,2023
Ulusal Hakemli TR DİZİN, Özgün Makale

5- Determinants of Credit Card Use: Evidence from Cross-Sectional Data in Turkey
ÇEBİ KARAASLAN KÜBRANUR, TEKMANLI HASAN HÜSEYİN, Yayın Yeri:International Journal of Contemporary Economics and Administrative Sciences ,2022
Uluslararası Hakemli ESCI, Özgün Makale

6- Space Heating Preferences in Households: Nested Logit Model Approach in Turkey
ÇEBİ KARAASLAN KÜBRANUR, ALGÜL YAHYA, KARAASLAN ABDULKERİM, Yayın Yeri:Energy and Buildings ,2022
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

7- Assessment of Sociodemographic Indicators of Tobacco Expenditure: An Application of the Censored Regression Model
ÇEBİ KARAASLAN KÜBRANUR, Yayın Yeri:Journal of Substance Use ,2022
Uluslararası Hakemli SSCI, Özgün Makale

8- Determinants of online shopping attitudes of households in Turkey
ÇEBİ KARAASLAN KÜBRANUR, Yayın Yeri:Journal of Modelling in Management ,2022
Uluslararası Hakemli ESCI, SCOPUS, Özgün Makale

9- Determinants of Household Saving Behaviour in Turkey
ÇEBİ KARAASLAN KÜBRANUR, OKTAY ERKAN, ALKAN ÖMER, Yayın Yeri:Sosyoekonomi ,2022
Uluslararası Hakemli ESCI, Özgün Makale

10- Analysis of the factors affecting credit card use and online shopping attitudes of households in Turkey with the Bivariate Probit Model
ÇEBİ KARAASLAN KÜBRANUR, Yayın Yeri:International Journal of Electronic Finance ,2022
Uluslararası Hakemli SCOPUS, Özgün Makale

11- Investigation of Factors Affecting the Number of Automobiles Owned by Households: Count Data Model
ÇEBİ KARAASLAN KÜBRANUR, Yayın Yeri:Istanbul Business Research ,2022
Uluslararası Hakemli ESCI, Özgün Makale

12- Factors Affecting Household Expenditures: A Microeconometric Study on Turkey
ÇEBİ KARAASLAN KÜBRANUR, Yayın Yeri:İzmir İktisat Dergisi ,2022
Uluslararası Hakemli TR DİZİN, Özgün Makale

13- Analysis of Factors Affecting Individuals' Sources of Happiness with Multinomial Logistic Model
ÇEBİ KARAASLAN KÜBRANUR, Yayın Yeri:Journal of Measurement and Evaluation in Education and Psychology ,2021
Uluslararası Hakemli ESCI, Özgün Makale

14- Bireylerin Yaşam Memnuniyetlerini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi
ÇEBİ KARAASLAN KÜBRANUR, ÇALMAŞUR GÜRKAN, EMRE AYSİN MERYEM, Yayın Yeri:Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi ,2021
Uluslararası Hakemli TR DİZİN, Özgün Makale

15- A study of factors affecting the alcohol consumption in Turkey
ÇEBİ KARAASLAN KÜBRANUR, KARAASLAN ABDULKERİM, Yayın Yeri:Journal of Substance Use ,2021
Uluslararası Hakemli SSCI, Özgün Makale

16- Hanelerin Araç Yakıt Harcamalarını Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi: Tobit Model Uygulaması
ÇEBİ KARAASLAN KÜBRANUR, Yayın Yeri:Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi ,2021
Uluslararası Hakemli TR DİZİN, Özgün Makale

17- İstatistiksel Güç Analizi: Atatürk Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi Üzerine Bir Uygulama
ÖZÇOMAK MEHMET SUPHİ,ÇEBİ KÜBRANUR, Yayın Yeri:Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi ,2017
Uluslararası Hakemli TR DİZİN, Özgün Makale

18- Analysing workplace violence towards health care staff in public hospitals using alternative ordered response models: the case of north-eastern Turkey
ÇELİK ALİ KEMAL,OKTAY ERKAN,ÇEBİ KÜBRANUR, Yayın Yeri:International Journal of Occupational Safety and Ergonomics ,2017
Uluslararası Hakemli SSCI, Özgün Makale

1- Isınma ve Yemek Pişirme için Yapılan Enerji Harcamalarının Kantil Regresyon Kullanılarak Analizi
ÇEBİ KARAASLAN KÜBRANUR 12.03.2022, Yayın Yeri:5 th International Symposium on Social Sciences and Educational Sciences Uluslararası Özet bildiri

2- Investigation of Socioeconomic Factors Affecting the Number of Employees in Houses with Zero Inflated Poisson Regression Model
ÇEBİ KARAASLAN KÜBRANUR 26.10.2021, Yayın Yeri:International Conference on Social Sciences & Humanities-III Uluslararası Özet bildiri

3- Çalışan Öğrencilerin Genel Memnuniyet Düzeylerinin Sıralı Probit Model Yardımıyla Araştırılması
OKTAY ERKAN,ÇELİK ALİ KEMAL,özgenç enzel,ÇEBİ KÜBRANUR 02.06.2016, Yayın Yeri:17th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics Uluslararası Özet bildiri

4- Atatürk Üniversitesi Yerleşkesinde Lojman Hizmeti Alanların Lojman Yönetiminden Memnuniyetlerinin Araştırılması
OKTAY ERKAN,Börekçi Nil,ÇEBİ KÜBRANUR 17.10.2018, Yayın Yeri:19th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics Uluslararası Tam metin bildiri

5- Otomobil Sahipliğine Etki Eden Faktörlerin Araştırılması
ÇEBİ KARAASLAN KÜBRANUR 05.07.2021, Yayın Yeri:Çanakkale Onsekiz Mart University International Social Sciences Conference Uluslararası Özet bildiri

6- Determinants of Transportation Expenditures: The Case of Turkish Household
ÇEBİ KARAASLAN KÜBRANUR, KARAASLAN ABDULKERİM 04.09.2021, Yayın Yeri:7th International Conference on Business and Economics Studies Uluslararası Özet bildiri

7- Examining Violence Towards Healthcare Workers The Case of State Hospitals in Erzurum Province
OKTAY ERKAN,ÇELİK ALİ KEMAL,ÇEBİ KÜBRANUR 10.05.2014, Yayın Yeri:9th International Statistics Day Symposium Uluslararası Özet bildiri

1- İstatistik II
Lisans 2023-2024 Türkçe 3

2- İstatistik I
Lisans 2023-2024 Türkçe 3

3- Sosyal Bilimlerde İstatistik II
Lisans 2021-2022 Türkçe 3

4- İstatistik II
Lisans 2021-2022 Türkçe 3

5- İstatistik I
Lisans 2021-2022 Türkçe 3

6- Sosyal Bilimlerde İstatistik I
Lisans 2021-2022 Türkçe 3

7- Sosyal Bilimlerde İstatistik II
Lisans 2020-2021 Türkçe 3

8- İstatistik II
Lisans 2020-2021 Türkçe 3

1- Yüksek Lisans
HANEHALKI YENİLENEBİLİR ENERJİ KULLANIMINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ARAŞTIRILMASI YAĞMUR, Devam Ediyor YAĞMUR BURAK Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yöneylem Araştırması Ana Bilim Dalı

1- Arş. Uyg. Merkezi Müdürü.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2023

2- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sürdürülebilirlik ve Sıfır Atık Yönetimi Komisyon Başkanı.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2022

3- Yüksekokul Yönetim Kurulu Üyeliği.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2022

4- 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Sınav Koordinatör Yardımcısı.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2017 2018

5- 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı İşletme Bölümü Öğrenci Danışmanı.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2017

6- 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı İktisat Bölümü Öğrenci Danışmanı.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2017

2022 doçent ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2021 doktor öğretim üyesi ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2017 araştirma görevlisi ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ETÜ Asistan Snow