Links
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

Doktora ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ, , 2016, 2020

Yüksek Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ, 2013, 2016

Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ, 2009, 2013

1- CUMHURİYET’İN 100. YILINDA Kadın Araştırmacıların Sosyal Bilimler Çalışmaları - II
Bölüm Adı:DOĞAL AFETLER VE RUH SAĞLIĞI, ÖZTÜRK ZEYNEP Yayın Yeri:Fenomen Yayıncılık, Editör: KURT KAYSERİLİ Serap Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:25 ISBN:978-625-6470-30-9 Bölüm Sayfaları:137-152

2- Child Mental Health and Psychosocial Care
Bölüm Adı:, ÖZTÜRK ZEYNEP, KARAKURT NURGÜL Yayın Yeri:ANADOLU NOBEL TIP KİTABEVLERİ, Editör: ÖZTÜRK Zeynep, KARAKURT Nurgül Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:72 ISBN:978-625-94200-0-4 Bölüm Sayfaları:-

3- Çocuk Sağlığı ve İlk Yardım
Bölüm Adı:Çocuklarda Uyum ve Davranış Sorunları, ŞAHİN ALTUN ÖZLEM,OLÇUN ZEYNEP Yayın Yeri:Nobel, Editör: Reva Balcı Akpınar, Sibel Küçükoğlu Basım sayısı:2, Sayfa sayısı:322 ISBN:978-605-7895-70-7 Bölüm Sayfaları:-

4- FARKLI YÖNLERİ İLE RUH SAĞLIĞI VE PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ
Bölüm Adı:KADINLARIN YAŞAM DÖNEMLERİNE GÖRE PSİKOSOSYAL SORUNLAR, ŞAHİN ALTUN ÖZLEM, ÖZTÜRK ZEYNEP Yayın Yeri:Nobel Yayın Dağıtım, Editör: Prof. Dr. Derya TANRIVERDİ Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:568 ISBN:9786052369333 Bölüm Sayfaları:223-238

1- Investigating The Relationship Among Coronavirus Anxiety, Smartphone Addiction, And Sleep Quality During Covid-19 Pandemic
ÖZTÜRK ZEYNEP, AKSOY MEYREME, BAHÇECİOĞLU TURAN GÜLCAN, Yayın Yeri:Balikesir University ,2023
Ulusal Hakemli TR DİZİN, Özgün Makale

2- The Effect of COVID-19 Outbreak on Older Adults Hopelessness, Loneliness and Spiritual Well-Being in Turkey
DURMUŞ MUSTAFA, ÖZTÜRK ZEYNEP, Yayın Yeri:Journal of Religion and Health ,2022
Uluslararası Hakemli SSCI, Özgün Makale

3- Gebelerde Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ile Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişki
KIRCA NURCAN, ŞAHİN ALTUN ÖZLEM, EJDER APAY SERAP, ŞAHİN Fatih, ÖZTÜRK ZEYNEP, Yayın Yeri:Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi ,2022
Ulusal Hakemli TR DİZİN, Özgün Makale

4- The Relationship between the Fear of Covid-19, Depression, and Spiritual Well-Being in Pregnant Women
DURMUŞ MUSTAFA, ÖZTÜRK ZEYNEP, ŞENER NURDİLAN, YURTÇİÇEK EREN SALİHA, Yayın Yeri:Journal of Religion and Health ,2022
Uluslararası Hakemli SCI, Özgün Makale

5- The effect of nursing interventions to instill hope on the internalized stigma, hope, and quality of life levels in patients With schizophrenia
ÖZTÜRK ZEYNEP, ŞAHİN ALTUN ÖZLEM, Yayın Yeri:PERSPECTIVES IN PSYCHIATRIC CARE ,2022
Uluslararası Hakemli SCI, Özgün Makale

6- An analysis of the relationship between social support levels and treatment compliance of individuals diagnosed with schizophrenia
ŞAHİN ALTUN ÖZLEM, ASİ KARAKAŞ SİBEL, ÖZTÜRK ZEYNEP, POLAT HATİCE, Yayın Yeri:Perspectives in psychiatric care ,2022
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

7- Examination of evidence-based nursing attitudes and the relationship with professional self-concept in nurses working in a psychiatric hospital
ASİ KARAKAŞ SİBEL, ŞAHİN ALTUN ÖZLEM, POLAT HATİCE, ÖZTÜRK ZEYNEP, Yayın Yeri:Perspectives in Psychiatric Care ,2021
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

8- COVID-19 PANDEMİSİNİN ÇOCUKLARIN KORKU, KAYGI VE DEPRESYON DÜZEYLERİNE ETKİSİ
ÖZLÜ İBRAHİM, ÖZTÜRK ZEYNEP, KARAMAN ÖZLÜ ZEYNEP, KIZILOĞLU Beyzanur, Yayın Yeri:Journal of Anatolia Nursing and Health Sciences ,2021
Ulusal Hakemli TR DİZİN, Özgün Makale

9- The effects of progressive muscle relaxation exercises on the anxiety and sleep quality of patients with COVID\u201019: A randomized controlled study
ÖZLÜ İBRAHİM, ÖZTÜRK ZEYNEP, KARAMAN ÖZLÜ ZEYNEP, TEKİN ERDAL, GÜR ALİ, Yayın Yeri:Perspectives in Psychiatric Care ,2021
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

10- A study to determine the relationship between the emotional intelligence levels and perceptions of spiritual support of nurses working in a hospital for psychiatric and neurological diseases in Turkey
ASİ KARAKAŞ SİBEL, ŞAHİN ALTUN ÖZLEM, OKANLI AYŞE, POLAT HATİCE, ÖZTÜRK ZEYNEP, Yayın Yeri:Archives of Psychiatric Nursing ,2020
Uluslararası Hakemli SSCI, Özgün Makale

11- An investigation of the relationship between schizophrenic patients' strength of religious faith and adherence to treatment
ŞAHİN ALTUN ÖZLEM, ASİ KARAKAŞ SİBEL, ÖZTÜRK ZEYNEP, POLAT HATİCE, Yayın Yeri:Archives of Psychiatric Nursing ,2018
Uluslararası Hakemli SSCI, Özgün Makale

12- Şizofreni Hastalığında Umut Kavramı
ŞAHİN ALTUN ÖZLEM,OLÇUN ZEYNEP, Yayın Yeri:Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi ,2018
Uluslararası Hakemli TR DİZİN, Derleme Makale

13- Examination of the RelationshipBetween Elective Surgical Patients’Methods for Coping With Stressand Sleeping Status the NightBefore an Operation
KARAMAN ÖZLÜ ZEYNEP,ŞAHİN ALTUN ÖZLEM,OLÇUN ZEYNEP,BAĞDİGEN MERVE,YURTTAŞ AFİFE, Yayın Yeri:Journal of PeriAnesthesia Nursing ,2018
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

14- The Correlation Between Schizophrenic Patients Level of Internalized Stigma and Their Level of Hope
OLÇUN ZEYNEP,ŞAHİN ALTUN ÖZLEM, Yayın Yeri:Archives of Psychiatric Nursing ,2017
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

15- Psikiyatri Kliniklerinde Şiddet Davranışı Ve Şiddetin Sağlık Çalışanları Üzerindeki Etkileri
DURMAZ HATİCE,ORAK OYA SEVCAN,GÖKALP KÜBRA,OLÇUN ZEYNEP, Yayın Yeri:Türkiye Klinikleri Psikiyatri Hemşireliği Özel Dergisi ,2017
Ulusal Hakemsiz Endekste taranmıyor, Derleme Makale

16- THE RELATIONSHIP BETWEEN NURSING STUDENTS\u2019 ANGER EXPRESSION AND FEELINGS OF LONELINESS
ŞAHİN ALTUN ÖZLEM, ASİ KARAKAŞ SİBEL, OKANLI AYŞE, ÖZTÜRK ZEYNEP, Yayın Yeri:INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF NURSING RESEARCHES ,2017
Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor, Özgün Makale

17- Transactional Analysis and Awareness Concepts in Psychiatric Nursing
ŞAHİN ALTUN ÖZLEM,ÖZER DUYGU,OLÇUN ZEYNEP, Yayın Yeri:INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY AND PSYCHOLOGICAL RESEARCHES ,2017
Uluslararası Hakemli Türkiye Atıf Dizini, Derleme Makale

18- Does The Fear of Surgery Prevent Patients From Sleeping?
ŞAHİN ALTUN ÖZLEM,KARAMAN ÖZLÜ ZEYNEP,OLÇUN ZEYNEP,KAYA MERVE, Yayın Yeri:Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi ,2017
Ulusal Hakemli TR DİZİN, Özgün Makale

19- Hemşirelik Öğrencilerinin Öfke İfade Tarzları İle Yalnızlık Duyguları Arasındaki İlişki
ŞAHİN ALTUN ÖZLEM,ASİ KARAKAŞ SİBEL,OKANLI AYŞE,OLÇUN ZEYNEP,YURTTAŞ AFİFE,BAĞDİGEN MERVE, Yayın Yeri:Uluslararası Hakemli Hemşirelik Dergisi ,2017
Uluslararası Hakemli Art Index (Art Research Database, EBSCO) , Özgün Makale

20- Hemşirelik Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Düzeyleri ve Kitap Okuma Alışkanlıkları Arasındaki İlişki
ASİ KARAKAŞ SİBEL,ŞAHİN ALTUN ÖZLEM,EKİNCİ MİNE,OLÇUN ZEYNEP,TAŞKIN MÜKREMİN, Yayın Yeri:Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi ,2016
Ulusal Hakemli HEMŞİRELİK, Özgün Makale

1- Psikiyatri Kliniklerinde Şiddet Davranışı ve Şiddetin Sağlık Çalışanları Üzerindeki Etkileri
DURMAZ HATİCE,ORAK OYA SEVCAN,GÖKALP KÜBRA,OLÇUN ZEYNEP 21.04.2017, Yayın Yeri:3.Uluslararası Farklı Şiddet Boyutları Ve Toplumsal Algı Kongresi Uluslararası Özet bildiri

2- YAŞLI BİREYLERDE COVID-19 SALGINI SÜRECİNDE DEPRESYON VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER: SİSTEMATİK İNCELEME DEPRESSION AND RELATED FACTORS DURING THE COVID-19 OUTBREAK IN ELDERLY INDIVIDUALS: A SYSTEMATIC REVIEW
ÖZTÜRK ZEYNEP, ŞAHİN ALTUN ÖZLEM 24.06.2021, Yayın Yeri:Uluslararası Pandeminin Ruh Sağlığına Yansımaları ve Psikososyal Bakım Kongresi Uluslararası Özet bildiri

3- COVID-19 VE ŞİZOFRENİ
ÖZTÜRK ZEYNEP 25.08.2021, Yayın Yeri:ULUSLARARASI SAĞLIK ARAŞTIRMALARI KONGRESİ Uluslararası Tam metin bildiri

4- Y ve z kuşağındaki bireylerin ruhsal hastalığa yönelik inançlarının incelenmesi, Examining the beliefs of y and z generations regarding mental illness
ÖZTÜRK ZEYNEP 25.10.2021, Yayın Yeri:I. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Multidisipliner Yaklaşımlar Kongresi Uluslararası Tam metin bildiri

5- COVID-19 SALGINININ GENEL NÜFUSUN MADDE KULLANMA DURUMLARINA ETKİSİ: SİSTEMATİK İNCELEME
ÖZTÜRK ZEYNEP 24.06.2021, Yayın Yeri:Uluslararası Pandeminin Ruh Sağlığına Yansımaları ve Psikososyal Bakım Kongresi Uluslararası Tam metin bildiri

6- AMELİYAT KORKUSU HASTALARI UYUTMUYOR MU?
ŞAHİN ALTUN ÖZLEM,KARAMAN ÖZLÜ ZEYNEP,BAĞDİGEN MERVE,OLÇUN ZEYNEP 02.11.2017, Yayın Yeri:2. ULUSLARARASI 10. ULUSAL Türk Ameliyathane ve Cerrahi Hemşireliği Kongresi Uluslararası Özet bildiri

7- Şizofreni Hastalarının İçselleştirilmiş Damgalanma ve Umut Düzeyleri Arasındaki İlişkiThe Relationship between Internalized Stigma and Level of Hope in Patients with Schizophrenia
OLÇUN ZEYNEP,ŞAHİN ALTUN ÖZLEM 06.11.2016, Yayın Yeri:IV. Uluslararası VIII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi Uluslararası Özet bildiri

8- Hemşirelerin duygusal zeka düzeyleri ve manevi destek algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi
ASİ KARAKAŞ SİBEL,ŞAHİN ALTUN ÖZLEM,OKANLI AYŞE,POLAT HATİCE,OLÇUN ZEYNEP 06.11.2016, Yayın Yeri:IV. Uluslararası ve VIII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi Uluslararası Özet bildiri

9- Kadınlarda Evlilik Uyumunu Etkileyen Faktörler
ŞAHİN ALTUN ÖZLEM,POLAT ÜMRAN,EJDER APAY SERAP,OLÇUN ZEYNEP 26.05.2016, Yayın Yeri:3. Uluslararası Doğu Akdeniz Hemşirelik Kongresi Uluslararası Özet bildiri

10- Hemşireliğin Şifresi Aşk
YURTTAŞ AFİFE,ŞAHİN ALTUN ÖZLEM,KAVURAN ESİN,OLÇUN ZEYNEP 26.05.2016, Yayın Yeri:3. Uluslararası Doğu Akdeniz Hemşirelik Kongresi Uluslararası Özet bildiri

11- Hemşirelik Öğrencilerinin Özgecilik Düzeylerinin İncelenmesi
ŞAHİN ALTUN ÖZLEM,ERTÜRK NİLÜFER,YURTTAŞ AFİFE,OLÇUN ZEYNEP 26.05.2016, Yayın Yeri:3. Uluslararası Doğu Akdeniz Hemşirelik Kongresi Uluslararası Özet bildiri

12- Şizofreni Hastalarında Dini İnanç Gücü ve Tedaviye Uyum Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
ŞAHİN ALTUN ÖZLEM,ASİ KARAKAŞ SİBEL,OLÇUN ZEYNEP,POLAT HATİCE 06.11.2016, Yayın Yeri:IV. Uluslararası ve VIII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi Uluslararası Özet bildiri

1- Bağımlılık ve Mücadele Yöntemleri
Lisans 2020-2021 Türkçe 2

2014 araştirma görevlisi ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
ETÜ Asistan Snow