Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ Hemşirelik Bölümü
zeynep öztürk
dr. öğr. üyesi

Doktora ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, HEMŞİRELİK FAKÜLTESİ, , 2016, 2020

Yüksek Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ, 2013, 2016

Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ, HEMŞİRELİK BÖLÜMÜ, 2009, 2013

1- CUMHURİYET’İN 100. YILINDA Kadın Araştırmacıların Sosyal Bilimler Çalışmaları - II
Bölüm Adı:DOĞAL AFETLER VE RUH SAĞLIĞI, ÖZTÜRK ZEYNEP Yayın Yeri:Fenomen Yayıncılık, Editör: KURT KAYSERİLİ Serap Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:25 ISBN:978-625-6470-30-9 Bölüm Sayfaları:137-152

2- Child Mental Health and Psychosocial Care
Bölüm Adı:, ÖZTÜRK ZEYNEP, KARAKURT NURGÜL Yayın Yeri:ANADOLU NOBEL TIP KİTABEVLERİ, Editör: ÖZTÜRK Zeynep, KARAKURT Nurgül Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:72 ISBN:978-625-94200-0-4 Bölüm Sayfaları:-

3- Çocuk Sağlığı ve İlk Yardım
Bölüm Adı:Çocuklarda Uyum ve Davranış Sorunları, ŞAHİN ALTUN ÖZLEM,OLÇUN ZEYNEP Yayın Yeri:Nobel, Editör: Reva Balcı Akpınar, Sibel Küçükoğlu Basım sayısı:2, Sayfa sayısı:322 ISBN:978-605-7895-70-7 Bölüm Sayfaları:-

4- FARKLI YÖNLERİ İLE RUH SAĞLIĞI VE PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ
Bölüm Adı:KADINLARIN YAŞAM DÖNEMLERİNE GÖRE PSİKOSOSYAL SORUNLAR, ŞAHİN ALTUN ÖZLEM, ÖZTÜRK ZEYNEP Yayın Yeri:Nobel Yayın Dağıtım, Editör: Prof. Dr. Derya TANRIVERDİ Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:568 ISBN:9786052369333 Bölüm Sayfaları:223-238

1- Investigating The Relationship Among Coronavirus Anxiety, Smartphone Addiction, And Sleep Quality During Covid-19 Pandemic
ÖZTÜRK ZEYNEP, AKSOY MEYREME, BAHÇECİOĞLU TURAN GÜLCAN, Yayın Yeri:Balikesir University ,2023
Ulusal Hakemli TR DİZİN, Özgün Makale

2- The Effect of COVID-19 Outbreak on Older Adults Hopelessness, Loneliness and Spiritual Well-Being in Turkey
DURMUŞ MUSTAFA, ÖZTÜRK ZEYNEP, Yayın Yeri:Journal of Religion and Health ,2022
Uluslararası Hakemli SSCI, Özgün Makale

3- Gebelerde Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları ile Yaşam Kalitesi Arasındaki İlişki
KIRCA NURCAN, ŞAHİN ALTUN ÖZLEM, EJDER APAY SERAP, ŞAHİN Fatih, ÖZTÜRK ZEYNEP, Yayın Yeri:Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi ,2022
Ulusal Hakemli TR DİZİN, Özgün Makale

4- The Relationship between the Fear of Covid-19, Depression, and Spiritual Well-Being in Pregnant Women
DURMUŞ MUSTAFA, ÖZTÜRK ZEYNEP, ŞENER NURDİLAN, YURTÇİÇEK EREN SALİHA, Yayın Yeri:Journal of Religion and Health ,2022
Uluslararası Hakemli SCI, Özgün Makale

5- The effect of nursing interventions to instill hope on the internalized stigma, hope, and quality of life levels in patients With schizophrenia
ÖZTÜRK ZEYNEP, ŞAHİN ALTUN ÖZLEM, Yayın Yeri:PERSPECTIVES IN PSYCHIATRIC CARE ,2022
Uluslararası Hakemli SCI, Özgün Makale

6- An analysis of the relationship between social support levels and treatment compliance of individuals diagnosed with schizophrenia
ŞAHİN ALTUN ÖZLEM, ASİ KARAKAŞ SİBEL, ÖZTÜRK ZEYNEP, POLAT HATİCE, Yayın Yeri:Perspectives in psychiatric care ,2022
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

7- Examination of evidence-based nursing attitudes and the relationship with professional self-concept in nurses working in a psychiatric hospital
ASİ KARAKAŞ SİBEL, ŞAHİN ALTUN ÖZLEM, POLAT HATİCE, ÖZTÜRK ZEYNEP, Yayın Yeri:Perspectives in Psychiatric Care ,2021
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

8- COVID-19 PANDEMİSİNİN ÇOCUKLARIN KORKU, KAYGI VE DEPRESYON DÜZEYLERİNE ETKİSİ
ÖZLÜ İBRAHİM, ÖZTÜRK ZEYNEP, KARAMAN ÖZLÜ ZEYNEP, KIZILOĞLU Beyzanur, Yayın Yeri:Journal of Anatolia Nursing and Health Sciences ,2021
Ulusal Hakemli TR DİZİN, Özgün Makale

9- The effects of progressive muscle relaxation exercises on the anxiety and sleep quality of patients with COVID\u201019: A randomized controlled study
ÖZLÜ İBRAHİM, ÖZTÜRK ZEYNEP, KARAMAN ÖZLÜ ZEYNEP, TEKİN ERDAL, GÜR ALİ, Yayın Yeri:Perspectives in Psychiatric Care ,2021
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

10- A study to determine the relationship between the emotional intelligence levels and perceptions of spiritual support of nurses working in a hospital for psychiatric and neurological diseases in Turkey
ASİ KARAKAŞ SİBEL, ŞAHİN ALTUN ÖZLEM, OKANLI AYŞE, POLAT HATİCE, ÖZTÜRK ZEYNEP, Yayın Yeri:Archives of Psychiatric Nursing ,2020
Uluslararası Hakemli SSCI, Özgün Makale

11- An investigation of the relationship between schizophrenic patients' strength of religious faith and adherence to treatment
ŞAHİN ALTUN ÖZLEM, ASİ KARAKAŞ SİBEL, ÖZTÜRK ZEYNEP, POLAT HATİCE, Yayın Yeri:Archives of Psychiatric Nursing ,2018
Uluslararası Hakemli SSCI, Özgün Makale

12- Şizofreni Hastalığında Umut Kavramı
ŞAHİN ALTUN ÖZLEM,OLÇUN ZEYNEP, Yayın Yeri:Sağlık Bilimleri ve Meslekleri Dergisi ,2018
Uluslararası Hakemli TR DİZİN, Derleme Makale

13- Examination of the RelationshipBetween Elective Surgical Patients’Methods for Coping With Stressand Sleeping Status the NightBefore an Operation
KARAMAN ÖZLÜ ZEYNEP,ŞAHİN ALTUN ÖZLEM,OLÇUN ZEYNEP,BAĞDİGEN MERVE,YURTTAŞ AFİFE, Yayın Yeri:Journal of PeriAnesthesia Nursing ,2018
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

14- The Correlation Between Schizophrenic Patients Level of Internalized Stigma and Their Level of Hope
OLÇUN ZEYNEP,ŞAHİN ALTUN ÖZLEM, Yayın Yeri:Archives of Psychiatric Nursing ,2017
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

15- Psikiyatri Kliniklerinde Şiddet Davranışı Ve Şiddetin Sağlık Çalışanları Üzerindeki Etkileri
DURMAZ HATİCE,ORAK OYA SEVCAN,GÖKALP KÜBRA,OLÇUN ZEYNEP, Yayın Yeri:Türkiye Klinikleri Psikiyatri Hemşireliği Özel Dergisi ,2017
Ulusal Hakemsiz Endekste taranmıyor, Derleme Makale

16- THE RELATIONSHIP BETWEEN NURSING STUDENTS\u2019 ANGER EXPRESSION AND FEELINGS OF LONELINESS
ŞAHİN ALTUN ÖZLEM, ASİ KARAKAŞ SİBEL, OKANLI AYŞE, ÖZTÜRK ZEYNEP, Yayın Yeri:INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL OF NURSING RESEARCHES ,2017
Ulusal Hakemli Endekste taranmıyor, Özgün Makale

17- Transactional Analysis and Awareness Concepts in Psychiatric Nursing
ŞAHİN ALTUN ÖZLEM,ÖZER DUYGU,OLÇUN ZEYNEP, Yayın Yeri:INTERNATIONAL JOURNAL OF PSYCHIATRY AND PSYCHOLOGICAL RESEARCHES ,2017
Uluslararası Hakemli Türkiye Atıf Dizini, Derleme Makale

18- Does The Fear of Surgery Prevent Patients From Sleeping?
ŞAHİN ALTUN ÖZLEM,KARAMAN ÖZLÜ ZEYNEP,OLÇUN ZEYNEP,KAYA MERVE, Yayın Yeri:Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi ,2017
Ulusal Hakemli TR DİZİN, Özgün Makale

19- Hemşirelik Öğrencilerinin Öfke İfade Tarzları İle Yalnızlık Duyguları Arasındaki İlişki
ŞAHİN ALTUN ÖZLEM,ASİ KARAKAŞ SİBEL,OKANLI AYŞE,OLÇUN ZEYNEP,YURTTAŞ AFİFE,BAĞDİGEN MERVE, Yayın Yeri:Uluslararası Hakemli Hemşirelik Dergisi ,2017
Uluslararası Hakemli Art Index (Art Research Database, EBSCO) , Özgün Makale

20- Hemşirelik Öğrencilerinin Eleştirel Düşünme Düzeyleri ve Kitap Okuma Alışkanlıkları Arasındaki İlişki
ASİ KARAKAŞ SİBEL,ŞAHİN ALTUN ÖZLEM,EKİNCİ MİNE,OLÇUN ZEYNEP,TAŞKIN MÜKREMİN, Yayın Yeri:Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi ,2016
Ulusal Hakemli HEMŞİRELİK, Özgün Makale

1- Psikiyatri Kliniklerinde Şiddet Davranışı ve Şiddetin Sağlık Çalışanları Üzerindeki Etkileri
DURMAZ HATİCE,ORAK OYA SEVCAN,GÖKALP KÜBRA,OLÇUN ZEYNEP 21.04.2017, Yayın Yeri:3.Uluslararası Farklı Şiddet Boyutları Ve Toplumsal Algı Kongresi Uluslararası Özet bildiri

2- YAŞLI BİREYLERDE COVID-19 SALGINI SÜRECİNDE DEPRESYON VE İLİŞKİLİ FAKTÖRLER: SİSTEMATİK İNCELEME DEPRESSION AND RELATED FACTORS DURING THE COVID-19 OUTBREAK IN ELDERLY INDIVIDUALS: A SYSTEMATIC REVIEW
ÖZTÜRK ZEYNEP, ŞAHİN ALTUN ÖZLEM 24.06.2021, Yayın Yeri:Uluslararası Pandeminin Ruh Sağlığına Yansımaları ve Psikososyal Bakım Kongresi Uluslararası Özet bildiri

3- COVID-19 VE ŞİZOFRENİ
ÖZTÜRK ZEYNEP 25.08.2021, Yayın Yeri:ULUSLARARASI SAĞLIK ARAŞTIRMALARI KONGRESİ Uluslararası Tam metin bildiri

4- Y ve z kuşağındaki bireylerin ruhsal hastalığa yönelik inançlarının incelenmesi, Examining the beliefs of y and z generations regarding mental illness
ÖZTÜRK ZEYNEP 25.10.2021, Yayın Yeri:I. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Multidisipliner Yaklaşımlar Kongresi Uluslararası Tam metin bildiri

5- COVID-19 SALGINININ GENEL NÜFUSUN MADDE KULLANMA DURUMLARINA ETKİSİ: SİSTEMATİK İNCELEME
ÖZTÜRK ZEYNEP 24.06.2021, Yayın Yeri:Uluslararası Pandeminin Ruh Sağlığına Yansımaları ve Psikososyal Bakım Kongresi Uluslararası Tam metin bildiri

6- AMELİYAT KORKUSU HASTALARI UYUTMUYOR MU?
ŞAHİN ALTUN ÖZLEM,KARAMAN ÖZLÜ ZEYNEP,BAĞDİGEN MERVE,OLÇUN ZEYNEP 02.11.2017, Yayın Yeri:2. ULUSLARARASI 10. ULUSAL Türk Ameliyathane ve Cerrahi Hemşireliği Kongresi Uluslararası Özet bildiri

7- Şizofreni Hastalarının İçselleştirilmiş Damgalanma ve Umut Düzeyleri Arasındaki İlişkiThe Relationship between Internalized Stigma and Level of Hope in Patients with Schizophrenia
OLÇUN ZEYNEP,ŞAHİN ALTUN ÖZLEM 06.11.2016, Yayın Yeri:IV. Uluslararası VIII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi Uluslararası Özet bildiri

8- Hemşirelerin duygusal zeka düzeyleri ve manevi destek algıları arasındaki ilişkinin incelenmesi
ASİ KARAKAŞ SİBEL,ŞAHİN ALTUN ÖZLEM,OKANLI AYŞE,POLAT HATİCE,OLÇUN ZEYNEP 06.11.2016, Yayın Yeri:IV. Uluslararası ve VIII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi Uluslararası Özet bildiri

9- Kadınlarda Evlilik Uyumunu Etkileyen Faktörler
ŞAHİN ALTUN ÖZLEM,POLAT ÜMRAN,EJDER APAY SERAP,OLÇUN ZEYNEP 26.05.2016, Yayın Yeri:3. Uluslararası Doğu Akdeniz Hemşirelik Kongresi Uluslararası Özet bildiri

10- Hemşireliğin Şifresi Aşk
YURTTAŞ AFİFE,ŞAHİN ALTUN ÖZLEM,KAVURAN ESİN,OLÇUN ZEYNEP 26.05.2016, Yayın Yeri:3. Uluslararası Doğu Akdeniz Hemşirelik Kongresi Uluslararası Özet bildiri

11- Hemşirelik Öğrencilerinin Özgecilik Düzeylerinin İncelenmesi
ŞAHİN ALTUN ÖZLEM,ERTÜRK NİLÜFER,YURTTAŞ AFİFE,OLÇUN ZEYNEP 26.05.2016, Yayın Yeri:3. Uluslararası Doğu Akdeniz Hemşirelik Kongresi Uluslararası Özet bildiri

12- Şizofreni Hastalarında Dini İnanç Gücü ve Tedaviye Uyum Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
ŞAHİN ALTUN ÖZLEM,ASİ KARAKAŞ SİBEL,OLÇUN ZEYNEP,POLAT HATİCE 06.11.2016, Yayın Yeri:IV. Uluslararası ve VIII. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi Uluslararası Özet bildiri

1- Bağımlılık ve Mücadele Yöntemleri
Lisans 2020-2021 Türkçe 2

2014 araştirma görevlisi ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
ETÜ Asistan Snow