Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

Doktora ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ, TÜRK DİLİ (DR), 2022,

Yüksek Lisans ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (YL) (TEZLİ), 2019, 2022

Lisans ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ, 2014, 2018

1- Eski Uygur Türkçesiyle Yazılmış Budist Tövbe Metinleri Üzerine Bir İnceleme
Devam Ediyor ARAŞTIRMA PROJESİ Araştırmacı ULUSAL

1- Eski Uygurca Lokaprajñapti’ye İlişkin Fragmanlar
ÖZCAN BETÜL, Yayın Yeri:Gazi Türkiyat ,2023
Uluslararası Hakemli TR DİZİN, Özgün Makale

2- Budist Öğretilere İlişkin Eski Uygurca Bir Metin Parçası
ÖZCAN BETÜL, Yayın Yeri:Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi ,2023
Uluslararası Hakemli TR Dizin ve MLA, Özgün Makale

3- ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİYLE YAZILMIŞ BİR TIP METNİ: MANẒŪME-İ ṬIBB
ÖZCAN BETÜL, Yayın Yeri:Türk Dili Araştırmaları Yıllığı-Belleten ,2023
Uluslararası Hakemli SCOPUS, Özgün Makale

ETÜ Asistan Snow