Tercih Rehberi
عربي | فارسی | EN | Русский
E-Mail ÜBYS Blackboard Akademik Takvim COVID-19

ARAMA SONUÇLARI

☰ Menü

Doktora ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, YÖNETİM VE ORGANİZASYON (DR), 2011, 2015

Yüksek Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, İŞLETME (YL) (TEZSİZ) (İÖ), 2009, 2011

Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İŞLETME BÖLÜMÜ, 2001, 2006

1- DAP'IN İZİNDE KALKINMANIN PEŞİNDE EĞİTİM PROJESİ ,Tamamlandı, Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç), Yürütücü, ULUSAL

2- Bizim Kaygımız Sizin Kaydınız ,Tamamlandı, Avrupa Birliği, Uzman, ULUSLARARASI

3- Doğu Anadolu Bölgesinde Eğitim Gören Üniversite Öğrencilerinin Siber Zorbalık ile Karşılaşma Düzeylerinin Tespiti ,Tamamlandı, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, ULUSAL

4- Development of A New Life Expectancy and Interest Inventory for Refugees: A Multi-Cultural and Multidimensional Perspective ,Devam Ediyor, Avrupa Birliği, Uzman, ULUSLARARASI

5- Girişimciliğin Genetik Faktörler Açısından İncelenmesi ,Tamamlandı, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü, ULUSAL

1- Mobbing: Nedenleri, Aktörleri ve Etkileri Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji , Tür: Bilimsel Kitap, Kapsam: Uluslararası, TÜRKİYE,Yazar: YILDIRIM FATİH,EKİNCİ OĞUZHAN ,Yıl :2019 Sayfa Sayısı: 138 Yayın Dili:Türkçe, ISBN: 978-605-344-884-6

2- Örgüt Kültürü, Personel Güçlendirme ve Yenilik Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji , Tür: Bilimsel Kitap, Kapsam: Uluslararası, TÜRKİYE,Yazar: YILDIRIM FATİH ,Yıl :2019 Sayfa Sayısı: 178 Yayın Dili:Türkçe, ISBN: 978-605-7885-72-2

3- İşletme Bilimlerine Giriş Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji , Tür: Ders Kitabı, Kapsam: Ulusal, TÜRKİYE,Yazar: YILDIRIM FATİH ,Yıl :2016 Sayfa Sayısı: 20 Yayın Dili:Türkçe, ISBN: 978-605-344-445-9

4- Yönetici Asistanlığı Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji , Tür: Ders Kitabı, Kapsam: Ulusal, TÜRKİYE,Yazar: YILDIRIM FATİH ,Yıl :2017 Sayfa Sayısı: 28 Yayın Dili:Türkçe, ISBN:

5- Sanal Yaşam ve Sanal Kaytarma Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Sosyoloji , Tür: Bilimsel Kitap, Kapsam: Uluslararası, TÜRKİYE,Yazar: EKİNCİ OĞUZHAN,YILDIRIM FATİH ,Yıl :2018 Sayfa Sayısı: 131 Yayın Dili:Türkçe, ISBN: 978-605-344-844-0

6- Örgütlerde Etik İklim Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji , Tür: Bilimsel Kitap, Kapsam: Uluslararası, TÜRKİYE,Yazar: YILDIRIM FATİH,NAKTİYOK SERKAN ,Yıl :2018 Sayfa Sayısı: 88 Yayın Dili:Türkçe, ISBN: 978-605-344-843-3

7- Performans Yönetimi Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji , Tür: Ders Kitabı, Kapsam: Ulusal, TÜRKİYE,Yazar: YILDIRIM FATİH ,Yıl :2018 Sayfa Sayısı: 20 Yayın Dili:Türkçe, ISBN:

8- Çağdaş Yönetim Teknikleri Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji , Tür: Ders Kitabı, Kapsam: Ulusal, TÜRKİYE,Yazar: YILDIRIM FATİH ,Yıl :2018 Sayfa Sayısı: 20 Yayın Dili:Türkçe, ISBN:

9- Çağdaş Yönetim Teknikleri Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji , Tür: Ders Kitabı, Kapsam: Ulusal, TÜRKİYE,Yazar: YILDIRIM FATİH ,Yıl :2018 Sayfa Sayısı: 20 Yayın Dili:Türkçe, ISBN:

10- Güvenlik Yönetimi Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji , Tür: Ders Kitabı, Kapsam: Ulusal, TÜRKİYE,Yazar: YILDIRIM FATİH ,Yıl :2017 Sayfa Sayısı: 17 Yayın Dili:Türkçe, ISBN: 978-975-442-971-8

11- Zaman ve Toplantı Yönetimi Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji , Tür: Ders Kitabı, Kapsam: Ulusal, TÜRKİYE,Yazar: YILDIRIM FATİH ,Yıl :2017 Sayfa Sayısı: 14 Yayın Dili:Türkçe, ISBN: 978-975-442-983-1

12- Sağlık Planlaması Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji , Tür: Ders Kitabı, Kapsam: Ulusal, TÜRKİYE,Yazar: YILDIRIM FATİH ,Yıl :2016 Sayfa Sayısı: 21 Yayın Dili:Türkçe, ISBN: 978-975-442-913-8

1- Stajyer meslek mensubu , 2006, 2011, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir stajerliği

1- Ulusal , Araştırma Yöntemleri Semineri, Yapısal Eşitlik Modellemesi Eğitimi, 03.02.2016,06.02.2016

1- Teaching experiences of faculty members in Turkey during the Covid-19 pandemic: A Photovoice study , Journals Indexed in Eric , TROUT INCI, YILDIRIM FATİH, Journal of Comparative & International Higher Education,2022

2- Lisansüstü Öğrencilerinin Gözünden Kampüs Ortamı: Bir Photovoice Çalışması , Bielefeld Academic Search Engine, TROUT INCI, YILDIRIM FATİH, Qualitative Social Sciences, Crossref,2021

3- Comparative Expression Analysis of Genes Encoding Neurotransmitter Receptors Between Entrepreneurs and Non-Entrepreneurs , Emerging Sources Citation Index, SCOPUS, YILDIRIM FATİH, ARSLAN MUHAMMED ENES, DAŞTAN HÜSEYİN, KULA MEHMET EMİRHAN, KAYAPALI YILDIRIM SEDA, TROUT INCI, TÜRKEZ HASAN, Pak J Med Health Sci,2021

4- How Are Entrepreneurial Intentions Affected by Emotional Intelligence and Creativity? , SCOPUS, YILDIRIM FATİH,HARTZELL STEPHANIE,TROUT INCI, Periodica Polytechnica Social and Management Sciences,2019

5- Etik İklimin İş Tatmini ve İşe Yabancılaşma Düzeyine Etkisi , ISI, ASOS, NAKTİYOK SERKAN,YILDIRIM FATİH, Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,2018

6- The Mediator Role of Employee Empowerment on The Effect of Organizational Learning on Innovation , TR DİZİN, YILDIRIM FATİH, İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,2018

7- Otel İşletmelerinde Yıldırma ve İşe Yabancılaşmanın Sanal Kaytarma Davranışına Etkisinde Psikolojik Sözleşme İhlali Algısının Aracılık Rolü , TR DİZİN, YILDIRIM FATİH, Journal of Tourism and Gastronomy,2018

8- Tükenmişlik Düzeyinin Sanal Kaytarma Davranışına Etkisinde İş Doyumunun Aracılık Rolü , ASOS, EBSCO, YILDIRIM FATİH, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,2018

9- The Mediating Role of Organizational Support in The Effect of Transformational Leadership on Employee Empowerment , ESCI: Emerging Sources Citation Index, YILDIRIM FATİH,NAKTİYOK SERKAN, Polish Journal of Management Studies,2017

10- Kurumsal Kimliğin İş Doyumu Üzerine Etkisi , ASOS, INDEX COPERNICUS, GOOGLE SCHOLAR, YILDIRIM FATİH, Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,2017

11- Effects of cynicism on empowerment in organizations , Art Index (Art Research Database, EBSCO) , YILDIRIM FATİH,KAYAPALI YILDIRIM SEDA, Journal of Human Sciences,2016

12- Aile Şirketlerinde Örgüt Kültürünün Yönetim Bilişim SistemleriBaşarınımına ve Pazarlama Performansına Etkisi , ., KARAMAN ERSİN,YILDIRIM FATİH,YILMAZ KADRİ GÖKHAN, Ardahan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,2016

13- Tükenmişlik Düzeyinin Girişimcilik Niyeti Üzerine Etkisi Effects of Burnout Levels on Entrepreneurial Intentions , TR DİZİN, YILDIRIM FATİH,NAKTİYOK SERKAN,KULA MEHMET EMİRHAN, Journal of Business Research - Turk,2016

14- Örgüt Kültürünün Yeniliğe Etkisinde Personel Güçlendirmenin Biçimlendirici Rolü , TR DİZİN, YILDIRIM FATİH,KARABEY CANAN NUR, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,2016

15- Moderating Role of Empowerment in The Effect of Organizational Culture on Innovation , Microsoft Research, Open Access, YILDIRIM FATİH,KARABEY CANAN NUR, International Journal of Management and Applied Science,2016

16- The Comparison of Emphatic Tendencies of the Management Department Students , Art Index (Art Research Database, EBSCO) , BELLİ EMRE,YILDIRIM FATİH,NAKTİYOK SERKAN,GÜRBÜZ ALİ,AYDIN ALİ DURSUN, Journal of International Education and Leadership,2015

17- Assessment of the Entrepreneurship Level of the University Students at the Sports Management Departments , ., ÖZMUTLU İLKER,YILDIRIM FATİH,NAKTİYOK SERKAN, The Online Journal of Recreation and Sport,2014

1- Erzurum Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası , 2016, , Üye

1- Uluslararası , Özet bildiri, Amplifying the Voices of L2 Learners: An Exploration of Language Learning Experiences through Photovoice, ATASEVER BELLİ SERAP, TROUT INCI, YILDIRIM FATİH, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, 30 years of photovoice - Past, present and future, İngilizce, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Dilbilimi>Bilişsel Dilbilimi

2- Uluslararası , Tam metin bildiri, A Comparison of University Students in Entrepreneurial Intentions, Creativity, and Emotional Intelligence: An Example of USA and Turkey, YILDIRIM FATİH, TROUT INCI, HARTZELL STEPHANIE, KAYAPALI YILDIRIM SEDA, TÜRKİYE, The 7th International Conference on Humanities and Educational Research, İngilizce, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Yönetim ve Strateji>İnsan Kaynakları Yönetimi

3- Uluslararası , Tam metin bildiri, Destination Branding in Ski Tourism from A Quality Perspective: The Case of Sarikamis Ski Resort, GEÇGİN EROL,YILDIRIM FATİH, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, 5th International Conference on Business and Economics Studies New York, USA, İngilizce, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji

4- Uluslararası , Özet bildiri, Working with Refugees: Experiences of Caseworkers in Turkey, TROUT INCI,CANDACE CHRISTENSEN,YILDIRIM FATİH, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, 15th International Congress of Qualitative Inguiry, İngilizce, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji

5- Uluslararası , Tam metin bildiri, Upsizing in Organizations and Inter-Organization Agreements, YILDIRIM FATİH, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, International Conference on Industrial Engineering and Technology Management Dallas, Texas, İngilizce, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji

6- Uluslararası , Tam metin bildiri, Literature Review on Problem Solving and Decision Making, YILDIRIM FATİH, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, International Conference on Industrial Engineering and Technology Management, İngilizce, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji

7- Uluslararası , Tam metin bildiri, Information Systems Literacy Framework, KARAMAN GÜLER,YILDIRIM FATİH,KARAMAN ERSİN,YILDIZ İBRAHİM, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, International Conference on Humanities and Educational Research, İngilizce, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji

8- Uluslararası , Tam metin bildiri, Preliminary Research for the Impact of Information System Usage in Family Companies on the Level of Institutionalization, YILDIRIM FATİH,GEÇGİN EROL,KARAMAN ERSİN, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, International Conference on Business and Economics Studies, İngilizce, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji

9- Uluslararası , Tam metin bildiri, Effects of Empowerment on Innovation in Organizations, YILDIRIM FATİH,KARABEY CANAN NUR, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, International Conference on Business and Economics Studies, İngilizce, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji

10- Uluslararası , Tam metin bildiri, Moderating Role of Empowerment in The Effect of Organizational Culture on Innovation, YILDIRIM FATİH,KARABEY CANAN NUR, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, Academics World 25th International Conference, İngilizce, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji

11- Uluslararası , Özet bildiri, Examination of Conflict, Constraint, And Counter-Productive Work Behaviors of Hospital Employees, AVCİ SALİH BÖRTEÇİNE,ŞAHİN MUHAMMER,YILDIRIM FATİH, TÜRKİYE, 4th International Conference on Business and Economics Studies, İngilizce, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji

12- Uluslararası , Tam metin bildiri, A Survey Development Study for Evaluating Usability of E-Commerce Websites, KARAMAN GÜLER,YILDIRIM FATİH,KARAMAN ERSİN,Demir Sümeyra, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, 3rd International Conference on Business and Economics Studies, İngilizce, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji

13- Uluslararası , Özet bildiri, The Effects of Corporate Brand Image on Job Satisfaction, YILDIRIM FATİH, TÜRKİYE, INTERNATIONAL CONGRESS ON AFRO - EURASIAN RESEARCH III, İngilizce, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji

14- Uluslararası , Tam metin bildiri, Investigating Graduate Students’ Individual Differences on Entrepreneurial Intentions, Creativity, and Emotional Intelligence, YILDIRIM FATİH,TROUT INCI,HARTZELL STEPHANIE, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, 5th International Conference on Humanities and Educational Research New York, USA, İngilizce, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji

15- Uluslararası , Özet bildiri, The Mediating Role of Job Satisfaction in the Impact of the Burnout on Cyberloafing, YILDIRIM FATİH, TÜRKİYE, 4th International Conference on Business and Economics Studies, İngilizce, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji

16- Uluslararası , Tam metin bildiri, The Comparison of Emphatic Tendencies of the Management Department Students, BELLİ EMRE,YILDIRIM FATİH,NAKTİYOK SERKAN,GÜRBÜZ ALİ,AYDIN ALİ DURSUN, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, INTERNATIONAL CONFERENCE OF INTERDISCIPLINARY STUDIES CONFERENCE, İngilizce, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji

17- Uluslararası , Tam metin bildiri, Mediating Role of Information Systems in the Effect of Organizational Culture on Marketing Performance in Family Firms, KARAMAN ERSİN,YILDIRIM FATİH,YILMAZ KADRİ GÖKHAN, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, INTERNATIONAL CONFERENCE OF INTERDISCIPLINARY STUDIES CONFERENCE, İngilizce, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji

18- Uluslararası , Özet bildiri, The Relationship between Organizational Support and Innovation, YILDIRIM FATİH,KULA MEHMET EMİRHAN, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, International Conference on Humanities and Educational Research, İngilizce, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Yönetim ve Strateji

1- Uluslararası , Kitap, Editör, Siber Zorbalık, EKİNCİ OĞUZHAN, KAYAPALI YILDIRIM SEDA, Türkçe, 2020,

2- Uluslararası , Kitap, Editör, Kurumsal İtibar Yönetimi, KAYAPALI YILDIRIM SEDA, Türkçe, 2020,

1- ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ , Yüksek Lisans, 2022-2023, Türkçe, 3

2- DAVRANIŞ BİLİMLERİ , Lisans, 2022-2023, Türkçe, 3

3- ENDÜSTRİ VE ÖRGÜT PSİKOLOJİSİ , Lisans, 2022-2023, Türkçe, 3

4- STRATEJİK YÖNETİM , Lisans, 2021-2022, Türkçe, 3

5- ENDÜSTRİ VE ÖRGÜT PSİKOLOJİSİ , Lisans, 2021-2022, Türkçe, 3

6- STRATEJİK YÖNETİM , Yüksek Lisans, 2021-2022, Türkçe, 3

7- ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ , Yüksek Lisans, 2021-2022, Türkçe, 3

8- ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ , Yüksek Lisans, 2020-2021, Türkçe, 3

9- ORGANİZASYON TEORİSİ , Lisans, 2020-2021, Türkçe, 3

10- DAVRANIŞ BİLİMLERİ , Lisans, 2020-2021, Türkçe, 3

11- STRATEJİK YÖNETİM , Lisans, 2018-2019, Türkçe, 1

12- ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ , Yüksek Lisans, 2019-2020, Türkçe, 3

13- ORGANİZASYON TEORİSİ , Lisans, 2019-2020, Türkçe, 3

14- DAVRANIŞ BİLİMLERİ , Lisans, 2019-2020, Türkçe, 3

15- YÖNETİM VE ORGANİZASYON UYGULAMALARI , Yüksek Lisans, 2019-2020, Türkçe, 3

16- LİSANS BİTİRME TEZİ , Lisans, 2016-2017, Türkçe, 4

17- KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE İŞ ETİĞİ , Lisans, 2017-2018, Türkçe, 6

18- DAVRANIŞ BİLİMLERİ , Lisans, 2018-2019, Türkçe, 6

19- LİSANS BİTİRME TEZİ , Lisans, 2017-2018, Türkçe, 4

20- STRATEJİK YÖNETİM , Lisans, 2017-2018, Türkçe, 6

21- İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ , Lisans, 2017-2018, Türkçe, 6

22- DAVRANIŞ BİLİMLERİ , Lisans, 2017-2018, Türkçe, 12

23- YÖNETİM VE ORGANİZASYON , Lisans, 2017-2018, Türkçe, 12

24- ORGANİZASYON TEORİSİ , Lisans, 2017-2018, Türkçe, 6

25- YÖNETİM VE ORGANİZASYON , Lisans, 2016-2017, Türkçe, 12

26- STRATEJİK YÖNETİM , Lisans, 2016-2017, Türkçe, 6

27- DENETİM , Lisans, 2013-2014, Türkçe, 6

28- BÜTÇE MUHASEBE , Lisans, 2013-2014, Türkçe, 12

29- BÜTÇE MUHASEBE , Lisans, 2014-2015, Türkçe, 6

30- YÖNETİM VE ORGANİZASYON , Lisans, 2015-2016, Türkçe, 12

31- STRATEJİK YÖNETİM , Lisans, 2015-2016, Türkçe, 6

32- ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK , Lisans, 2017-2018, Türkçe, 6

33- DAVRANIŞ BİLİMLERİ , Lisans, 2016-2017, Türkçe, 12

34- YABANCI DİL II , Lisans, 2014-2015, İngilizce, 25

35- YABANCI DİL I , Lisans, 2014-2015, İngilizce, 23

36- ORGANİZASYON TEORİSİ , Lisans, 2015-2016, Türkçe, 6

37- İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ , Lisans, 2015-2016, Türkçe, 6

38- ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK , Lisans, 2015-2016, Türkçe, 6

39- YÖNETİM VE ORGANİZASYON , Önlisans, 2013-2014, Türkçe, 4

40- YÖNETİM VE ORGANİZASYON , Önlisans, 2012-2013, Türkçe, 4

41- YÖNETİM VE ORGANİZASYON , Lisans, 2011-2012, Türkçe, 4

1- Stratejik Plan Koordinatörü. , ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ,, , 2021,

2- Kalite Kurulu Üyeliği. , ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ,, , 2016, 2021

3- Bölüm Başkanı. , ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ,, , 2021,

4- Anabilim Dalı Başkanı. , ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ,, , 2018,

5- Merkez Müdürü. , ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ,, , 2016, 2017

2019 DOÇENT ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2015 DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2011 ÖĞRETİM GÖREVLİSİ KAFKAS ÜNİVERSİTESİ