Links
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

Doktora ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, YÖNETİM VE ORGANİZASYON (DR), 2011, 2015

Yüksek Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, İŞLETME (YL) (TEZSİZ) (İÖ), 2009, 2011

Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İŞLETME BÖLÜMÜ, 2001, 2006

1- Ensuring Migrant-Local Community Integration in Emergency and Crisis Management Situations Through Youth/Ana Eylem Planı-2 Gençlik Aracılığıyla Toplulukların Etkileşimi ve Acil Durum Yönetimi
Devam Ediyor Avrupa Konseyi Araştırmacı ULUSLARARASI

2- DAP'ın İzinde Kalkınmanın Peşinde Eğitim Projesi
Tamamlandı Diğer kamu kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları hariç) Yürütücü ULUSAL

3- Bizim Kaygımız Sizin Kaydınız
Tamamlandı Avrupa Birliği Uzman ULUSLARARASI

4- Doğu Anadolu Bölgesinde Eğitim Gören Üniversite Öğrencilerinin Siber Zorbalık ile Karşılaşma Düzeylerinin Tespiti
Tamamlandı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Araştırmacı ULUSAL

5- Development of A New Life Expectancy and Interest Inventory for Refugees: A Multi-Cultural and Multidimensional Perspective
Tamamlandı Avrupa Konseyi Araştırmacı ULUSLARARASI

6- Girişimciliğin Genetik Faktörler Açısından İncelenmesi
Tamamlandı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Yürütücü ULUSAL

1- Örgütsel Etik İklim ve Narsisizmin Schadenfreude Eğilimi Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi
Bölüm Adı:, AKIN RIDVAN, YILDIRIM FATİH Yayın Yeri:Gazi Kitabevi, Editör: Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:195 ISBN:978-625-365-535-8 Bölüm Sayfaları:-

2- Yöneticilerin Karanlık Kişilik Özellikleri ve Nepotizm
Bölüm Adı:, Baltacı Fatih, YILDIRIM FATİH Yayın Yeri:Gazi Kitabevi, Editör: Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:100 ISBN:978-625-365-536-5 Bölüm Sayfaları:-

3- Mobbing: Nedenleri, Aktörleri ve Etkileri
Bölüm Adı:, YILDIRIM FATİH,EKİNCİ OĞUZHAN Yayın Yeri:Gazi Kitabevi, Editör: Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:138 ISBN:978-605-344-884-6 Bölüm Sayfaları:-

4- Örgüt Kültürü, Personel Güçlendirme ve Yenilik
Bölüm Adı:, YILDIRIM FATİH Yayın Yeri:Gece Akademi, Editör: Canan Nur Karabey Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:178 ISBN:978-605-7885-72-2 Bölüm Sayfaları:-

5- İşletme Bilimlerine Giriş
Bölüm Adı:İşletmelerde Büyüme ve İşletmeler Arası Anlaşmalar, YILDIRIM FATİH Yayın Yeri:Gazi Kitabevi, Editör: Serkan Naktiyok Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:20 ISBN:978-605-344-445-9 Bölüm Sayfaları:33-44

6- Yönetici Asistanlığı
Bölüm Adı:Yönetici Asistanlığında Problem Çözme ve Karar Verme, YILDIRIM FATİH Yayın Yeri:Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, Editör: Doç. Dr. Canan Nur Karabey Basım sayısı:2, Sayfa sayısı:28 ISBN: Bölüm Sayfaları:1-28

7- Sanal Yaşam ve Sanal Kaytarma
Bölüm Adı:, EKİNCİ OĞUZHAN,YILDIRIM FATİH Yayın Yeri:Gazi Kitabevi, Editör: Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:131 ISBN:978-605-344-844-0 Bölüm Sayfaları:-

8- Örgütlerde Etik İklim
Bölüm Adı:, YILDIRIM FATİH,NAKTİYOK SERKAN Yayın Yeri:Gazi Kitabevi, Editör: Yıldırım Fatih, Naktiyok Serkan Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:88 ISBN:978-605-344-843-3 Bölüm Sayfaları:-

9- Performans Yönetimi
Bölüm Adı:Performans Yönetimi Üzerinde Motivasyonun Etkisi, YILDIRIM FATİH Yayın Yeri:Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, Editör: Serdar Erciş Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:20 ISBN: Bölüm Sayfaları:-

10- Çağdaş Yönetim Teknikleri
Bölüm Adı:Dış Kaynakalardan Yararlanma, YILDIRIM FATİH Yayın Yeri:Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, Editör: Mukaddes Yeşilkaya Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:20 ISBN: Bölüm Sayfaları:-

11- Çağdaş Yönetim Teknikleri
Bölüm Adı:Küçülme, YILDIRIM FATİH Yayın Yeri:Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, Editör: Mukaddes Yeşilkaya Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:20 ISBN: Bölüm Sayfaları:-

12- Güvenlik Yönetimi
Bölüm Adı:Örgüt Kültürü, YILDIRIM FATİH Yayın Yeri:Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Editör: Salih Börteçine Avcı Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:17 ISBN:978-975-442-971-8 Bölüm Sayfaları:1-17

13- Zaman ve Toplantı Yönetimi
Bölüm Adı:Toplantılarda Fiziksel Ortam ve Oturma Düzeni, YILDIRIM FATİH Yayın Yeri:Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Editör: Kürşat Timuroğlu Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:14 ISBN:978-975-442-983-1 Bölüm Sayfaları:1-14

14- Sağlık Planlaması
Bölüm Adı:Sağlık Hizmetlerinde Yönetim ve Organizasyon, YILDIRIM FATİH Yayın Yeri:Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Editör: Ensar Ağırman Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:21 ISBN:978-975-442-913-8 Bölüm Sayfaları:-

1- Stajyer meslek mensubu
2006 2011 Serbest Muhasebeci Mali Müşavir stajerliği

1- Ulusal
Araştırma Yöntemleri Semineri Yapısal Eşitlik Modellemesi Eğitimi 03.02.2016 06.02.2016

1- Erzurum Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası
2016 Üye

1- Schadenfreude Towards Doctors: A Validity and Reliability Study of Schadenfreude Scale
YILDIRIM FATİH, ÇAKIR ZEYNEP, BAYRAMOĞLU ATIF, YARBAŞI İKRAM YUSUF, EKİNCİ OĞUZHAN, ÖZDEMİR SEFA, MUTLU MUHAMMET, AKIN RIDVAN, TROUT INCI, ATASEVER BELLİ SERAP, YAŞAR BURCU, KAYAPALI YILDIRIM SEDA, KAŞDARMA EZGİ, Yılmazcan Begüm 28.10.2023, Yayın Yeri:WACEM 2023 WORLD ACADEMIC CONGRESS OF EMERGENCY MEDICINE Uluslararası Tam metin bildiri

2- Girişimciliğin Genetik Faktörler Açısından İncelenmesi
YILDIRIM FATİH, ARSLAN MUHAMMED ENES, DAŞTAN HÜSEYİN, KULA MEHMET EMİRHAN, KAYAPALI YILDIRIM SEDA, TROUT INCI, TÜRKEZ HASAN 07.10.2021, Yayın Yeri:5 th International Academic Sports Studies Congress Ulusal Özet bildiri

3- Üniversite Öğrencilerinde Siber Mobbingin Çok Değişkenli Sıralı Tercih Modelleriyle İncelenmesi
YARBAŞI İKRAM YUSUF, null NAGEHAN ÖNER, KAYAPALI YILDIRIM SEDA, EKİNCİ OĞUZHAN, YILDIRIM FATİH 07.10.2022, Yayın Yeri:6th International Academic Sports Studies Congress Uluslararası Özet bildiri

4- Amplifying the Voices of L2 Learners: An Exploration of Language Learning Experiences through Photovoice
ATASEVER BELLİ SERAP, TROUT INCI, YILDIRIM FATİH 20.10.2022, Yayın Yeri:30 years of photovoice - Past, present and future Uluslararası Özet bildiri

5- A Comparison of University Students in Entrepreneurial Intentions, Creativity, and Emotional Intelligence: An Example of USA and Turkey
YILDIRIM FATİH, TROUT INCI, HARTZELL STEPHANIE, KAYAPALI YILDIRIM SEDA 04.09.2021, Yayın Yeri:The 7th International Conference on Humanities and Educational Research Uluslararası Tam metin bildiri

6- Destination Branding in Ski Tourism from A Quality Perspective: The Case of Sarikamis Ski Resort
GEÇGİN EROL,YILDIRIM FATİH 10.08.2018, Yayın Yeri:5th International Conference on Business and Economics Studies New York, USA Uluslararası Tam metin bildiri

7- Working with Refugees: Experiences of Caseworkers in Turkey
TROUT INCI,CANDACE CHRISTENSEN,YILDIRIM FATİH 13.05.2019, Yayın Yeri:15th International Congress of Qualitative Inguiry Uluslararası Özet bildiri

8- Upsizing in Organizations and Inter-Organization Agreements
YILDIRIM FATİH 07.04.2017, Yayın Yeri:International Conference on Industrial Engineering and Technology Management Dallas, Texas Uluslararası Tam metin bildiri

9- Literature Review on Problem Solving and Decision Making
YILDIRIM FATİH 10.08.2018, Yayın Yeri:International Conference on Industrial Engineering and Technology Management Uluslararası Tam metin bildiri

10- Information Systems Literacy Framework
KARAMAN GÜLER,YILDIRIM FATİH,KARAMAN ERSİN,YILDIZ İBRAHİM 23.03.2017, Yayın Yeri:International Conference on Humanities and Educational Research Uluslararası Tam metin bildiri

11- Preliminary Research for the Impact of Information System Usage in Family Companies on the Level of Institutionalization
YILDIRIM FATİH,GEÇGİN EROL,KARAMAN ERSİN 25.02.2016, Yayın Yeri:International Conference on Business and Economics Studies Uluslararası Tam metin bildiri

12- Effects of Empowerment on Innovation in Organizations
YILDIRIM FATİH,KARABEY CANAN NUR 25.02.2016, Yayın Yeri:International Conference on Business and Economics Studies Uluslararası Tam metin bildiri

13- Moderating Role of Empowerment in The Effect of Organizational Culture on Innovation
YILDIRIM FATİH,KARABEY CANAN NUR 27.02.2016, Yayın Yeri:Academics World 25th International Conference Uluslararası Tam metin bildiri

14- Examination of Conflict, Constraint, And Counter-Productive Work Behaviors of Hospital Employees
AVCİ SALİH BÖRTEÇİNE,ŞAHİN MUHAMMER,YILDIRIM FATİH 08.12.2017, Yayın Yeri:4th International Conference on Business and Economics Studies Uluslararası Özet bildiri

15- A Survey Development Study for Evaluating Usability of E-Commerce Websites
KARAMAN GÜLER,YILDIRIM FATİH,KARAMAN ERSİN,Demir Sümeyra 23.03.2017, Yayın Yeri:3rd International Conference on Business and Economics Studies Uluslararası Tam metin bildiri

16- The Effects of Corporate Brand Image on Job Satisfaction
YILDIRIM FATİH 19.10.2017, Yayın Yeri:INTERNATIONAL CONGRESS ON AFRO - EURASIAN RESEARCH III Uluslararası Özet bildiri

17- Investigating Graduate Students’ Individual Differences on Entrepreneurial Intentions, Creativity, and Emotional Intelligence
YILDIRIM FATİH,TROUT INCI,HARTZELL STEPHANIE 10.08.2018, Yayın Yeri:5th International Conference on Humanities and Educational Research New York, USA Uluslararası Tam metin bildiri

18- The Mediating Role of Job Satisfaction in the Impact of the Burnout on Cyberloafing
YILDIRIM FATİH 08.12.2017, Yayın Yeri:4th International Conference on Business and Economics Studies Uluslararası Özet bildiri

19- The Comparison of Emphatic Tendencies of the Management Department Students
BELLİ EMRE,YILDIRIM FATİH,NAKTİYOK SERKAN,GÜRBÜZ ALİ,AYDIN ALİ DURSUN 16.04.2015, Yayın Yeri:INTERNATIONAL CONFERENCE OF INTERDISCIPLINARY STUDIES CONFERENCE Uluslararası Tam metin bildiri

20- Mediating Role of Information Systems in the Effect of Organizational Culture on Marketing Performance in Family Firms
KARAMAN ERSİN,YILDIRIM FATİH,YILMAZ KADRİ GÖKHAN 16.04.2015, Yayın Yeri:INTERNATIONAL CONFERENCE OF INTERDISCIPLINARY STUDIES CONFERENCE Uluslararası Tam metin bildiri

21- The Relationship between Organizational Support and Innovation
YILDIRIM FATİH,KULA MEHMET EMİRHAN 25.02.2016, Yayın Yeri:International Conference on Humanities and Educational Research Uluslararası Özet bildiri

1- Uluslararası
Kitap Editör ETİK İKLİM VE ÖRGÜTSEL KONTROL MEKANİZMALARININ İŞE ANGAJE OLMAK ÜZERİNE ETKSİ: SİVİL HAVACILIK SEKTÖRÜNDE BİR ARAŞTIRMA YILDIRIM FATİH Türkçe 2023

2- Uluslararası
Kitap Editör Siber Zorbalık EKİNCİ OĞUZHAN, KAYAPALI YILDIRIM SEDA Türkçe 2020

3- Uluslararası
Kitap Editör Kurumsal İtibar Yönetimi KAYAPALI YILDIRIM SEDA Türkçe 2020

1- STRATEJİK YÖNETİM
Yüksek Lisans 2023-2024 Türkçe 3

2- ENDÜSTRİ VE ÖRGÜT PSİKOLOJİSİ
Lisans 2023-2024 Türkçe 3

3- DAVRANIŞ BİLİMLERİ
Lisans 2023-2024 Türkçe 3

4- ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ
Yüksek Lisans 2023-2024 Türkçe 3

5- ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ
Yüksek Lisans 2022-2023 Türkçe 3

6- DAVRANIŞ BİLİMLERİ
Lisans 2022-2023 Türkçe 3

7- ENDÜSTRİ VE ÖRGÜT PSİKOLOJİSİ
Lisans 2022-2023 Türkçe 3

8- STRATEJİK YÖNETİM
Lisans 2021-2022 Türkçe 3

9- ENDÜSTRİ VE ÖRGÜT PSİKOLOJİSİ
Lisans 2021-2022 Türkçe 3

10- STRATEJİK YÖNETİM
Yüksek Lisans 2021-2022 Türkçe 3

11- ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ
Yüksek Lisans 2021-2022 Türkçe 3

12- ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ
Yüksek Lisans 2020-2021 Türkçe 3

13- ORGANİZASYON TEORİSİ
Lisans 2020-2021 Türkçe 3

14- DAVRANIŞ BİLİMLERİ
Lisans 2020-2021 Türkçe 3

15- STRATEJİK YÖNETİM
Lisans 2018-2019 Türkçe 1

16- ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ
Yüksek Lisans 2019-2020 Türkçe 3

17- ORGANİZASYON TEORİSİ
Lisans 2019-2020 Türkçe 3

18- DAVRANIŞ BİLİMLERİ
Lisans 2019-2020 Türkçe 3

19- YÖNETİM VE ORGANİZASYON UYGULAMALARI
Yüksek Lisans 2019-2020 Türkçe 3

20- LİSANS BİTİRME TEZİ
Lisans 2016-2017 Türkçe 4

21- KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE İŞ ETİĞİ
Lisans 2017-2018 Türkçe 6

22- DAVRANIŞ BİLİMLERİ
Lisans 2018-2019 Türkçe 6

23- LİSANS BİTİRME TEZİ
Lisans 2017-2018 Türkçe 4

24- STRATEJİK YÖNETİM
Lisans 2017-2018 Türkçe 6

25- İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
Lisans 2017-2018 Türkçe 6

26- DAVRANIŞ BİLİMLERİ
Lisans 2017-2018 Türkçe 12

27- YÖNETİM VE ORGANİZASYON
Lisans 2017-2018 Türkçe 12

28- ORGANİZASYON TEORİSİ
Lisans 2017-2018 Türkçe 6

29- YÖNETİM VE ORGANİZASYON
Lisans 2016-2017 Türkçe 12

30- STRATEJİK YÖNETİM
Lisans 2016-2017 Türkçe 6

31- DENETİM
Lisans 2013-2014 Türkçe 6

32- BÜTÇE MUHASEBE
Lisans 2013-2014 Türkçe 12

33- BÜTÇE MUHASEBE
Lisans 2014-2015 Türkçe 6

34- YÖNETİM VE ORGANİZASYON
Lisans 2015-2016 Türkçe 12

35- STRATEJİK YÖNETİM
Lisans 2015-2016 Türkçe 6

36- ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK
Lisans 2017-2018 Türkçe 6

37- DAVRANIŞ BİLİMLERİ
Lisans 2016-2017 Türkçe 12

38- YABANCI DİL II
Lisans 2014-2015 İngilizce 25

39- YABANCI DİL I
Lisans 2014-2015 İngilizce 23

40- ORGANİZASYON TEORİSİ
Lisans 2015-2016 Türkçe 6

41- İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
Lisans 2015-2016 Türkçe 6

42- ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK
Lisans 2015-2016 Türkçe 6

43- YÖNETİM VE ORGANİZASYON
Önlisans 2013-2014 Türkçe 4

44- YÖNETİM VE ORGANİZASYON
Önlisans 2012-2013 Türkçe 4

45- YÖNETİM VE ORGANİZASYON
Lisans 2011-2012 Türkçe 4

1- Yüksek Lisans
Etik iklim ve örgütsel kontrol mekanizmalarının işe angaje olmak üzerine etksi: Sivil havacılık sektöründe bir araştırma EMRE, Tamamlandı EMRE DURMAZPINAR Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

2- Yüksek Lisans
Örgütsel etik iklim ve narsisizmin schadenfreude eğilimi üzerindeki etkisinin incelenmesi RIDVAN, Tamamlandı RIDVAN AKIN Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

3- Yüksek Lisans
İletişim iklimi ve nomofobinin sanal kaytarmaya etkisi BÜŞRA, Tamamlandı BÜŞRA DEMİR Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

4- Yüksek Lisans
Yöneticinin karanlık kişilik özellikleri ve nepotizm arasındaki ilişki FATİH, Tamamlandı FATİH BALTACI Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

5- Yüksek Lisans
Sanal Örgütlerde Örgütsel Desteğin İş Yeri Yalnizliğina Etkisinde Örgütsel Güvenin Araci Rolü FEYZA, Tamamlandı FEYZA SELÇUK Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

1- Dekan Yardımcısı.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2022

2- Stratejik Plan Koordinatörü.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2021

3- Kalite Kurulu Üyeliği.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2016 2021

4- Bölüm Başkanı.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2021 2022

5- Anabilim Dalı Başkanı.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2018

6- Merkez Müdürü.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2016 2017

2019 doçent ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2015 doktor öğretim üyesi ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2011 öğretim görevlisi KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
ETÜ Asistan Snow