Prospective Students
عربي | فارسی | TR | Русский
E-Mail ÜBYS ÖBS Blackboard Academic Calendar COVID-19

ARAMA SONUÇLARI

☰ Menu
Faculty of Science
CEREN SULTAN ELMALI
Assoc. Prof.

İlk, Orta ve Lise öğrenimi İstanbul’da tamamladı. 1997 yılında Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Aynı yıl Makine Mühendisliği Bölümü Enerji Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı.

2004 yılında Yardımcı Doçent, 2009 yılında Doçent, 2014 yılında Profesör unvanını aldı. Atatürk Üniversitesinde Enerji Anabilim Dalı Başkanlığı ve Mühendislik Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. 2010-2014 yılları arasında TMMOB Makine Mühendisleri Odası Genel Merkez delegeliği ve MMO Erzurum İl Temsilciliği Yürütme Kurulu Başkanlığını yürüttü. Erzurum Teknik Üniversitesinde 2012-2015 yıllarında Genel Sekreterlik, 2015-2018 yıllarında Rektör Yardımcılığına atanan Prof. Dr. Şahin, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Spor Bilimleri Fakültesi Dekan vekilliği görevlerini de yürütmektedir.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde 2014 yılında kurulan Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Çalışma Grubu TRA1 Bölge Koordinatörlüğü ve KÜSİ ÇG başkanlığı görevinin yanında TÜBİTAK Mühendislik Araştırma Grubu (MAG) Danışma kurulu üyesi de olan Prof. Dr. Şahin, ısı transferinin iyileştirilmesi, nanoakışkanlar, mikrokanallarda ısı ve akış konularında çalışmaktadır. Prof. Dr. Şahin’in ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış ve bilimsel toplantılarda sunulmuş 70’in üzerinde makalesi 500’ün üzerinde atıf almıştır. Çalışma alanıyla ilgili çeşitli TÜBİTAK ve BAP projelerinde yürütücü ve araştırmacı olarak görev almış, TÜBİTAK ve Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığı AR-GE projelerinde panelist ve proje izleyiciliği yapmıştır. Akademik faaliyetler kapsamında Applied Thermal Engineering, Applied Enerji, Energy Conversion and Management, Experimenatal Thermal and Fluid Science, Int. J. Thermal Science, Heat and Mass Transfer, Numerical Heat Transfer gibi SCI indekslerinde taranan birçok dergide hakemlik ve Journal of Energy dergisinde editörlük görevini yürütmektedir.

30 Nisan 1968’de Trabzon Sürmene’de doğan Çakmak, ortaokulu ve liseyi Erzurum’da tamamladı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünden 1990 yılında mezun oldu. Doktora derecesini 2000 yılında İngiltere’de bulunan University of Bristol’dan aldı. Yurda döndüğünde Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. 2001 yılında Yardımcı Doçent, 2007 yılında Doçent, 2012 yılında da Profesör unvanını aldı.

Yurt içi ve yurt dışındaki pek çok dergide “Lazerler” konusunda yayımlanan çalışmalarının yanı sıra Kalkınma Bakanlığı ve TÜBİTAK destekli projelerde yürütücü ve araştırmacı olarak görev yaptı. Ayrıca çeşitli Savunma Teknolojileri projelerinde hakemlik ve izleyicilik görevlerini de yürütmektedir. Yaptığı çalışmalarla iki defa İngiltere Kraliyet Akademisi (The Royal Society) bursunu kazanan Çakmak, 2003 ve 2004 yıllarında İngiltere’de bulundu.

Erzurum Teknik Üniversitesinin kuruluş aşamasında Rektör Yardımcısı, Enstitü Müdürü ve Bölüm Başkanı olarak aktif görev alan Dr. Çakmak, üniversitenin ileri teknoloji alanında önemli alt yapısını oluşturan Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (YUTAM) projesinin yürütücülüğünü üstlendi.

22 Kasım 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Bülent Çakmak, evli ve 3 çocuk babası olup ileri düzeyde İngilizce bilmektedir.

1980 yılında Erzurum’da doğdu. İlk orta ve lise öğrenimini tamamladıktan sonra 1999 yılında Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünü kazandı ve 2003 yılında mezun oldu. 2003-2005 yılları arasında Bakü-Tiflis-Ceyhan ham petrol boru hattı projesinde çalıştı. Askerlik görevini tamamladıktan sonra, 2005 yılı sonunda Atatürk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak göreve başladı. 2007 yılında yüksek lisanstan ve 2012 yılında doktoradan mezun oldu. Bununla beraber yine 2012 yılında Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünü bitirdi. 2012 yılı sonunda Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümüne yardımcı doçent kadrosunda atandı ve İnşaat Mühendisliği Bölümünün kurulum aşamasında bölüm başkanlığı görevini yaptı. Fakülte Kurulu üyeliği ve Ulaştırma Anabilim Dalı başkanlığı görevlerini sürdürmenin yanında 2015 yılında Erzurum Teknik Üniversitesi’nde Genel Sekreter olarak göreve başladı ve halen bu görevine devam etmektedir.

Akademik çalışmalarını ulaştırma, otomobil sahipliği, trafik kazaları, coğrafi bilgi sistemleri ve modelleme alanlarında sürdüren Dr. Çodur’un bu alanda uluslararası ve ulusal düzeyde yayımlanmış bilimsel makaleleri ve bildirileri bulunmaktadır. Ayrıca TÜBİTAK ve Bilimsel Araştırma Projelerinde görev alarak bu projeleri başarı ile sonuçlandırdı. Akademik çalışmaların yanında aktif olarak sportif faaliyetlerde bulunmaktadır. Buz pateni alanlarında antrenörlük belgeleri bulunmakta ve kayak sporunu yapmaktadır.

Araştırma Alanları Topoloji, ,

Doktora ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, FEN FAKÜLTESİ, MATEMATİK BÖLÜMÜ, 2007, 2011

Yüksek Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, FEN FAKÜLTESİ, MATEMATİK BÖLÜMÜ, 2004, 2007

Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, FEN FAKÜLTESİ, MATEMATİK BÖLÜMÜ, 2000, 2004

1- FAN-GOTTESMAN COMPACTIFICATIONS AND STONE SPACE , ESCI, ELMALI CEREN SULTAN,UĞUR TAMER, Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences,2019

2- Fan-Gottesman Compactification and Completeness , mathscinet, ELMALI CEREN SULTAN,UĞUR TAMER, Journal of Mathematics and Statistical Science,2017

3- Normal Base of Ditopological Texture Space and Its Wallman Compactification , mathscinet, ÖZKAN KÜBRA,ELMALI CEREN SULTAN,UĞUR TAMER, Journal of Advanced Studies in Topology,2017

4- Fg Morphism and Fg extension , SCI-Expanded, ELMALI CEREN SULTAN,UĞUR TAMER, Hacettepe Journal of Mathematics and Statistics,2014

5- Weak Reflection and Remainders in Compactification , ZentralBlatt Math ve the American Math Reviews, ELMALI CEREN SULTAN,UĞUR TAMER, Palestian Journal of Mathematics,2014

6- Almost ultrafilters and Compactification , SCI-Expanded, ELMALI CEREN SULTAN, Chiang Mai Journal of Science,2014

7- Compactification and F Spectral Space , ZentralBlatt Math and by the American Math Reviews, ELMALI CEREN SULTAN,UĞUR TAMER, Jordan Journal of Mathematics and Statistic,2014

8- Cardinal Function on Ditopological texture space , SCI-Expanded, POLAT KADİRHAN,ELMALI CEREN SULTAN,UĞUR TAMER, Life Science Journal-Acta Zhengzhou University Overseas Edition,2014

9- A characterization of compactification of local compact hausdorff space , SCI-Expanded, ELMALI CEREN SULTAN,KOPUZLU ABDULLAH,UĞUR TAMER, International Journal of Geometric methods in modern physics,2010

10- Some result concerning compactifications submaximal spaces spectral spaces and primitive words , Endekste taranmıyor, ELMALI CEREN SULTAN,UĞUR TAMER, Far East journal of Mathematical Science,2010

11- Fan Gottesman Compactification of Some Specific Space is Wallman type Compactification , SCI, ELMALI CEREN SULTAN,UĞUR TAMER, Chaos,Solitions and Fractals,2009

1- Ulusal , Özet bildiri, Çözülebilir Uzaylar ve Fan-Gottesman Kompaktlaştırması, ELMALI CEREN SULTAN,UĞUR TAMER, TÜRKİYE, Ankara Matematik Günleri 2019(AMG2019)Gazi Üniversitesi,(2019), Türkçe, Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Matematik

2- Uluslararası , Özet bildiri, Fan-Gottesman Compactification and Stone Space, ELMALI CEREN SULTAN,UĞUR TAMER, , InternationalConference on Mathematical Advances and Application, ICOMAA2018, İngilizce, Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Matematik

3- Uluslararası , Özet bildiri, Fan-Gottesman Compactification and Scattered Space, ELMALI CEREN SULTAN,UĞUR TAMER, , 4th InternationalConference on Computational Mathematics and Engineering Science (CMES2019),AkdenizUniversity,(2019), İngilizce, Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Matematik

4- Uluslararası , , Topological Set-İndexer of Digraphs of Knots, kunduracı tuğçe,ELMALI CEREN SULTAN,UĞUR TAMER, , ICAAM 2019,İstanbul Gelişim University,İstanbul,, İngilizce, Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Matematik

5- Ulusal , Özet bildiri, Yönlendirilmiş (2,n)Tor düğümlerinin Topolojik küme değeri üzerine bir çalışma, UĞUR TAMER,ELMALI CEREN SULTAN,kunduracı tuğçe, TÜRKİYE, XXX1. ULUSAL MAT KONGRESİ, Türkçe, Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Matematik

6- Uluslararası , Özet bildiri, Some Results About Submaximal Spaces, Weakly Submaximal Spaces and Fan-Gottesman Compactification, ELMALI CEREN SULTAN,UĞUR TAMER, TÜRKİYE, IFSCOM 2018, İngilizce, Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Matematik

7- Uluslararası , Özet bildiri, A Work On set indexers of regular diagrams of knots, ,ELMALI CEREN SULTAN,UĞUR TAMERkunduracı tuğçe, TÜRKİYE, IFSCOM 2018, İngilizce, Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Matematik

8- Uluslararası , Tam metin bildiri, On New Knot Tables, ELMALI CEREN SULTAN,UĞUR TAMER,kunduracı tuğçe, KKTC, CMES 2018, İngilizce, Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Matematik

9- Uluslararası , Tam metin bildiri, The Reverse Operation Of Knot Digraph Notation, UĞUR TAMER,ELMALI CEREN SULTAN,YALAZ FERİT, KKTC, CMES 2018, İngilizce, Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Matematik

10- Uluslararası , Özet bildiri, A new method for knot graph, YALAZ FERİT,UĞUR TAMER,ELMALI CEREN SULTAN, , ICAAM 2018, İngilizce, Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Matematik

11- Uluslararası , Özet bildiri, The Graph Concept on Texture Spaces, UĞUR TAMER,ELMALI CEREN SULTAN, TÜRKİYE, INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED ANALYSIS AND MATHEMATICAL MODELING, İngilizce, Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Matematik

12- Uluslararası , Özet bildiri, A WORK ON DIMETRICS IN TEXTURE SPACES, CİHAN HAMDİ MUSTAFA,UĞUR TAMER,ELMALI CEREN SULTAN, , Int. Conference on App. Analysis and Math. Modeling, ICAAMM17, İngilizce, Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Matematik

13- Uluslararası , Özet bildiri, A work On The Knot digraphs and Its Bitopologies, ELMALI CEREN SULTAN,UĞUR TAMER, UKRAYNA, the International Conference in Functional Analysis dedicated to the 125th anniversary of Stefan Banach, İngilizce, Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Matematik

14- Uluslararası , Özet bildiri, On the Bitopologies associated with the knot digraph, ELMALI CEREN SULTAN,KUNDURACI TUĞÇE,UĞUR TAMER, , ICANAS 2017, İngilizce, Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Matematik

15- Uluslararası , Özet bildiri, Some properties of Bitopologiesby knot digraph notation, UĞUR TAMER,YALAZ FERİT,ELMALI CEREN SULTAN, , ICANAS 2017, İngilizce, Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Matematik

16- Uluslararası , Özet bildiri, Fan-Gottesman Compactication and Completeness, ELMALI CEREN SULTAN,UĞUR TAMER, , ICOME-2017 International Conference on Mathematics and Engineering , YTU, Istanbul, Turkey, İngilizce, Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Matematik

17- Uluslararası , Özet bildiri, Fan-Gottesman Compactication and Approximation, ELMALI CEREN SULTAN,UĞUR TAMER, , International Conference on Mathematics and Mathematics Education (ICMME-2018), İngilizce, Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Matematik

18- Uluslararası , Özet bildiri, Wallman-Type Compactications and Spectral Spaces, ELMALI CEREN SULTAN,UĞUR TAMER, TÜRKİYE, 4th International Conferenceon Pure and Applied Sciences: Renewable Energy, İngilizce, Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Matematik

19- Ulusal , Tam metin bildiri, Fan Gottesman kompactlaştırması üzerine bir çalışma, ELMALI CEREN SULTAN,UĞUR TAMER, TÜRKİYE, IV. Ankara Matematik Günleri, Türkçe, Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Matematik

20- Uluslararası , Özet bildiri, F spectral Space, Ceren Sultan ELMALI, Tamer UĞUR, , II.International Conference Applicable General Topology, İngilizce, Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Matematik

21- Uluslararası , Tam metin bildiri, FG Morphism and Their Properties, ELMALI CEREN SULTAN,UĞUR TAMER, , ICEMSA 2015, İngilizce, Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Matematik

1- İleri Topoloji II , Yüksek Lisans, 2016-2017, Türkçe, 1

2- İleri Topoloji II , Yüksek Lisans, 2019-2020, Türkçe, 1

3- İleri Topoloji II , Yüksek Lisans, 2017-2018, Türkçe, 1

4- İleri Topoloji II , Yüksek Lisans, 2018-2019, Türkçe, 1

5- İleri Topoloji I , Yüksek Lisans, 2016-2017, Türkçe, 1

6- İleri Topoloji I , Yüksek Lisans, 2019-2020, Türkçe, 1

7- İleri Topoloji I , Yüksek Lisans, 2015-2016, Türkçe, 1

8- İleri Topoloji I , Yüksek Lisans, 2017-2018, Türkçe, 1

9- İleri Topoloji I , Yüksek Lisans, 2018-2019, Türkçe, 1

10- Soyut Matematik , Lisans, 2019-2020, Türkçe, 1

11- Soyut Matematik , Lisans, 2018-2019, Türkçe, 1

12- Sosyal Bilimlerde Matematik II , Lisans, 2018-2019, Türkçe, 1

13- Sosyal Bilimlerde Matematik II , Lisans, 2017-2018, Türkçe, 1

14- Sosyal Bilimlerde Matematik II , Lisans, 2019-2020, Türkçe, 1

15- Matematik II , Lisans, 2019-2020, Türkçe, 1

16- Matematik II , Lisans, 2018-2019, Türkçe, 1

17- Matematik II , Lisans, 2017-2018, Türkçe, 1

18- Matematik I , Lisans, 2018-2019, Türkçe, 1

19- Matematik I , Lisans, 2017-2018, Türkçe, 1

20- Matematik I , Lisans, 2019-2020, Türkçe, 1

21- Matematik I , Lisans, 2016-2017, Türkçe, 1

22- Sosyal Bilimlerde Matematik I , Lisans, 2018-2019, Türkçe, 3

23- Sosyal Bilimlerde Matematik I , Lisans, 2017-2018, Türkçe, 3

24- Sosyal Bilimlerde Matematik I , Lisans, 2019-2020, Türkçe, 3

25- Sosyal Bilimlerde Matematik II , Lisans, 2016-2017, Türkçe, 1

26- Sosyal Bilimlerde Matematik I , Lisans, 2016-2017, Türkçe, 3

27- TOPOLOJİ , Lisans, 2016-2017, Türkçe, 4

28- İŞLETME VE EKONOMİ MATEMATİĞİ I , Lisans, 2015-2016, Türkçe, 3

29- Topoloji , Lisans, 2014-2015, Türkçe, 3

30- Analiz II , Lisans, 2013-2014, Türkçe, 6

31- Analiz II , Lisans, 2012-2013, Türkçe, 6

32- Analiz I , Lisans, 2013-2014, Türkçe, 6

33- Analiz I , Lisans, 2012-2013, Türkçe, 6

34- Soyut Matematik , Lisans, 2012-2013, Türkçe, 3

35- Soyut Matematik , Lisans, 2011-2012, Türkçe, 3

36- Soyut Matematik , Lisans, 2013-2014, Türkçe, 3

37- İşletme ve Ekonomi Matematiği II , Lisans, 2014-2015, Türkçe, 3

38- İşletme ve Ekonomi Matematiği II , Lisans, 2014-2015, Türkçe, 3

39- İşletme ve Ekonomi Matematiği I , Lisans, 2013-2014, Türkçe, 3

40- İşletme ve Ekonomi Matematiği I , Lisans, 2012-2013, Türkçe, 3

1- Yüksek Lisans , Düğüm tabloları için yeni bir metod: Düğüm digraf notasyonu, TUĞÇE, Tamamlandı, TUĞÇE KUNDURACI, Erzurum Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Matematik Anabilim Dalı

1- Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği. , ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, FEN FAKÜLTESİ,, , 2012

2- Bölüm Başkanı. , ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, FEN FAKÜLTESİ,, MATEMATİK BÖLÜMÜ, MATEMATİK ANABİLİM DALI 2012

1- Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Matematik , Turkish Journal of Mathematics, Dergi, İngilizce,

2- Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Matematik , Turkish Journal of Mathematics, Dergi, İngilizce,

3- Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Matematik , Advances in Pure MAthematics, Dergi, İngilizce,

2015 DOÇENT ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2012 YARDIMCI DOÇENT ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2005 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
2011 YARDIMCI DOÇENT ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ