Links
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi
Faculty of Science
ceren sultan elmalı
prof. dr.

Doktora ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, FEN FAKÜLTESİ, MATEMATİK BÖLÜMÜ, 2007, 2011

Yüksek Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, FEN FAKÜLTESİ, MATEMATİK BÖLÜMÜ, 2004, 2007

Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, FEN FAKÜLTESİ, MATEMATİK BÖLÜMÜ, 2000, 2004

1- Soft Topolojik Uzaylarda Kompaktlaştırmalar
Tamamlandı Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi Yürütücü ULUSAL

1- Düğümlerle Eşlenen Bitopolojiler Üzerine Bir Çalışma
YALAZ FERİT, UĞUR TAMER, ELMALI CEREN SULTAN, Yayın Yeri:Igdir University ,2023
Uluslararası Hakemli TR DİZİN, Özgün Makale

2- On the extension of SD sets by using generalized open sets in bitopological spaces
AÇIKGÖZ NECATİ CAN, ELMALI CEREN SULTAN, Yayın Yeri:International Journal of Nonlinear Analysis and Applications ,2023
Uluslararası Hakemli E-SCI, Özgün Makale

3- The di-topological texture graphs
KUNDURACI TUĞÇE, ELMALI CEREN SULTAN, UĞUR TAMER, Yayın Yeri:National Library of Serbia ,2022
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

4- On almost set-Menger spaces in bitopological context
AÇIKGÖZ NECATİ CAN, ELMALI CEREN SULTAN, Yayın Yeri:AIMS Mathematics ,2022
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

5- Fan-Gottesman Compactification and Scattered Spaces
ELMALI CEREN SULTAN,UĞUR TAMER, Yayın Yeri:Applied Mathematics and Nonlinear Sciences ,2020
Uluslararası Hakemli matsci, Özgün Makale

6- FAN-GOTTESMAN COMPACTIFICATIONS AND STONE SPACE
ELMALI CEREN SULTAN,UĞUR TAMER, Yayın Yeri:Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences ,2019
Uluslararası Hakemli ESCI, Özgün Makale

7- Normal Base of Ditopological Texture Space and Its Wallman Compactification
ÖZKAN KÜBRA, ELMALI CEREN SULTAN, UĞUR TAMER, Yayın Yeri:Journal of Advanced Studies in Topology ,2017
Uluslararası Hakemli Mathematical Reviews, Zentralblatt MATH, Özgün Makale

8- Fan-Gottesman Compactification and Completeness
ELMALI CEREN SULTAN,UĞUR TAMER, Yayın Yeri:Journal of Mathematics and Statistical Science ,2017
Uluslararası Hakemli mathscinet, Özgün Makale

9- Fg Morphism and Fg extension
ELMALI CEREN SULTAN,UĞUR TAMER, Yayın Yeri:Hacettepe Journal of Mathematics and Statistics ,2014
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

10- Weak Reflection and Remainders in Compactification
ELMALI CEREN SULTAN,UĞUR TAMER, Yayın Yeri:Palestian Journal of Mathematics ,2014
Uluslararası Hakemli ZentralBlatt Math ve the American Math Reviews, Özgün Makale

11- Almost ultrafilters and Compactification
ELMALI CEREN SULTAN, Yayın Yeri:Chiang Mai Journal of Science ,2014
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

12- Compactification and F Spectral Space
ELMALI CEREN SULTAN,UĞUR TAMER, Yayın Yeri:Jordan Journal of Mathematics and Statistic ,2014
Uluslararası Hakemli ZentralBlatt Math and by the American Math Reviews, Özgün Makale

13- Cardinal Function on Ditopological texture space
POLAT KADİRHAN,ELMALI CEREN SULTAN,UĞUR TAMER, Yayın Yeri:Life Science Journal-Acta Zhengzhou University Overseas Edition ,2014
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

14- A characterization of compactification of local compact hausdorff space
ELMALI CEREN SULTAN,KOPUZLU ABDULLAH,UĞUR TAMER, Yayın Yeri:International Journal of Geometric methods in modern physics ,2010
Uluslararası Hakemli SCI-Expanded, Özgün Makale

15- Some result concerning compactifications submaximal spaces spectral spaces and primitive words
ELMALI CEREN SULTAN,UĞUR TAMER, Yayın Yeri:Far East journal of Mathematical Science ,2010
Uluslararası Hakemli Endekste taranmıyor, Özgün Makale

16- Fan Gottesman Compactification of Some Specific Space is Wallman type Compactification
ELMALI CEREN SULTAN,UĞUR TAMER, Yayın Yeri:Chaos,Solitions and Fractals ,2009
Uluslararası Hakemli SCI, Özgün Makale

1- TEXTURE SPACE ASSOCIATED WITH GRAPHS
KUNDURACI TUĞÇE, ELMALI CEREN SULTAN, UĞUR TAMER 20.05.2022, Yayın Yeri:The sixth International Conference on Computational Mathematics and Engineering Sciences Uluslararası Özet bildiri

2- Some Density Properties in Bitopological Context
AÇIKGÖZ NECATİ CAN, ELMALI CEREN SULTAN 23.05.2022, Yayın Yeri:1ST INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON CURRENT DEVELOPMENTS IN FUNDAMENTAL AND APPLIED MATHEMATICS SCIENCES Uluslararası Özet bildiri

3- DENSITY AND SEPARABILITY IN BITOPOLOGICAL SPACES
AÇIKGÖZ NECATİ CAN 24.09.2021, Yayın Yeri:8th International Conference on Recent Advances in Pure and Applied Mathematics Uluslararası Özet bildiri

4- On Relatively Selection Principles in Bitopological Spaces
AÇIKGÖZ NECATİ CAN, ELMALI CEREN SULTAN 11.05.2022, Yayın Yeri:5 th INTERNATIONAL E-CONFERENCE ON MATHEMATICAL ADVANCES AND ITS APPLICATIONS Uluslararası Özet bildiri

5- Topolojik Veri Analizi İle 2019 Yılındaki Türkiye deki Bazı Depremler
KILIÇ SEDANUR 10.09.2021, Yayın Yeri:1st INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON RECENT ADVANCES IN FUNDAMENTAL AND APPLIED SCIENCES (ISFAS-2021) Ulusal Tam metin bildiri

6- DITOPOLOGIES ASSOCIATED WITH TEXTURE GRAPHS
KUNDURACI TUĞÇE, ELMALI CEREN SULTAN, UĞUR TAMER 21.06.2021, Yayın Yeri:9th International Conference on Mathematical Analysis, Differential Equations & Applications Uluslararası Özet bildiri

7- ON TEXTURE GRAPHS
KUNDURACI TUĞÇE, ELMALI CEREN SULTAN, UĞUR TAMER 08.06.2021, Yayın Yeri:5th International Conference on Computational Mathematics and Engineering Sciences Uluslararası Özet bildiri

8- K(2,n) TORUS KNOTS AND BİTOPOLOGİCAL SET-İNDEXERS
KUNDURACI TUĞÇE, UĞUR TAMER, ELMALI CEREN SULTAN 20.04.2019, Yayın Yeri:4th International Conference on Computational Mathematics and Engineering Sciences Uluslararası Özet bildiri

9- TOPOLOGİCAL SET-İNDEXER OF DİGRAPHS OF KNOTS
KUNDURACI TUĞÇE, ELMALI CEREN SULTAN, UĞUR TAMER 10.03.2019, Yayın Yeri:International Conference on Applied Analysis and Mathematical Modeling Uluslararası Özet bildiri

10- YÖNLENDİRİLMİŞ (2,n) TOR DÜĞÜMLERİNİN TOPOLOJİK KÜME-DEĞERİ ÜZERİNE BİR ÇALIŞMA
KUNDURACI TUĞÇE, ELMALI CEREN SULTAN, UĞUR TAMER 12.09.2018, Yayın Yeri:31. Ulusal Matematik Sempozyumu Ulusal Özet bildiri

11- A WORK ON SET-İNDEXERS OF REGULAR DİAGRAMS OF KNOTS
KUNDURACI TUĞÇE, UĞUR TAMER, ELMALI CEREN SULTAN 05.09.2018, Yayın Yeri:IFSCOM2018: 5th IFS and Contemporary Mathematics Conference Uluslararası Özet bildiri

12- TOPOLOGİCAL SET-İNDEXER OF GRAPHS OF KNOTS
KUNDURACI TUĞÇE, ELMALI CEREN SULTAN, UĞUR TAMER 20.06.2018, Yayın Yeri:7th International Conference on Applied Analysis and Mathematical Modeling Uluslararası Özet bildiri

13- On New Knot Tables
ELMALI CEREN SULTAN, UĞUR TAMER, KUNDURACI TUĞÇE 04.05.2018, Yayın Yeri:3th International Conference on Computational Mathematics and Engineering Sciences Uluslararası Tam metin bildiri

14- On The Bitopologies Associated with The Knot Digraphs
ELMALI CEREN SULTAN, UĞUR TAMER, KUNDURACI TUĞÇE 18.04.2017, Yayın Yeri:2th International Conference on Advances in Natural and Applied Sciences Uluslararası Özet bildiri

15- DENSITY AND SEPARABILITY IN BITOPOLOGICAL SPACES
AÇIKGÖZ NECATİ CAN, ELMALI CEREN SULTAN 24.09.2021, Yayın Yeri:8th International Conference on Recent Advances in Pure and Applied Mathematics Uluslararası Özet bildiri

16- Çözülebilir Uzaylar ve Fan-Gottesman Kompaktlaştırması
ELMALI CEREN SULTAN,UĞUR TAMER 28.06.2019, Yayın Yeri:Ankara Matematik Günleri 2019(AMG2019)Gazi Üniversitesi,(2019) Ulusal Özet bildiri

17- Fan-Gottesman Compactification and Stone Space
ELMALI CEREN SULTAN,UĞUR TAMER 03.05.2018, Yayın Yeri:InternationalConference on Mathematical Advances and Application, ICOMAA2018 Uluslararası Özet bildiri

18- Fan-Gottesman Compactification and Scattered Space
ELMALI CEREN SULTAN,UĞUR TAMER 20.04.2019, Yayın Yeri:4th InternationalConference on Computational Mathematics and Engineering Science (CMES2019),AkdenizUniversity,(2019) Uluslararası Özet bildiri

19- Topological Set-İndexer of Digraphs of Knots
kunduracı tuğçe,ELMALI CEREN SULTAN,UĞUR TAMER 10.03.2019, Yayın Yeri:ICAAM 2019,İstanbul Gelişim University,İstanbul, Uluslararası

20- Yönlendirilmiş (2,n)Tor düğümlerinin Topolojik küme değeri üzerine bir çalışma
UĞUR TAMER,ELMALI CEREN SULTAN,kunduracı tuğçe 12.09.2018, Yayın Yeri:XXX1. ULUSAL MAT KONGRESİ Ulusal Özet bildiri

21- Some Results About Submaximal Spaces, Weakly Submaximal Spaces and Fan-Gottesman Compactification
ELMALI CEREN SULTAN,UĞUR TAMER 05.09.2018, Yayın Yeri:IFSCOM 2018 Uluslararası Özet bildiri

22- A Work On set indexers of regular diagrams of knots
,ELMALI CEREN SULTAN,UĞUR TAMERkunduracı tuğçe 05.09.2018, Yayın Yeri:IFSCOM 2018 Uluslararası Özet bildiri

23- On New Knot Tables
ELMALI CEREN SULTAN,UĞUR TAMER,kunduracı tuğçe 04.05.2018, Yayın Yeri:CMES 2018 Uluslararası Tam metin bildiri

24- The Reverse Operation Of Knot Digraph Notation
UĞUR TAMER,ELMALI CEREN SULTAN,YALAZ FERİT 04.05.2018, Yayın Yeri:CMES 2018 Uluslararası Tam metin bildiri

25- A new method for knot graph
YALAZ FERİT,UĞUR TAMER,ELMALI CEREN SULTAN 20.06.2018, Yayın Yeri:ICAAM 2018 Uluslararası Özet bildiri

26- The Graph Concept on Texture Spaces
UĞUR TAMER,ELMALI CEREN SULTAN 03.07.2017, Yayın Yeri:INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED ANALYSIS AND MATHEMATICAL MODELING Uluslararası Özet bildiri

27- A WORK ON DIMETRICS IN TEXTURE SPACES
CİHAN HAMDİ MUSTAFA,UĞUR TAMER,ELMALI CEREN SULTAN 03.07.2017, Yayın Yeri:Int. Conference on App. Analysis and Math. Modeling, ICAAMM17 Uluslararası Özet bildiri

28- A work On The Knot digraphs and Its Bitopologies
ELMALI CEREN SULTAN,UĞUR TAMER 18.09.2017, Yayın Yeri:the International Conference in Functional Analysis dedicated to the 125th anniversary of Stefan Banach Uluslararası Özet bildiri

29- On the Bitopologies associated with the knot digraph
ELMALI CEREN SULTAN,KUNDURACI TUĞÇE,UĞUR TAMER 18.04.2017, Yayın Yeri:ICANAS 2017 Uluslararası Özet bildiri

30- Some properties of Bitopologiesby knot digraph notation
UĞUR TAMER,YALAZ FERİT,ELMALI CEREN SULTAN 18.04.2017, Yayın Yeri:ICANAS 2017 Uluslararası Özet bildiri

31- Fan-Gottesman Compactication and Completeness
ELMALI CEREN SULTAN,UĞUR TAMER 10.05.2017, Yayın Yeri:ICOME-2017 International Conference on Mathematics and Engineering , YTU, Istanbul, Turkey Uluslararası Özet bildiri

32- Fan-Gottesman Compactication and Approximation
ELMALI CEREN SULTAN,UĞUR TAMER 11.05.2017, Yayın Yeri:International Conference on Mathematics and Mathematics Education (ICMME-2018) Uluslararası Özet bildiri

33- Wallman-Type Compactications and Spectral Spaces
ELMALI CEREN SULTAN,UĞUR TAMER 23.11.2017, Yayın Yeri:4th International Conferenceon Pure and Applied Sciences: Renewable Energy Uluslararası Özet bildiri

34- Fan Gottesman kompactlaştırması üzerine bir çalışma
ELMALI CEREN SULTAN,UĞUR TAMER , Yayın Yeri:IV. Ankara Matematik Günleri Ulusal Tam metin bildiri

35- F spectral Space
Ceren Sultan ELMALI, Tamer UĞUR 11.07.2009, Yayın Yeri:II.International Conference Applicable General Topology Uluslararası Özet bildiri

36- A Work On The Cardinal Functions
POLAT KADİRHAN,ELMALI CEREN SULTAN,UĞUR TAMER , Yayın Yeri:III. International Eurasian Conference on Mathematics Sciences and Applications Uluslararası Özet bildiri

37- FG Morphism and Their Properties
ELMALI CEREN SULTAN,UĞUR TAMER 31.08.2015, Yayın Yeri:ICEMSA 2015 Uluslararası Tam metin bildiri

1- İleri Topoloji I
Yüksek Lisans 2021-2022 Türkçe 3

2- Genel Topoloji I
Lisans 2021-2022 Türkçe 4

3- SOSYAL BİLİMLERDE MATEMATİK I
Lisans 2020-2021 Türkçe 3

4- SOYUT MATEMATİK
Lisans 2020-2021 Türkçe 3

5- İLERİ TOPOLOJİ I
Yüksek Lisans 2020-2021 Türkçe 3

6- İstatistik ve Olasılık
Lisans 2018-2019 Türkçe 3

7- İstatistik ve Olasılık
Lisans 2017-2018 Türkçe 3

8- İstatistik ve Olasılık
Lisans 2019-2020 Türkçe 3

9- İleri Topoloji II
Yüksek Lisans 2016-2017 Türkçe 3

10- İleri Topoloji II
Yüksek Lisans 2019-2020 Türkçe 3

11- İleri Topoloji II
Yüksek Lisans 2017-2018 Türkçe 3

12- İleri Topoloji II
Yüksek Lisans 2018-2019 Türkçe 3

13- İleri Topoloji II
Yüksek Lisans 2016-2017 Türkçe 3

14- İleri Topoloji I
Yüksek Lisans 2019-2020 Türkçe 3

15- İleri Topoloji I
Yüksek Lisans 2015-2016 Türkçe 3

16- İleri Topoloji I
Yüksek Lisans 2017-2018 Türkçe 3

17- İleri Topoloji I
Yüksek Lisans 2018-2019 Türkçe 3

18- Soyut Matematik
Lisans 2019-2020 Türkçe 3

19- Soyut Matematik
Lisans 2018-2019 Türkçe 3

20- Sosyal Bilimlerde Matematik II
Lisans 2018-2019 Türkçe 3

21- Sosyal Bilimlerde Matematik II
Lisans 2017-2018 Türkçe 3

22- Sosyal Bilimlerde Matematik II
Lisans 2019-2020 Türkçe 3

23- Matematik II
Lisans 2019-2020 Türkçe 4

24- Matematik II
Lisans 2018-2019 Türkçe 4

25- Matematik II
Lisans 2017-2018 Türkçe 4

26- Matematik I
Lisans 2018-2019 Türkçe 4

27- Matematik I
Lisans 2017-2018 Türkçe 4

28- Matematik I
Lisans 2019-2020 Türkçe 4

29- Matematik I
Lisans 2016-2017 Türkçe 4

30- Sosyal Bilimlerde Matematik I
Lisans 2018-2019 Türkçe 3

31- Sosyal Bilimlerde Matematik I
Lisans 2017-2018 Türkçe 3

32- Sosyal Bilimlerde Matematik I
Lisans 2019-2020 Türkçe 3

33- Sosyal Bilimlerde Matematik II
Lisans 2016-2017 Türkçe 3

34- Sosyal Bilimlerde Matematik I
Lisans 2016-2017 Türkçe 3

35- TOPOLOJİ
Lisans 2016-2017 Türkçe 4

36- İŞLETME VE EKONOMİ MATEMATİĞİ I
Lisans 2015-2016 Türkçe 3

37- Topoloji
Lisans 2014-2015 Türkçe 3

38- Analiz II
Lisans 2013-2014 Türkçe 6

39- Analiz II
Lisans 2012-2013 Türkçe 6

40- Analiz I
Lisans 2013-2014 Türkçe 6

41- Analiz I
Lisans 2012-2013 Türkçe 6

42- Soyut Matematik
Lisans 2012-2013 Türkçe 3

43- Soyut Matematik
Lisans 2011-2012 Türkçe 3

44- Soyut Matematik
Lisans 2013-2014 Türkçe 3

45- İşletme ve Ekonomi Matematiği II
Lisans 2014-2015 Türkçe 3

46- İşletme ve Ekonomi Matematiği II
Lisans 2014-2015 Türkçe 3

47- İşletme ve Ekonomi Matematiği I
Lisans 2013-2014 Türkçe 3

48- İşletme ve Ekonomi Matematiği I
Lisans 2012-2013 Türkçe 3

1- Yüksek Lisans
Düğüm tabloları için yeni bir metod: Düğüm digraf notasyonu TUĞÇE, Tamamlandı TUĞÇE KUNDURACI Erzurum Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Ana Bilim Dalı

2- Yüksek Lisans
İkili topolojik uzaylarda ayırma aksiyomları ZEYNEP, Tamamlandı ZEYNEP KAYA Erzurum Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Ana Bilim Dalı

3- Yüksek Lisans
İkili topolojik uzaylarda İJ-kümeler MERVE, Tamamlandı MERVE İNANÇ Erzurum Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Ana Bilim Dalı

4- Yüksek Lisans
Geometrik ve topolojik çıkarımlar: Topolojik veri analizi SEDANUR, Tamamlandı SEDANUR KILIÇ Erzurum Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Ana Bilim Dalı

1- Dekan.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2022

2- Fakülte Kurulu Üyeliği.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012

3- Enstitü Yönetim Kurulu üyeliği.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2019

4- Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012

5- Bölüm Başkanı.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2012

1- Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Matematik
Turkish Journal of Mathematics Dergi İngilizce

2- Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Matematik
Turkish Journal of Mathematics Dergi İngilizce

3- Fen Bilimleri ve Matematik Temel Alanı->Matematik
Advances in Pure MAthematics Dergi İngilizce

2015 doçent ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2012 yardimci doçent ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2005 araştirma görevlisi ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
2021 profesör ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2011 yardimci doçent ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
ETÜ Asistan Snow