Tercih Rehberi
عربي | فارسی | EN | Русский
E-Mail ÜBYS Blackboard Akademik Takvim COVID-19

ARAMA SONUÇLARI

☰ Menü

Doktora ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, İKTİSAT POLİTİKASI (DR), 1988, 1991

Yüksek Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, İKTİSAT POLİTİKASI (YL) (TEZLİ), 1986, 1988

Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İŞLETME BÖLÜMÜ, 1980, 1985

1- Vergi Hukuku Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Maliye>Mali İktisat>Kamu Maliyesi>Maliye Kuramı , Tür: Bilimsel Kitap, Kapsam: Ulusal, TÜRKİYE,Yazar: ÖNER ENGİN ,Yıl :2021 Sayfa Sayısı: 200 Yayın Dili:Türkçe, ISBN: 978-605-320-330-8

2- KAMU MALİYESİ Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Maliye , Tür: Bilimsel Kitap, Kapsam: Ulusal, ,Yazar: ÖNER ENGİN ,Yıl :2015 Sayfa Sayısı: 234 Yayın Dili:Türkçe, ISBN: 978-605-320-162-5

3- maliye teorisi ve politikası Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Maliye , Tür: Bilimsel Kitap, Kapsam: Ulusal, TÜRKİYE,Yazar: ÖNER ENGİN ,Yıl :2020 Sayfa Sayısı: 188 Yayın Dili:Türkçe, ISBN: 978-605-033-011-3

4- KAMU MALİYESİ Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Maliye , Tür: Bilimsel Kitap, Kapsam: Ulusal, TÜRKİYE,Yazar: ÖNER ENGİN ,Yıl :2017 Sayfa Sayısı: 234 Yayın Dili:Türkçe, ISBN: 978-605-320-162-5

5- Vergi Hukuku Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Maliye , Tür: Bilimsel Kitap, Kapsam: Ulusal, TÜRKİYE,Yazar: ÖNER ENGİN ,Yıl :2016 Sayfa Sayısı: 198 Yayın Dili:Türkçe, ISBN: 978-605-320-330-8

6- Kamu Maliyesi Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Maliye , Tür: Bilimsel Kitap, Kapsam: Ulusal, TÜRKİYE,Yazar: ÖNER ENGİN ,Yıl :2018 Sayfa Sayısı: 264 Yayın Dili:Türkçe, ISBN: 978-605-320-162-5

7- VERGİ HUKUKU Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Maliye , Tür: Bilimsel Kitap, Kapsam: Ulusal, TÜRKİYE,Yazar: ÖNER ENGİN ,Yıl :2018 Sayfa Sayısı: 198 Yayın Dili:Türkçe, ISBN: 978-605-320-330-8

8- MALİYE TEORİSİ VE POLİTİKASI Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Maliye , Tür: Bilimsel Kitap, Kapsam: Ulusal, TÜRKİYE,Yazar: ÖNER ENGİN ,Yıl :2019 Sayfa Sayısı: 214 Yayın Dili:Türkçe, ISBN: 978-605-033-011-3

1- KAMU HARCAMALARININ ARTIŞI (NEDENLER VE ARTIŞI AÇIKLAYAN YAKLAŞIMLAR), 14-27INCREASE OF PUBLIC EXPENDITURES (CAUSES AND APPROACHES EXPLAINING INCREASE) , index copernicus, ÖNER ENGİN, The Journal of Academic Social Science,2019

2- VERGİ KANUNLARINDA GERİYE YÜRÜMEZLİK İLKESİ(GERÇEK GERİYE YÜRÜMENİN HUKUKİ YÖNÜ) , index copernicus, ÖNER ENGİN, Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi,2019

3- DOLAYLI VERGİLERDE VERGİ PİRAMİTLEŞMESİ SORUNU VE KATMA DEĞER VERGİSİNDE ÇÖZÜM YOLU (Vergi İndirim Metodu) , index copernicus, ÖNER ENGİN, The Journal of Academic Social Science,2018

4- Vergilendirme Yetkisinin Sorunsalı: Çifte Vergilendirme (Çeşitleri ve Önleme Yöntemleri ) , Index Copernicus, ÖNER ENGİN, The Journal of Academic Social Science,2018

5- Comparative Interpretation of Classical and Keynesian Fiscal Policies Assumptions Principles and Primary Opinions , PROQUEST, ÖNER ENGİN, International Journal of Finance Banking Studies,2015

6- Problems and Recommendations over Tax Policies , DOAJ, ÖNER ENGİN, Expert Journal of Finance,2015

7- Simultaneous Effects of Supply and Demand Elasticity with Market Types on Tax Incidence Graphical Analysis of Perfect Competition Monopoly and Oligopoly Markets , MALİYE, ÖNER ENGİN, International Journal of Economics and Finance,2013

8- Tax Expenditure and the Situation in Turkey , MALİYE, ÖNER ENGİN, International Journal of Business and Social Science,2011

9- Türkiye de 1990 lı Yıllardan Günümüze Kadar İktisadi İstikrar Açısından Maliye Politikası Uygulamaları , maliye, ÖNER ENGİN, Vergi Dünyası,2008

10- The Practises of Fiscal Policy for Economic Stability in Turkey An Econometric Study 1985 1999 , MALİYE, ÖNER ENGİN, Lex ET Scientia International Journal,2008

11- Türkiye de Maaş ve Ücretli Kesimin GSYIH Payı ve Vergi Baskısı 1980 2005 , maliye, ÖNER ENGİN, Vergi Dünyası,2007

12- Türkiye de Vergi Gelirleri ve Faiz Ödemeleri İlişkisi 1980 2006 , maliye, ÖNER ENGİN, Vergi Sorunları Dergisi,2007

13- Türkiye de Maaş ve Ücretli Kesimin Gelir Vergisi Yükü 1980 2005 , maliye, ÖNER ENGİN, Vergi Dünyası,2006

14- Doğu Anadolu nun Kalkınma Sorunu ve Çözüm Önerileri Van İlinin Ekonomik Durumu Üzerine Bir Değerlendirme , maliye, ÖNER ENGİN, EKEV Akademik Dergisi,2004

15- Niçin Vergi Teşvikleri , maliye, ÖNER ENGİN, Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,2002

16- Türkiye de Uygulanan Vergi Politikalarının Ekonomik Yönü , maliye, ÖNER ENGİN, Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,2002

17- 1983 1992 Yılları Arasında Maliye ve Vergi Konularında Yapılmış Olan Yüksek Lisans ve Doktora Tezi bibliyografyası , , ÖNER ENGİN, Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,1994

18- Vergi Enflasyon İlişkisi ve Enflasyon Vergisi 2 , , ÖNER ENGİN, Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,,1994

19- Vergi Enflasyon İlişkisi ve Enflasyon Vergisi 1 , , ÖNER ENGİN, Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,1994

20- Gelişmekte Olan Ülkelerde Temel Sorunlar İktisadi Etkileri ve Türkiye Değerlendirmesi , , ÖNER ENGİN, Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,1993

21- Türkiye de Vergi Yükü ve Gelir Dağılımındaki Adaletsizlikler , , ÖNER ENGİN, Atatürk Üniversitesi,İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,1993

22- Gelişmekte Olan Ülkelerde Kamu Harcamaları Eğilimler Sebepler ve Sonuçlar çeviri , , ÖNER ENGİN, Hazine ve Dış Ticaret Dergisi,1993

23- IMF nın Maliye Politikasıyla İlgili Önerileri çeviri , , ÖNER ENGİN, Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,1993

24- V U K na göre Vergi Kaçakçılığı ve Uygulanan Ceza Sisteminin Yorumu , , ÖNER ENGİN, Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,1992

25- Dış Borç Ölçümünde Sorunlar çeviri , , ÖNER ENGİN, Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,1992

26- Maliye Politikalarının Koordinasyonunda Sorunlar çeviri , , ÖNER ENGİN, Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,1992

27- Türkiye nin 1981 1990 Dönemindeki İç ve Dış Borç Durumu , , ÖNER ENGİN, Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,1992

1- van yyu iibf maliye bölümü , 2014, , Başkan

2- Van YYU SBE , 2014, , Danışman

3- yyu /iibf , 2015, , Yönetim Kurulu Üyesi

1- Uluslararası , Tam metin bildiri, “Vergi kaçırma ile Vergiden Kaçınmanın Mukayesesi (Sebep, Yöntem ve Etki Farklılıkları)”, ÖNER ENGİN, TÜRKİYE, SADAB 4rd International Social Research and Behavioral Sciences Symposium, Türkçe, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Maliye

2- Uluslararası , Tam metin bildiri, “Gelir Dağılımında Adaletin Sağlanması (Maliye Politikalarının Rolü)”, ÖNER ENGİN, TÜRKİYE, SADAB 4rd International Social Research and Behavioral Sciences Symposium, Türkçe, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Maliye

3- Uluslararası , Tam metin bildiri, “İstikrarsızlık Sorunlarının Çözümünde Maliye Politikası Araçları”, ÖNER ENGİN, TÜRKİYE, 4. Uluslararası GAP Sosyal Bilimler Kongresi, Türkçe, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Maliye

4- Uluslararası , Tam metin bildiri, “Vergi Yansımasını Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi”, ÖNER ENGİN, TÜRKİYE, 4. Uluslararası GAP Sosyal Bilimler Kongresi, Türkçe, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Maliye

5- Uluslararası , Tam metin bildiri, Klasik ve Keynesyen Düşünce Sistemlerinde Borca Bakışın Günümüzdeki Önemi, ÖNER ENGİN, TÜRKİYE, International Conference on Social Researches and Behavioral Sciences,, Türkçe, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Maliye

6- Uluslararası , Tam metin bildiri, Vergi Harcaması ve Türkiye’deki Durum (2006 -2017, ÖNER ENGİN, TÜRKİYE, SADAB II. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Ve Davranış Bilimleri Sempozyumu,, İngilizce, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Maliye

7- Uluslararası , Tam metin bildiri, Mali Olayların İktisadi Yönden Önemi, ÖNER ENGİN, MAKEDONYA, International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series X. IBANESS Congress Series-Ohrid / MACEDONIA, İngilizce, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Maliye

8- Uluslararası , Tam metin bildiri, Türkiye’de Uygulanan Vergi Politikalarının İktisadi Açıdan Değerlendirilmesi, ÖNER ENGİN, MAKEDONYA, nternational Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series X. IBANESS Congress Series-Ohrid / MACEDONIA, Türkçe, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Maliye

9- Uluslararası , Tam metin bildiri, KLASİK VE KEYNESYEN MALİYE POLİTİKALARININ TEMEL VARSAYIMLARININ KARŞILAŞTIRMALI YORUMU, ÖNER ENGİN, , ULUSLARARASI GAP SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, ŞANLIURFA, TÜRKIYE, İngilizce, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Maliye

1- MALİ İKTİSAT TEZSİZ YL İKTİSAT İ.Ö. , Yüksek Lisans, 2019-2020, Türkçe, 3

2- MALİ İKTİSAT TEZSİZ YL İKTİSAT İ.Ö. A GRUBU , Yüksek Lisans, 2017-2018, Türkçe, 3

3- MALİYE POLİTİKASI TEZSİZ YL İKTİSAT İ.Ö. , Yüksek Lisans, 2020-2021, Türkçe, 3

4- MALİYE POLİTİKASI TEZSİZ YL İKTİSAT İ.Ö. A GRUBU , Yüksek Lisans, 2017-2018, Türkçe, 3

5- MALİYE POLİTİKASI İKT , Lisans, 2020-2021, Türkçe, 3

6- MALİYE POLİTİKASI İŞL , Lisans, 2020-2021, Türkçe, 3

7- VERGİ HUKUKU İŞL , Lisans, 2020-2021, Türkçe, 3

8- VERGİ HUKUKU KAMU YÖN , Lisans, 2020-2021, Türkçe, 3

9- KAMU MALİYESİ ULUSLAR. İLİŞK. , Lisans, 2020-2021, Türkçe, 3

10- TÜRK VERGİ SİSTEMİ KAMU YÖN , Lisans, 2020-2021, Türkçe, 3

11- KAMU MALİYESİ KAMU YÖN , Lisans, 2020-2021, Türkçe, 3

12- KAMU MALİYESİ İŞL , Lisans, 2020-2021, Türkçe, 3

13- KAMU MALİYESİ İKT. , Lisans, 2020-2021, Türkçe, 3

14- VERGİ HUKUKU ULUSLAR. İLİŞKİ. , Lisans, 2019-2020, Türkçe, 3

15- VERGİ HUKUKU İKT , Lisans, 2020-2021, Türkçe, 3

16- mali iktisat tezsiz YL iktisat İ.Ö. , Yüksek Lisans, 2018-2019, Türkçe, 3

17- maliye politikası tezsiz YL iktisat İ.Ö. , Yüksek Lisans, 2018-2019, Türkçe, 3

18- maliye politikası işletme N.Ö. , Lisans, 2018-2019, Türkçe, 3

19- maliye politikası iktisat İ.Ö. , Lisans, 2018-2019, Türkçe, 3

20- maliye politikası iktisat N.Ö. , Lisans, 2018-2019, Türkçe, 3

21- vergi hukuku uluslararası ilişkiler N.Ö. , Lisans, 2018-2019, Türkçe, 3

22- vergi hukuku işletme N.Ö. , Lisans, 2018-2019, Türkçe, 3

23- vergi hukuku iktisat İ.Ö. , Lisans, 2016-2017, Türkçe, 3

24- vergi hukuku iktisat N.Ö. , Lisans, 2018-2019, Türkçe, 3

25- dönem sonu işlemleri muhasebesi iktisat İ.Ö. , Lisans, 2015-2016, Türkçe, 3

26- dönem sonu işlemleri muhasebesi iktisat N.Ö. , Lisans, 2015-2016, Türkçe, 3

27- kamu maliyesi kamu yön. İ.Ö. , Lisans, 2016-2017, Türkçe, 3

28- kamu maliyesi iktisat İ.Ö. , Lisans, 2016-2017, Türkçe, 3

29- kamu maliyesi işletme İ.Ö. , Lisans, 2016-2017, Türkçe, 3

30- kamu maliyesi kamu yön. N.Ö. , Lisans, 2018-2019, Türkçe, 3

31- kamu maliyesi uluslararası ilişkiler N.Ö. , Lisans, 2018-2019, Türkçe, 3

32- kamu maliyesi işletme N.Ö. , Lisans, 2018-2019, Türkçe, 3

1- Yüksek Lisans , Türkiye`de 1980 ve sonrası uygulanan ihracatı teşvik tedbirlerinin ihracatın gelişimi üzerine etkileri, GÜVEN, Tamamlandı, GÜVEN DELİCE, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Diğer

2- Yüksek Lisans , Vergi yargısında kanun yolları, MUSTAFA, Tamamlandı, MUSTAFA DÖNER, Atatürk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Diğer

3- Yüksek Lisans , Bir maliye politikası aracı olarak borçlanma iktisadi etkileri ve Türkiye`de kamu borçlarının tahlili (1980-1995), METİN, Tamamlandı, METİN BAYRAK, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Diğer

4- Yüksek Lisans , Banka karlılığını belirleyen içsel ve dışsal faktörler: Türkiye örneği, DUYGU, Tamamlandı, DUYGU AKYÜZ, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Ana Bilim Dalı

5- Yüksek Lisans , Finansal okuryazarlık: Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve Trakya Üniversitesi İİBF öğrencileri üzerine bir çalışma, HÜSEYİN, Tamamlandı, HÜSEYİN ÜRÜN, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Ana Bilim Dalı

1- Yönetim Kurulu Üyeliği. , ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ,, , 2021,

2- Komisyon Üyeliği. , ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ,, , 2021,

3- Dekan. , ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ,, , 2021,

4- Anabilim Dalı Başkanı. , YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ, ,, , 2021,

5- Bilim Dalı Başkanı. , YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ, ,, , 2014,

6- Komisyon Başkanlığı. , YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ, ,, , 2019,

7- Kalite Kurulu Üyeliği. , YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ, ,, , 2018,

8- İİBF DERGİSİ YAYIN KURULU. , YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ, ,, , 2017,

9- Fakülte Kurulu Üyeliği. , YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ, ,, , 2019,

10- Yönetim Kurulu Üyeliği. , YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ, ,, , 2019,

11- Bölüm Başkanı. , YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ, ,, , 2014, 2021

12- Anabilim Dalı Başkanı. , YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ, ,, , 2016, 2021

13- Bölüm Başkanı. , YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ, ,, , 2001, 2010

14- Bölüm Başkanı. , YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ, ,, , 2010, 2013

1- Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Maliye , Atatürk üniversitesi İİBF Dergisi, Dergi, Türkçe,

2- Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Maliye , LEGES Sosyal Bilimler Dergisi, Dergi, Türkçe,

3- Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Maliye , LEGES Ekonomi ve Hukuk Araştırmaları Dergisi, Dergi, Türkçe,

4- Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Maliye , LEGES Bankacılık ve Finans Hukuku Dergisi, Dergi, Türkçe,

5- Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Maliye , Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi, Dergi, Türkçe,

6- Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Maliye , EKEV Akademi Dergisi, Dergi, Türkçe,

7- Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Maliye , The Journal of Academic Social Science Studies, Dergi, Türkçe,

8- Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Maliye , The Journal of Academic Social Science, Dergi, Türkçe,

2019 PROFESÖR YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
2014 DOÇENT YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ