Links
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

Doktora ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, İKTİSAT POLİTİKASI (DR), 1988, 1991

Yüksek Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, İKTİSAT POLİTİKASI (YL) (TEZLİ), 1986, 1988

Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İŞLETME BÖLÜMÜ, 1980, 1985

1- Vergi Hukuku
Bölüm Adı:, ÖNER ENGİN Yayın Yeri:Nobel Akademik Yayıncılık, Editör: - Basım sayısı:3, Sayfa sayısı:200 ISBN:978-605-320-330-8 Bölüm Sayfaları:-

2- KAMU MALİYESİ
Bölüm Adı:, ÖNER ENGİN Yayın Yeri:Nobel Akademik Yayıncılık, Editör: - Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:234 ISBN:978-605-320-162-5 Bölüm Sayfaları:-

3- maliye teorisi ve politikası
Bölüm Adı:, ÖNER ENGİN Yayın Yeri:nobel akademik yayıncılık, Editör: Basım sayısı:2, Sayfa sayısı:188 ISBN:978-605-033-011-3 Bölüm Sayfaları:-

4- KAMU MALİYESİ
Bölüm Adı:, ÖNER ENGİN Yayın Yeri:NOBEL AKADEMİK YAYINLARI, Editör: Basım sayısı:2, Sayfa sayısı:234 ISBN:978-605-320-162-5 Bölüm Sayfaları:-

5- Vergi Hukuku
Bölüm Adı:, ÖNER ENGİN Yayın Yeri:NOBEL Akademik Yayıncılık, Editör: Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:198 ISBN:978-605-320-330-8 Bölüm Sayfaları:-

6- Kamu Maliyesi
Bölüm Adı:, ÖNER ENGİN Yayın Yeri:Nobel Akademik Yayıncılık, Editör: Basım sayısı:3, Sayfa sayısı:264 ISBN:978-605-320-162-5 Bölüm Sayfaları:-

7- VERGİ HUKUKU
Bölüm Adı:, ÖNER ENGİN Yayın Yeri:NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK, Editör: Basım sayısı:2, Sayfa sayısı:198 ISBN:978-605-320-330-8 Bölüm Sayfaları:-

8- MALİYE TEORİSİ VE POLİTİKASI
Bölüm Adı:, ÖNER ENGİN Yayın Yeri:NOBEL AKADEMİK YAYINCILIK, Editör: Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:214 ISBN:978-605-033-011-3 Bölüm Sayfaları:-

1- KAMU HARCAMALARININ ARTIŞI (NEDENLER VE ARTIŞI AÇIKLAYAN YAKLAŞIMLAR), 14-27INCREASE OF PUBLIC EXPENDITURES (CAUSES AND APPROACHES EXPLAINING INCREASE)
ÖNER ENGİN, Yayın Yeri:The Journal of Academic Social Science ,2019
Uluslararası Hakemli index copernicus, Özgün Makale

2- VERGİ KANUNLARINDA GERİYE YÜRÜMEZLİK İLKESİ(GERÇEK GERİYE YÜRÜMENİN HUKUKİ YÖNÜ)
ÖNER ENGİN, Yayın Yeri:Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi ,2019
Uluslararası Hakemli index copernicus, Özgün Makale

3- DOLAYLI VERGİLERDE VERGİ PİRAMİTLEŞMESİ SORUNU VE KATMA DEĞER VERGİSİNDE ÇÖZÜM YOLU (Vergi İndirim Metodu)
ÖNER ENGİN, Yayın Yeri:The Journal of Academic Social Science ,2018
Uluslararası Hakemli index copernicus, Özgün Makale

4- Vergilendirme Yetkisinin Sorunsalı: Çifte Vergilendirme (Çeşitleri ve Önleme Yöntemleri )
ÖNER ENGİN, Yayın Yeri:The Journal of Academic Social Science ,2018
Uluslararası Hakemli Index Copernicus, Özgün Makale

5- Comparative Interpretation of Classical and Keynesian Fiscal Policies Assumptions Principles and Primary Opinions
ÖNER ENGİN, Yayın Yeri:International Journal of Finance Banking Studies ,2015
Uluslararası Hakemli PROQUEST, Özgün Makale

6- Problems and Recommendations over Tax Policies
ÖNER ENGİN, Yayın Yeri:Expert Journal of Finance ,2015
Uluslararası Hakemli DOAJ, Özgün Makale

7- Simultaneous Effects of Supply and Demand Elasticity with Market Types on Tax Incidence Graphical Analysis of Perfect Competition Monopoly and Oligopoly Markets
ÖNER ENGİN, Yayın Yeri:International Journal of Economics and Finance ,2013
Uluslararası Hakemli MALİYE, Özgün Makale

8- Tax Expenditure and the Situation in Turkey
ÖNER ENGİN, Yayın Yeri:International Journal of Business and Social Science ,2011
Uluslararası Hakemli MALİYE, Özgün Makale

9- Türkiye de 1990 lı Yıllardan Günümüze Kadar İktisadi İstikrar Açısından Maliye Politikası Uygulamaları
ÖNER ENGİN, Yayın Yeri:Vergi Dünyası ,2008
Ulusal Hakemli maliye, Özgün Makale

10- The Practises of Fiscal Policy for Economic Stability in Turkey An Econometric Study 1985 1999
ÖNER ENGİN, Yayın Yeri:Lex ET Scientia International Journal ,2008
Uluslararası Hakemli MALİYE, Özgün Makale

11- Türkiye de Maaş ve Ücretli Kesimin GSYIH Payı ve Vergi Baskısı 1980 2005
ÖNER ENGİN, Yayın Yeri:Vergi Dünyası ,2007
Ulusal Hakemli maliye, Özgün Makale

12- Türkiye de Vergi Gelirleri ve Faiz Ödemeleri İlişkisi 1980 2006
ÖNER ENGİN, Yayın Yeri:Vergi Sorunları Dergisi ,2007
Ulusal Hakemli maliye, Özgün Makale

13- Türkiye de Maaş ve Ücretli Kesimin Gelir Vergisi Yükü 1980 2005
ÖNER ENGİN, Yayın Yeri:Vergi Dünyası ,2006
Ulusal Hakemli maliye, Özgün Makale

14- Doğu Anadolu nun Kalkınma Sorunu ve Çözüm Önerileri Van İlinin Ekonomik Durumu Üzerine Bir Değerlendirme
ÖNER ENGİN, Yayın Yeri:EKEV Akademik Dergisi ,2004
Ulusal Hakemli maliye, Özgün Makale

15- Niçin Vergi Teşvikleri
ÖNER ENGİN, Yayın Yeri:Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi ,2002
Ulusal Hakemli maliye, Özgün Makale

16- Türkiye de Uygulanan Vergi Politikalarının Ekonomik Yönü
ÖNER ENGİN, Yayın Yeri:Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi ,2002
Ulusal Hakemli maliye, Özgün Makale

17- 1983 1992 Yılları Arasında Maliye ve Vergi Konularında Yapılmış Olan Yüksek Lisans ve Doktora Tezi bibliyografyası
ÖNER ENGİN, Yayın Yeri:Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi ,1994
Ulusal Hakemsiz , Özgün Makale

18- Vergi Enflasyon İlişkisi ve Enflasyon Vergisi 2
ÖNER ENGİN, Yayın Yeri:Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, ,1994
Ulusal Hakemsiz , Özgün Makale

19- Vergi Enflasyon İlişkisi ve Enflasyon Vergisi 1
ÖNER ENGİN, Yayın Yeri:Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi ,1994
Ulusal Hakemsiz , Özgün Makale

20- Gelişmekte Olan Ülkelerde Temel Sorunlar İktisadi Etkileri ve Türkiye Değerlendirmesi
ÖNER ENGİN, Yayın Yeri:Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi ,1993
Ulusal Hakemsiz , Özgün Makale

21- Türkiye de Vergi Yükü ve Gelir Dağılımındaki Adaletsizlikler
ÖNER ENGİN, Yayın Yeri:Atatürk Üniversitesi,İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi ,1993
Ulusal Hakemsiz , Özgün Makale

22- Gelişmekte Olan Ülkelerde Kamu Harcamaları Eğilimler Sebepler ve Sonuçlar çeviri
ÖNER ENGİN, Yayın Yeri:Hazine ve Dış Ticaret Dergisi ,1993
Ulusal Hakemsiz , Özgün Makale

23- IMF nın Maliye Politikasıyla İlgili Önerileri çeviri
ÖNER ENGİN, Yayın Yeri:Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi ,1993
Ulusal Hakemsiz , Özgün Makale

24- V U K na göre Vergi Kaçakçılığı ve Uygulanan Ceza Sisteminin Yorumu
ÖNER ENGİN, Yayın Yeri:Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi ,1992
Ulusal Hakemsiz , Özgün Makale

25- Dış Borç Ölçümünde Sorunlar çeviri
ÖNER ENGİN, Yayın Yeri:Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi ,1992
Ulusal Hakemsiz , Özgün Makale

26- Maliye Politikalarının Koordinasyonunda Sorunlar çeviri
ÖNER ENGİN, Yayın Yeri:Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi ,1992
Ulusal Hakemsiz , Özgün Makale

27- Türkiye nin 1981 1990 Dönemindeki İç ve Dış Borç Durumu
ÖNER ENGİN, Yayın Yeri:Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi ,1992
Ulusal Hakemsiz , Özgün Makale

1- van yyu iibf maliye bölümü
2014 Başkan

2- Van YYU SBE
2014 Danışman

3- yyu /iibf
2015 Yönetim Kurulu Üyesi

1- “Vergi kaçırma ile Vergiden Kaçınmanın Mukayesesi (Sebep, Yöntem ve Etki Farklılıkları)”
ÖNER ENGİN 19.10.2019, Yayın Yeri:SADAB 4rd International Social Research and Behavioral Sciences Symposium Uluslararası Tam metin bildiri

2- “Gelir Dağılımında Adaletin Sağlanması (Maliye Politikalarının Rolü)”
ÖNER ENGİN 19.10.2019, Yayın Yeri:SADAB 4rd International Social Research and Behavioral Sciences Symposium Uluslararası Tam metin bildiri

3- “İstikrarsızlık Sorunlarının Çözümünde Maliye Politikası Araçları”
ÖNER ENGİN 29.11.2019, Yayın Yeri:4. Uluslararası GAP Sosyal Bilimler Kongresi Uluslararası Tam metin bildiri

4- “Vergi Yansımasını Etkileyen Faktörlerin Değerlendirilmesi”
ÖNER ENGİN 29.11.2019, Yayın Yeri:4. Uluslararası GAP Sosyal Bilimler Kongresi Uluslararası Tam metin bildiri

5- Klasik ve Keynesyen Düşünce Sistemlerinde Borca Bakışın Günümüzdeki Önemi
ÖNER ENGİN 21.10.2018, Yayın Yeri:International Conference on Social Researches and Behavioral Sciences, Uluslararası Tam metin bildiri

6- Vergi Harcaması ve Türkiye’deki Durum (2006 -2017
ÖNER ENGİN 21.10.2018, Yayın Yeri:SADAB II. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Ve Davranış Bilimleri Sempozyumu, Uluslararası Tam metin bildiri

7- Mali Olayların İktisadi Yönden Önemi
ÖNER ENGİN 27.10.2018, Yayın Yeri:International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series X. IBANESS Congress Series-Ohrid / MACEDONIA Uluslararası Tam metin bildiri

8- Türkiye’de Uygulanan Vergi Politikalarının İktisadi Açıdan Değerlendirilmesi
ÖNER ENGİN 27.10.2018, Yayın Yeri:nternational Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series X. IBANESS Congress Series-Ohrid / MACEDONIA Uluslararası Tam metin bildiri

9- KLASİK VE KEYNESYEN MALİYE POLİTİKALARININ TEMEL VARSAYIMLARININ KARŞILAŞTIRMALI YORUMU
ÖNER ENGİN 04.10.2018, Yayın Yeri:ULUSLARARASI GAP SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ, ŞANLIURFA, TÜRKIYE Uluslararası Tam metin bildiri

1- MALİ İKTİSAT TEZSİZ YL İKTİSAT İ.Ö.
Yüksek Lisans 2019-2020 Türkçe 3

2- MALİ İKTİSAT TEZSİZ YL İKTİSAT İ.Ö. A GRUBU
Yüksek Lisans 2017-2018 Türkçe 3

3- MALİYE POLİTİKASI TEZSİZ YL İKTİSAT İ.Ö.
Yüksek Lisans 2020-2021 Türkçe 3

4- MALİYE POLİTİKASI TEZSİZ YL İKTİSAT İ.Ö. A GRUBU
Yüksek Lisans 2017-2018 Türkçe 3

5- MALİYE POLİTİKASI İKT
Lisans 2020-2021 Türkçe 3

6- MALİYE POLİTİKASI İŞL
Lisans 2020-2021 Türkçe 3

7- VERGİ HUKUKU İŞL
Lisans 2020-2021 Türkçe 3

8- VERGİ HUKUKU KAMU YÖN
Lisans 2020-2021 Türkçe 3

9- KAMU MALİYESİ ULUSLAR. İLİŞK.
Lisans 2020-2021 Türkçe 3

10- TÜRK VERGİ SİSTEMİ KAMU YÖN
Lisans 2020-2021 Türkçe 3

11- KAMU MALİYESİ KAMU YÖN
Lisans 2020-2021 Türkçe 3

12- KAMU MALİYESİ İŞL
Lisans 2020-2021 Türkçe 3

13- KAMU MALİYESİ İKT.
Lisans 2020-2021 Türkçe 3

14- VERGİ HUKUKU ULUSLAR. İLİŞKİ.
Lisans 2019-2020 Türkçe 3

15- VERGİ HUKUKU İKT
Lisans 2020-2021 Türkçe 3

16- mali iktisat tezsiz YL iktisat İ.Ö.
Yüksek Lisans 2018-2019 Türkçe 3

17- maliye politikası tezsiz YL iktisat İ.Ö.
Yüksek Lisans 2018-2019 Türkçe 3

18- maliye politikası işletme N.Ö.
Lisans 2018-2019 Türkçe 3

19- maliye politikası iktisat İ.Ö.
Lisans 2018-2019 Türkçe 3

20- maliye politikası iktisat N.Ö.
Lisans 2018-2019 Türkçe 3

21- vergi hukuku uluslararası ilişkiler N.Ö.
Lisans 2018-2019 Türkçe 3

22- vergi hukuku işletme N.Ö.
Lisans 2018-2019 Türkçe 3

23- vergi hukuku iktisat İ.Ö.
Lisans 2016-2017 Türkçe 3

24- vergi hukuku iktisat N.Ö.
Lisans 2018-2019 Türkçe 3

25- dönem sonu işlemleri muhasebesi iktisat İ.Ö.
Lisans 2015-2016 Türkçe 3

26- dönem sonu işlemleri muhasebesi iktisat N.Ö.
Lisans 2015-2016 Türkçe 3

27- kamu maliyesi kamu yön. İ.Ö.
Lisans 2016-2017 Türkçe 3

28- kamu maliyesi iktisat İ.Ö.
Lisans 2016-2017 Türkçe 3

29- kamu maliyesi işletme İ.Ö.
Lisans 2016-2017 Türkçe 3

30- kamu maliyesi kamu yön. N.Ö.
Lisans 2018-2019 Türkçe 3

31- kamu maliyesi uluslararası ilişkiler N.Ö.
Lisans 2018-2019 Türkçe 3

32- kamu maliyesi işletme N.Ö.
Lisans 2018-2019 Türkçe 3

1- Yüksek Lisans
Türkiye`de 1980 ve sonrası uygulanan ihracatı teşvik tedbirlerinin ihracatın gelişimi üzerine etkileri GÜVEN, Tamamlandı GÜVEN DELİCE Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Diğer

2- Yüksek Lisans
Vergi yargısında kanun yolları MUSTAFA, Tamamlandı MUSTAFA DÖNER Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Diğer

3- Yüksek Lisans
Bir maliye politikası aracı olarak borçlanma iktisadi etkileri ve Türkiye`de kamu borçlarının tahlili (1980-1995) METİN, Tamamlandı METİN BAYRAK Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Diğer

4- Yüksek Lisans
Banka karlılığını belirleyen içsel ve dışsal faktörler: Türkiye örneği DUYGU, Tamamlandı DUYGU KURŞUNLUOĞLU Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı

5- Yüksek Lisans
Finansal okuryazarlık: Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve Trakya Üniversitesi İİBF öğrencileri üzerine bir çalışma HÜSEYİN, Tamamlandı HÜSEYİN ÜRÜN Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı

1- Yönetim Kurulu Üyeliği.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2021

2- Komisyon Üyeliği.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2021

3- Dekan.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2021

4- Anabilim Dalı Başkanı.
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2021

5- Bilim Dalı Başkanı.
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2014

6- Komisyon Başkanlığı.
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2019

7- Kalite Kurulu Üyeliği.
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2018

8- İİBF DERGİSİ YAYIN KURULU.
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2017

9- Fakülte Kurulu Üyeliği.
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2019

10- Yönetim Kurulu Üyeliği.
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2019

11- Bölüm Başkanı.
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2014 2021

12- Anabilim Dalı Başkanı.
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2016 2021

13- Bölüm Başkanı.
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2001 2010

14- Bölüm Başkanı.
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ 2010 2013

1- Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Maliye
Atatürk üniversitesi İİBF Dergisi Dergi Türkçe

2- Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Maliye
LEGES Sosyal Bilimler Dergisi Dergi Türkçe

3- Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Maliye
LEGES Ekonomi ve Hukuk Araştırmaları Dergisi Dergi Türkçe

4- Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Maliye
LEGES Bankacılık ve Finans Hukuku Dergisi Dergi Türkçe

5- Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Maliye
Finans Politik & Ekonomik Yorumlar Dergisi Dergi Türkçe

6- Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Maliye
EKEV Akademi Dergisi Dergi Türkçe

7- Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Maliye
The Journal of Academic Social Science Studies Dergi Türkçe

8- Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Maliye
The Journal of Academic Social Science Dergi Türkçe

2023 profesör ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2019 profesör YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
2014 doçent YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
ETÜ Asistan Snow