;

İlk, Orta ve Lise öğrenimi İstanbul’da tamamladı. 1997 yılında Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Aynı yıl Makine Mühendisliği Bölümü Enerji Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı.

2004 yılında Yardımcı Doçent, 2009 yılında Doçent, 2014 yılında Profesör unvanını aldı. Atatürk Üniversitesinde Enerji Anabilim Dalı Başkanlığı ve Mühendislik Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. 2010-2014 yılları arasında TMMOB Makine Mühendisleri Odası Genel Merkez delegeliği ve MMO Erzurum İl Temsilciliği Yürütme Kurulu Başkanlığını yürüttü. Erzurum Teknik Üniversitesinde 2012-2015 yıllarında Genel Sekreterlik, 2015 yılından itibaren Rektör Yardımcılığına atanan Prof. Dr. Şahin, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Spor Bilimleri Fakültesi Dekan vekilliği görevlerini de yürütmektedir.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde 2014 yılında kurulan Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Çalışma Grubu TRA1 Bölge Koordinatörlüğü ve KÜSİ ÇG başkanlığı görevinin yanında TÜBİTAK Mühendislik Araştırma Grubu (MAG) Danışma kurulu üyesi de olan Prof. Dr. Şahin, ısı transferinin iyileştirilmesi, nanoakışkanlar, mikrokanallarda ısı ve akış konularında çalışmaktadır. Prof. Dr. Şahin’in ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış ve bilimsel toplantılarda sunulmuş 70’in üzerinde makalesi 500’ün üzerinde atıf almıştır. Çalışma alanıyla ilgili çeşitli TÜBİTAK ve BAP projelerinde yürütücü ve araştırmacı olarak görev almış, TÜBİTAK ve Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığı AR-GE projelerinde panelist ve proje izleyiciliği yapmıştır. Akademik faaliyetler kapsamında Applied Thermal Engineering, Applied Enerji, Energy Conversion and Management, Experimenatal Thermal and Fluid Science, Int. J. Thermal Science, Heat and Mass Transfer, Numerical Heat Transfer gibi SCI indekslerinde taranan birçok dergide hakemlik ve Journal of Energy dergisinde editörlük görevini yürütmektedir.

Erzurum doğumlu olan Songül Duman, Erzurum Lisesinden mezun olduktan sonra, Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümünden birincilikle mezun olmuştur. Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Katıhal Fiziği Anabilim dalında Yüksek Lisans ve Doktora çalışmalarını tamamlamıştır. 2002 yılında Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümünde Araştırma Görevlisi olarak göreve başlamıştır. 2007 yılında Yardımcı Doçentlik kadrosuna, 2010 yılında Doçentlik kadrosuna ve 2015 yılında aynı üniversitede Profesörlük kadrosuna atanmıştır. 5 Şubat 2016 tarihinden itibaren Fen Fakültesi Temel Bilimler Bölümünde Bölüm Başkanı ve 21 Eylül 2016 tarihinden itibaren de Rektör Yardımcısı olarak Erzurum Teknik Üniversitesinde görev yapmaktadır.

Dr. Duman'ın araştırma alanları yarıiletken malzemelerin büyütülmesi; yarıiletken malzemelerin yapısal, elektriksel ve optik özelliklerinin incelenmesi; metal/yarıiletken, metal/yalıtkan/yarıiletken, metal/organik/yarıiletken yapılar ve güneş pilleridir. Ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanmış ve bilimsel toplantılarda sunulmuş 90 civarında yayını mevcuttur. Dr. Duman, SCI indekslerinde taranan çok sayıda dergide (Materials Chemistry and Physics, Materials Science in Semiconductor Processing, Journal of Alloys and Compounds, Materials Research Bulletin, Current Applied Physics, Microelectronic Engineering, Electrochemical and Solid-State Letters, Physica Status Solidi, Indian Journal of Physics, Turkish Journal of Physics, Journal of Modern Physics, Silicon) hakemlik yapmıştır.

1953 yılında Erzurum’da doğdu. 1978 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu.

Üç yıl özel sektörde çalıştıktan sonra, 1981 yılında Atatürk Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde mikroiktisat asistanı olarak göreve başladı. Aynı fakültede 1984 yılında doktora çalışmasını tamamladı.

1984-1986 yılları arasında Devlet Planlama Teşkilatında Yabancı Sermaye Başkanlığı’nda Başkan Müşaviri olarak görev yaptı. İktisat Teorisi Anabilim Dalında 1988 yılında doçent ve 1994 yılında profesör oldu. 1993-1995 yılları arasında Bayburt MYO’da üç yıl kurucu müdür olarak görev yaptı.

1998 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde Roger Williams Üniversitesi’nde misafir öğretim üyesi olarak bulundu.

Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları Özel İhtisas Komisyonu’nda görev aldı.

‘İhracata Yönelik Başlıca Tarım ve Sanayi Ürünlerinin Karşılaştırmalı Ekonomik Analizi’ ve ‘Mikroiktisat’ adlı iki telif eseri ve Mikroiktisat alanında bir kitap çevirisinin yanı sıra ‘Yatırım Teşvik Politikalarının Alternatif Bir Yaklaşımı’ konulu bir de araştırması bulunmaktadır.

Ayrıca proje lideri olduğu bir ekiple altmış üniversiteyi kapsayan ‘Üniversite Gençliğinin Sosyo-Ekonomik Profili’, ‘Üniversite Gençliğinin Avrupa Birliğine Dönük Beklentileri’ ve ‘Üniversite Gençliğinin Gelir-Harcama Kalıpları’ konularında geniş çaplı üç ayrı çalışması bulunmaktadır.

Bunların yanı sıra birçok makalesi ve kongre/sempozyumlarda yayınlanmış çok sayıda bildirisi mevcuttur.

1980 yılında Erzurum’da doğdu. İlk orta ve lise öğrenimini tamamladıktan sonra 1999 yılında Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünü kazandı ve 2003 yılında mezun oldu. 2003-2005 yılları arasında Bakü-Tiflis-Ceyhan ham petrol boru hattı projesinde çalıştı. Askerlik görevini tamamladıktan sonra, 2005 yılı sonunda Atatürk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak göreve başladı. 2007 yılında yüksek lisanstan ve 2012 yılında doktoradan mezun oldu. Bununla beraber yine 2012 yılında Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünü bitirdi. 2012 yılı sonunda Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümüne yardımcı doçent kadrosunda atandı ve İnşaat Mühendisliği Bölümünün kurulum aşamasında bölüm başkanlığı görevini yaptı. Fakülte Kurulu üyeliği ve Ulaştırma Anabilim Dalı başkanlığı görevlerini sürdürmenin yanında 2015 yılında Erzurum Teknik Üniversitesi’nde Genel Sekreter olarak göreve başladı ve halen bu görevine devam etmektedir.

Akademik çalışmalarını ulaştırma, otomobil sahipliği, trafik kazaları, coğrafi bilgi sistemleri ve modelleme alanlarında sürdüren Dr. Çodur’un bu alanda uluslararası ve ulusal düzeyde yayımlanmış bilimsel makaleleri ve bildirileri bulunmaktadır. Ayrıca TÜBİTAK ve Bilimsel Araştırma Projelerinde görev alarak bu projeleri başarı ile sonuçlandırdı. Akademik çalışmaların yanında aktif olarak sportif faaliyetlerde bulunmaktadır. Buz pateni alanlarında antrenörlük belgeleri bulunmakta ve kayak sporunu yapmaktadır.

1- Yüksek Verimli Organik Güneş Pillerinin Elde Edilebilmesi İçin Yapısal Araştırmalar: P3HT:PCBM/Pentacene:PTCDI Aktif Tabakalı Tandem Yapılar ,Tamamlandı, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, ULUSAL

2- Qunatum Çağlayan Lazer Geliştirilmesi ve Prototip Üretimi ,Tamamlandı, Sanayi Bakanlığı (SAN-TEZ) PROJESİ, Proje İzleyiciliği, ULUSAL

3- Yüksek verimli organik güneş pillerinin elde edilebilmesi için yapısal araştırmalar PH3HT PCBM Pentacene PTCDI Aktif Tabakalı Tandem Yapılar ,Tamamlandı, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, ULUSAL

4- Fiber Optik Haberleşme İçin Yarıiletken lazerlerden 1500 nm Darbeli Akım Q anahtarlama ile Optik Darbe Üretimi ,Tamamlandı, ARAŞTIRMA PROJESİ, Yürütücü, ULUSAL

5- Optoelektronik ve Fiber Optik Haberleşme İçin Gerekli Olan Devre Elemanlarının Karakterizasyonunun ve Ölçümlerinin Gerçekleştirilmesi ,Tamamlandı, BAP, Proje Koordinatörü, ULUSAL

6- Yarıiletken Lazerlerin Optik Karakterizasyonu ve Q Anahtarlama ile Yüksek Güçlü ve Çok Kısa Süreli Darbeler Üretilmesi ,Tamamlandı, ARAŞTIRMA PROJESİ, Proje Koordinatörü,

7- Yarıiletken Lazerlerde Metal Depozisyon İşlemi ,Tamamlandı, BAP, Proje Koordinatörü, ULUSAL

8- Yarıiletken Lazerlerden Üretilen Pikosaniye Süreli Optik Darbelerin Ölçümü ve Modellemesi ,Tamamlandı, BAP, Proje Koordinatörü, ULUSAL

9- Uzundalga boylu 1300 nm InP indiyum fosfat tabanlı kuantum çukur iki bölmeli yarıiletken lazer fabrikasyonu ve Q anahtarlama ile yüksek güçlü kısa süreli optik darbe üretimi ,Tamamlandı, TÜBİTAK PROJESİ, Proje Koordinatörü, ULUSAL

1- Leading edge semiconductor research , Bilimsel Kitap, Uluslararası, , Editörler:

1- Konferans oturumunda en iyi sunum ödülü , 1999, Bristol Üniversitesi, İNGİLTERE

2- Doktora sonrası araştırma bursu , 2007, TÜBİTAK, TÜRKİYE

3- Bilim İnsanı Değişim Programı Bursu , 2004, TÜBİTAK, TÜRKİYE

4- Bilim İnsanı Değişim Programı Bursu , 2003, TÜBİTAK, TÜRKİYE

1- Comparative modeling results for ridge waveguide MQW and hybrid Si/III-V lasers , ESCI: Emerging Sources Citation Index, DUMAN ÇAĞLAR,ÇAKMAK BÜLENT, Journal of Radiation Research and Applied Sciences,2017

2- The influence of annealing temperature and time on the efficiency of pentacene: PTCDI organic solar cells , SCI-Expanded, BİBER MEHMET,AYDOĞAN ŞAKİR,ÇALDIRAN ZAKİR,ÇAKMAK BÜLENT,KARACALI TEVHİT,Türüt Abdülmecit, Results in Physics,2017

3- Deposition of ZnO thin films by RFDC magnetron sputtering on silicon and porous-silicon substrates for pyroelectric applications , SCI, ÇİÇEK KENAN,KARACALI TEVHİT,EFEOĞLU HASAN,ÇAKMAK BÜLENT, SENSORS AND ACTUATORS A-PHYSICAL,2017

4- Time Domain Dynamic Analysis of a 1550 nm Monolithic Two section Mode Locked MQW Laser , Researchbible, DUMAN ÇAĞLAR,ÇAKMAK BÜLENT, Eastern Anatolian Journal of Science,2015

5- A Comparative Study of Fabrication of Long Wavelength Diode Lasers Using CCl2F2 O2 and H2 CH4 , EBSCO, ÇAKMAK BÜLENT,BİBER MEHMET,KARACALI TEVHİT,DUMAN ÇAĞLAR, Optics and Photonics Journal,2013

6- EXPERIMANTAL AND THEORETICAL INVESTIGATION OF FABRICATED LONG WAVELENGTHTAPERED SEMICONDUCTOR LASERS , SCI-Expanded, Cakmak Bulent , Duman Caglar, JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZIUNIVERSITY,2012

7- Investigation of Q switched InP based 1550nm semiconductor lasers , SCI, Cakmak B., Karacali T., Biber M., Optics & Laser Technology,2012

8- Surface diagnostics of dry etched III V semiconductor samples using focused ion beam and secondary ion mass spectrometry FIB SIMS , SCI, Yu S, Heard P, Cakmak B, Penty R V, White I H, Journal of Vacuum Science and Tcehnology,2011

9- Fabrication of highly reflective gratings in 1 5 m semiconductor lasers using focused ion beam based etching , SCI, Cakmak B., Karacali T., Ren Z., Yu S., Microelectronic Engineering,2010

10- Modelling of experimentally measured Q switched pulsations in InGaAs GaAs diode lasers , SCI, Cakmak B., Optics Communications,2006

11- Theoretical investigation of chirped mirrors in semiconductor lasers , SCI, Cakmak B., Karacali T., Yu S., Applied Physics B-Lasers and Photonics,2005

12- Aging of porous silicon and the origin of blue shift , SCI-Expanded, KARACALI TEVHİT,ÇAKMAK BÜLENT,EFEOĞLU HASAN, OPTICS EXPRESS,2003

13- Passively Q switched operation of a double contact tapered InGaAs GaAs diode laser , SCI, Cakmak B., Microelectronic Engineering,2003

14- Ion beam and chemically assisted ion beam etching of InP with anisotropic and smooth surfaces , SCI, Cakmak B, White I H, Semiconductor Science and Technology,2001

15- Fabrication and characterization of dry and wet etchedInGaAs InGaAsP InP long wavelength semiconductor lasers , SCI, Cakmak B, Williams K A, Penty R V, White I H, IEE Proceedings-Optoelectronics,1999

1- IEEE , 2013, , Üye

2- Institute of Physics (IOP) , 2010, 2013, Üye

3- IEE , 1998, 2001, Üye

1- Uluslararası , Tam metin bildiri, Chaotic Communication Systems Using Semiconductor Lasers, KOCAMAN FATMANUR,DUMAN ÇAĞLAR,ÇAKMAK BÜLENT, , 8th International Advanced Technologies Symposium (IATS’17), İngilizce, Mühendislik Temel Alanı->Elektrik-Elektronik Mühendisliği

2- Uluslararası , Tam metin bildiri, Porous Silicon Waveguides for Hybrid Silicon/III-V Lasers, AKBULUT ÖZLEM,DUMAN ÇAĞLAR,ÇAKMAK BÜLENT, , 8th International Advanced Technologies Symposium (IATS’17), İngilizce, Mühendislik Temel Alanı->Elektrik-Elektronik Mühendisliği

3- Uluslararası , Tam metin bildiri, Simulation of 1550nm Mode Locked DBR Semiconductor Lasers Using Travelling Wave Equations, DUMAN ÇAĞLAR,ÇAKMAK BÜLENT, , CLEO Pacific, İngilizce, Mühendislik Temel Alanı->Elektrik-Elektronik Mühendisliği

4- Uluslararası , Tam metin bildiri, A Comparative Study of Fabrication of Long Wavelength Diode Lasers Using CCl2F2 O2 and H2 CH4, ÇAKMAK BÜLENT,BİBER MEHMET,KARACALI TEVHİT,DUMAN ÇAĞLAR, , The 6th International Symposium on Photonics and Optoelectronics (SOPO’2013), İngilizce, Mühendislik Temel Alanı->Elektrik-Elektronik Mühendisliği

1- INTEGRATED CIRCUIT DESIGN , Lisans, 2015-2016, İngilizce, 3

2- ELECTRONIC CIRCUITS , Lisans, 2015-2016, İngilizce, 3

3- INTRODUCTION TO ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING , Lisans, 2015-2016, İngilizce, 2

4- ANALOG ELEKTRONİK , Lisans, 2015-2016, Türkçe, 4

1- Yüksek Lisans , 1300 nm dalgaboylu yarıiletken lazerlerin modellenmesi ve karakteristiklerinin incelenmesi, ÇAĞLAR, Tamamlandı, ÇAĞLAR DUMAN, Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı

2- Yüksek Lisans , 980 nm dalgaboylu yarıiletken lazerlerin modellenmesi, HALİL İBRAHİM, Tamamlandı, HALİL İBRAHİM KOTAN, Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı

3- Yüksek Lisans , Diyot lazerler için sürücü devresi tasarımı ve üretimi, NAGİHAN, Tamamlandı, NAGİHAN SEVEROĞLU, Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı

4- Doktora , Kip (MOD) kilitlemeli ve Q-anahtarlamalı diyot lazer üretimi, ÇAĞLAR, Tamamlandı, ÇAĞLAR DUMAN, Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı

5- Yüksek Lisans , Hibrit silisyum/III-V yarı iletken lazerler, HİLAL KÜBRA, Tamamlandı, HİLAL KÜBRA SAĞLAM, Atatürk Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı

1- Bölüm Bşk.. , ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ,, ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, 2016

2- Rektör Yardımcısı. , ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, REKTÖRLÜK,, , 2013

3- Enstitü Müdürü. , ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ,, , 2011

4- Bölüm Başkan Yardımcısı. , ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ,, ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ, 2004

1- Mühendislik Temel Alanı->Elektrik-Elektronik Mühendisliği , Transactions of the Institute of Measurement and Control, Dergi, İngilizce,

2- Mühendislik Temel Alanı->Elektrik-Elektronik Mühendisliği , Optics Exress, Dergi, İngilizce,

3- Mühendislik Temel Alanı->Elektrik , Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi University, Dergi, İngilizce,