Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi
EDEBİYAT FAKÜLTESİ Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
rumeysa meliha kanber
arş. gör.

Doktora ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI (DR), 2020,

Yüksek Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ, TÜRK HALK BİLİMİ (FOLKLOR) (YL) (TEZLİ), 2017, 2020

Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ, 2012, 2016

1- Kültür Endüstrisinin Halk Kültürüne Etkisi: Erzurum Doğum Uygulamaları Örneği
Devam Ediyor ARAŞTIRMA PROJESİ Araştırmacı ULUSAL

1- DİL VE EDEBİYATTA PSİKOLOJİK UNSURLAR
Bölüm Adı:Geleneğin Tüketimi: Metalaşan Fal Kültürünün Tüketim Psikolojisi Bağlamında Değerlendirilmesi, KANBER RUMEYSA MELİHA Yayın Yeri:Çizgi Kitapevi, Editör: Sevim Gökçen, Alan Sümeyra Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:500 ISBN:978-625-396-022-3 Bölüm Sayfaları:449-466

1- Uluslararası
Mesaj Türleri Eğitimi Sözlü ve sözsüz iletişim, Sözlü iletişimin unsurları, Sözsüz iletişimin unsurları 02.01.2023 10.02.2023

2- Uluslararası
Stresle Başa Çıkma Yöntemleri Eğitimi Stresin tanımı, Stres belirtilerinin insan vücudunda nasıl yer aldığı, Stres ve yaşam kalitesi arasındaki ilişki, Strese sebebiyet veren kaynakların neler olduğu, Stresle başa çıkabilmenin neden önemli olduğu, Stresle başa çıkabilme yöntemleri 09.01.2023 10.02.2023

3- Uluslararası
Röportaj Teknikleri Eğitimi Röportajın tanımı ve özellikleri, Röportajın nasıl ve ne amaçla yapıldığı, Röportaj öncesinde dikkat edilmesi gerekenler, Röportaj sırasında dikkat edilmesi gerekenler, Röportaj sonrasında dikkat edilmesi gerekenler 01.02.2023 10.02.2023

4- Uluslararası
Öz Güvenin İş Hayatına Etkisi Eğitimi Öz güvenin insan hayatında ve psikolojisindeki yeri, Öz güven eksikliğinin iş yaşamına olumsuz yansımaları ve bu yansımaların nasıl bertaraf edilebileceğine dair teknikler, Öz güveni yüksek insanların ortak özellikleri ve öz güven yeterliliğinin iş ve günlük yaşama olumlu etkileri, Öz güven kazanımının nasıl uygulamalar ve teknikler ile sağlanacağı. 10.01.2023 10.02.2023

5- Uluslararası
Verimliliği Tam Kapasiteye Çıkarmanın Yolları Eğitimi Verimli insanların ortak özellikleri ve verimlilik adına uyguladıkları taktiklerin detayları, Verimli olmanın iş hayatını ne gibi yönlerden nasıl etkilediğine dair bilgiler, Verimlilik ve motivasyon arasındaki ilişki ve bu ilişkiyi güçlendirmek için yapılması gerekenler, Verimliliği tam kapasiteye çıkarmak için uygulanması gerekenler 02.01.2023 09.02.2023

6- Uluslararası
Etkili İletişim Teknikleri İletişim Becerileri 09.01.2023 09.02.2023

7- Ulusal
Yabancılara Türkçe Öğretimi Sertifikası TÖMER kurumlarında yabancı öğrencilere Türkçe öğretimi konusunda yeterlilik 13.03.2022 08.11.2021

1- TEKNOLOJİK GELİŞMELER VE HIZLI KENTLEŞMENİN MASAL ANLATMA GELENEĞİNİN GELECEĞİNE ETKİSİ ÜZERİNE BİR İNCELEME
KANBER RUMEYSA MELİHA, Yayın Yeri:Culture and Civilization ,2021
Uluslararası Hakemli Endekste taranmıyor, Özgün Makale

2- Kültürel Miras Aktarımında Tiyatro Sanatından Yararlanmanın Örneği Olarak "Bir Nefes Dede Korkut Oyunu"
DÜZGÜN DİLAVER, KANBER RUMEYSA MELİHA, Yayın Yeri:Milli Folklor Dergisi ,2020
Uluslararası Hakemli AHCI, Özgün Makale

3- Nehir Destan Oğuzname (OGUZ BİTİG)
KANBER RUMEYSA MELİHA, Yayın Yeri:Anasay ,2020
Uluslararası Hakemli MLA, SOBIAD, SIS, ISAM, Kitap Kritiği

1- I. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu (Yol Temalı) Düzenleme Kurulu Üyesi
2022 2022 Üye

1- Kültür Endüstrisi ve Günümüz Çeyiz Geleneği
ATNUR GÜLHAN, KANBER RUMEYSA MELİHA 10.12.2023, Yayın Yeri:10. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Uluslararası Tam metin bildiri

2- İnternet Ortamında Âşık Yaşar Reyhani'nin Şiirleri
DÜZGÜN DİLAVER, KANBER RUMEYSA MELİHA 10.12.2021, Yayın Yeri:ULUSLARARASI ÂŞIK YAŞAR REYHANİ SEMPOZYUMU Ulusal Tam metin bildiri

3- Çağdaş Halk Ozanı Barış Manço'nun Eserlerinde Dinî-Tasavvufî Değerlerin Yansımaları
KANBER RUMEYSA MELİHA 06.04.2023, Yayın Yeri:Dil ve Edebiyat Araştırmaları Sempozyumu Uluslararası Tam metin bildiri

4- Türk Kültüründe Baykuş ve Hıfzî'nin Şiirlerinde Baykuş İmgesi
ATNUR GÜLHAN, KANBER RUMEYSA MELİHA 08.04.2018, Yayın Yeri:Ölümünün 100.Yılında Kağızmanlı Hıfzı Uluslararası Sempozyumu Uluslararası Tam metin bildiri

5- Yollara Taşınan Mizah: Yol Edebiyatı Örneği Olarak Kamyon Arkası Yazıları
KANBER RUMEYSA MELİHA 09.05.2022, Yayın Yeri:ULUSLARARASI I. ULUSLARARASI YOL TEMALI SOSYAL BİLİMLER SEMPOZYUMU Ulusal Tam metin bildiri

1- Uluslararası
Kitap Editör I. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu (Yol Temalı) Bildiri Özetleri Kitabı KANBER RUMEYSA MELİHA Türkçe 2022

2021 araştirma görevlisi ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ