Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi
EDEBİYAT FAKÜLTESİ Felsefe Bölümü
bahtinur möngü
dr. öğr. üyesi

Doktora ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, FELSEFE (DR), 2007, 2014

Yüksek Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, SİSTEMATİK FELSEFE VE MANTIK (YL) (TEZLİ), 2003, 2007

Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ, FELSEFE BÖLÜMÜ, 1999, 2003

1- Anarşizm: Doğu ve Batı Arasında Tarihsel Bir Bakış
Bölüm Adı:Farklı Türden Bir Anarşist M. K. Gandhi ve Bir Sivil İtaatsizlik Örneği Olarak Satyagraha, MÖNGÜ BAHTİNUR Yayın Yeri:DOĞUBATI, Editör: Kemal BAKIR Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:704 ISBN:978-625-7030-89-2 Bölüm Sayfaları:560-586

2- Eğitim Felsefesi
Bölüm Adı:Yeniden Kurmacılık, MÖNGÜ BAHTİNUR Yayın Yeri:PEGEM AKADEMİ YAYINCILIK, Editör: Mustafa CİHAN - Zafer YILMAZ Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:322 ISBN:978-625-7228-01-5 Bölüm Sayfaları:129-134

3- Eğitim Felsefesi
Bölüm Adı:İlerlemecilik, MÖNGÜ BAHTİNUR Yayın Yeri:PEGEM AKADEMİ YAYINCILIK, Editör: Mustafa CİHAN - Zafer YILMAZ Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:322 ISBN:978-625-7228-01-5 Bölüm Sayfaları:121-127

4- Josiah Royce’un Metafiziği
Bölüm Adı:, MÖNGÜ BAHTİNUR Yayın Yeri:Kriter Yayınevi, Editör: MÖNGÜ Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:206 ISBN:978-625-7033-01-5 Bölüm Sayfaları:-

1- Hans Vaihinger’in Kurgusalcılığı: Sanki Felsefesi
MÖNGÜ BAHTİNUR, Yayın Yeri:Beytulhikme An International Journal of Philosophy ,2022
Uluslararası Hakemli TR DİZİN, Özgün Makale

2- Sanki Felsefesi'nin Kantçı Temelleri
MÖNGÜ BAHTİNUR, Yayın Yeri:Felsefe Dünyası ,2022
Uluslararası Hakemli TR DİZİN, Özgün Makale

3- William Godwin: İnsan Doğasından Anarşizme
MÖNGÜ BAHTİNUR, Yayın Yeri:ÖZNE ,2020
Ulusal Hakemli The Philosopher’s Index, Özgün Makale

4- Josiah Royce’un Düşüncesinde İdea ve Obje Arasındaki İlişki Problemi
MÖNGÜ BAHTİNUR, Yayın Yeri:Felsefe Tartışmaları ,2016
Uluslararası Hakemli Erih, The Philosopher’xxs Index, Özgün Makale

5- Modern Dünyada Mutluluk: John Stuart Mill’in Faydacı Etiği
MÖNGÜ BAHTİNUR, Yayın Yeri:Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ,2015
Uluslararası Hakemli TR DİZİN, Özgün Makale

6- Josiah Royce Kötülük Problemine Sadakat Merkezli Bir Yaklaşım
MÖNGÜ BAHTİNUR, Yayın Yeri:DoğuBatı ,2014
Ulusal Hakemli felsefe, Özgün Makale

7- Postmodernizm ve Postmodern Kimlik Anlayışı
MÖNGÜ BAHTİNUR, Yayın Yeri:Atatürk Üniv. Sos. Bil. Ent. Der. ,2013
Uluslararası Hakemli TR DİZİN, Özgün Makale

8- Josiah Royce un Etiği
MÖNGÜ BAHTİNUR, Yayın Yeri:Demokrasi Plarformu ,2010
Ulusal Hakemli ISBN:13054600419, Özgün Makale

1- Eleştirel Pedagojiye Yönelik Eleştirel Bir Okuma: Eğitim Bir Özgürleşme Aracı Olabilir Mi?
MÖNGÜ BAHTİNUR 27.05.2022, Yayın Yeri:7. Ulusal Çağdaş Siyaset Felsefesi Sempozyumu Ulusal Özet bildiri

2- A. Schopenhauer: Bir Kaçış Olarak Sanat
MÖNGÜ BAHTİNUR 19.04.2018, Yayın Yeri:2. Uluslararası Sanat, Estetik Sempozyumu ve Sergisi Uluslararası Tam metin bildiri

3- İNSAN (OLMAK) ÜSTÜNE
MÖNGÜ BAHTİNUR 21.07.2020, Yayın Yeri:AL FARABI JOURNAL 8th International Conference on Social Sciences Uluslararası Özet bildiri

4- POSTMODERNİZM, POSTMODERN HAKİKAT VE ÇIKMAZLAR
MÖNGÜ BAHTİNUR 08.11.2020, Yayın Yeri:2. Ulusal BAŞKENT Disiplinler Arası Bilimsel Çalışmalar Kongresi Ulusal Özet bildiri

5- AHLÂKÎ BİR SİYASAL SÖYLEM YARATILABİLİR Mİ?:M. K. GANDHI ÖRNEĞİ
MÖNGÜ BAHTİNUR 02.05.2020, Yayın Yeri:1. ULUSLARARASI ETİK KONGRESİ Uluslararası Özet bildiri

6- Reading Of A Modernity The Shade Of Simülakr
MÖNGÜ BAHTİNUR 16.04.2015, Yayın Yeri:International Conference of Interdisciplinary Studies Uluslararası Özet bildiri

7- Revitalisation of Metaphysics: Absolute Idealism of Josiah Royce
MÖNGÜ BAHTİNUR 25.02.2016, Yayın Yeri:International Conference on Business and Economics Studies Uluslararası Tam metin bildiri

1- Ulusal
Diğer Yayınlar Editör II. Ulusal Kadın Temalı Öğrenci Kongresi Tam Metin Bildiri Kitabı Türkçe 2022

2- Ulusal
Diğer Yayınlar Editör I. Ulusal Kadın Temalı Öğrenci Kongresi Tam Metin Bildiri Kitabı Türkçe 2021

1- BİLGİ TEORİSİ
Yüksek Lisans 2020-2021 Türkçe 3

2- METAFİZİK
Yüksek Lisans 2020-2021 Türkçe 3

3- PSİKOLOJİYE GİRİŞ
Lisans 2020-2021 Türkçe 3

4- SİYASET FELSEFESİ
Lisans 2020-2021 Türkçe 3

5- RASYONALİST FELSEFE
Lisans 2020-2021 Türkçe 2

6- VARLIK FELSEFESİ
Lisans 2020-2021 Türkçe 3

7- FELSEFE VE ELEŞTİREL DÜŞÜNME
Lisans 2019-2020 Türkçe 2

8- FELSEFE VE İDEOLOJİ
Lisans 2019-2020 Türkçe 3

9- BİLGİ FELSEFESİ
Lisans 2019-2020 Türkçe 3

10- EMPİRİST FELSEFE
Lisans 2019-2020 Türkçe 2

11- RASYONALİST FELSEFE
Lisans 2019-2020 Türkçe 2

12- SİYASET FELSEFESİ
Lisans 2019-2020 Türkçe 3

13- VARLIK FELSEFESİ
Lisans 2019-2020 Türkçe 3

14- FELSEFİ METİN OKUMA VE YORUMLAMA
Lisans 2018-2019 Türkçe 2

15- FELSEFE VE ELEŞTİREL DÜŞÜNME
Lisans 2018-2019 Türkçe 2

16- BİLGİ FELSEFESİ
Lisans 2018-2019 Türkçe 3

17- TARİH FELSEFESİ
Lisans 2018-2019 Türkçe 3

18- FELSEFEYE GİRİŞ II
Lisans 2018-2019 Türkçe 3

19- FELSEFEYE GİRİŞ II
Lisans 2017-2018 Türkçe 3

20- FELSEFE VE İDEOLOJİ
Lisans 2017-2018 Türkçe 3

21- BİLGİ FELSEFESİ
Lisans 2017-2018 Türkçe 3

22- SOSYAL PSİKOLOJİ
Lisans 2017-2018 Türkçe 3

23- TARİH FELSEFESİ
Lisans 2017-2018 Türkçe 3

24- SANAT FELSEFESİ
Lisans 2017-2018 Türkçe 3

25- ÇAĞDAŞ PSİKOLOJİ AKIMLARI
Lisans 2017-2018 Türkçe 3

26- SİYASET FELSEFESİ
Lisans 2017-2018 Türkçe 3

27- İNSAN FELSEFESİ
Lisans 2017-2018 Türkçe 3

28- FELSEFEYE GİRİŞ I
Lisans 2017-2018 Türkçe 3

29- VARLIK FELSEFESİ
Lisans 2017-2018 Türkçe 3

30- SOSYOLOJİYE GİRİŞ II
Lisans 2015-2016 Türkçe 3

31- SOSYAL PSİKOLOJİ
Lisans 2015-2016 Türkçe 3

32- ALAN EĞİTİMİ ARŞ.
Lisans 2015-2016 Türkçe 3

33- ÇAĞDAŞ SOSYOLOJİ KURAMLARI
Lisans 2015-2016 Türkçe 3

34- FELSEFENİN TEMEL KAVRAM VE İLKELERİ
Lisans 2016-2017 Türkçe 3

35- POSTMODERN SOSYOLOJİ
Lisans 2016-2017 Türkçe 3

36- İNSAN FELSEFESİ
Lisans 2016-2017 Türkçe 3

37- TARİH FELSEFESİ
Lisans 2016-2017 Türkçe 3

38- ÇAĞDAŞ PSİKOLOJİ AKIMLARI
Lisans 2016-2017 Türkçe 3

39- BİLGİ FELSEFESİ
Lisans 2016-2017 Türkçe 3

40- VARLIK FELSEFESİ
Lisans 2016-2017 Türkçe 3

41- FELSEFEYE GİRİŞ
Lisans 2016-2017 Türkçe 3

42- SOSYAL PSİKOLOJİ
Lisans 2017-2018 Türkçe 3

43- FELSEFE VE İDEOLOJİ
Lisans 2017-2018 Türkçe 3

44- TARİH FELSEFESİ
Lisans 2017-2018 Türkçe 3

45- BİLGİ FELSEFESİ
Lisans 2017-2018 Türkçe 3

46- SANAT FELSEFESİ
Lisans 2017-2018 Türkçe 3

47- SİYASET FELSEFESİ
Lisans 2017-2018 Türkçe 3

48- İNSAN FELSEFESİ
Lisans 2017-2018 Türkçe 3

49- VARLIK FELSEFESİ
Lisans 2017-2018 Türkçe 3

50- FELSEFEYE GİRİŞ
Lisans 2017-2018 Türkçe 3

51- Kültür Antropoloji
Lisans 2014-2015 Türkçe 3

52- Alan Eğitimi Arş.
Lisans 2014-2015 Türkçe 4

53- Psikolojiye Giriş
Lisans 2014-2015 Türkçe 4

54- Sosyal Psikoloji
Lisans 2014-2015 Türkçe 4

55- Sosyolojiye Giriş II
Lisans 2014-2015 Türkçe 3

56- Çağdaş Sosyoloji Kuramları
Lisans 2014-2015 Türkçe 3

1- Yüksek Lisans
Judith Butler ve Feminizm SİBEL, Devam Ediyor SİBEL KANAR Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe Ana Bilim Dalı

1- Anabilim Dalı Başkanı.
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 2017 2020

1- Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Felsefe
Erzurum Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Dergi Türkçe

2- Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Felsefe
Erzurum Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Dergi Türkçe

2014 yardimci doçent ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2012 araştirma görevlisi ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
SORUN ve GÖRÜŞ BİLDİR