Prospective Students
عربي | فارسی | TR | Русский
E-Posta ÜBYS Blackboard Academic Calendar COVID-19

ARAMA SONUÇLARI

☰ Menu
Faculty of Letters Department of Philosophy
Bahtinur Möngü
Asst. Prof
Araştırma Alanları Ontoloji, Yirminci Yüzyıl Felsefesi, Modern Felsefe

Doktora ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, FELSEFE (DR), 2007, 2014

Yüksek Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, SİSTEMATİK FELSEFE VE MANTIK (YL) (TEZLİ), 2003, 2007

Lisans ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ, FELSEFE BÖLÜMÜ, 1999, 2003

1- Anarşizm: Doğu ve Batı Arasında Tarihsel Bir Bakış Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Felsefe>Toplum ve Siyaset Felsefesi , Tür: Bilimsel Kitap, Kapsam: Uluslararası, TÜRKİYE,Yazar: MÖNGÜ BAHTİNUR ,Yıl :2021 Sayfa Sayısı: 704 Yayın Dili:Türkçe, ISBN: 978-625-7030-89-2

2- Eğitim Felsefesi Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Felsefe , Tür: Bilimsel Kitap, Kapsam: Uluslararası, TÜRKİYE,Yazar: MÖNGÜ BAHTİNUR ,Yıl :2020 Sayfa Sayısı: 322 Yayın Dili:Türkçe, ISBN: 978-625-7228-01-5

3- Eğitim Felsefesi Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Felsefe , Tür: Bilimsel Kitap, Kapsam: Uluslararası, TÜRKİYE,Yazar: MÖNGÜ BAHTİNUR ,Yıl :2020 Sayfa Sayısı: 322 Yayın Dili:Türkçe, ISBN: 978-625-7228-01-5

4- Josiah Royce’un Metafiziği Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Felsefe , Tür: Bilimsel Kitap, Kapsam: Uluslararası, TÜRKİYE,Yazar: MÖNGÜ BAHTİNUR ,Yıl :2019 Sayfa Sayısı: 206 Yayın Dili:Türkçe, ISBN: 978-625-7033-01-5

1- Hans Vaihinger’in Kurgusalcılığı: Sanki Felsefesi , TR DİZİN, MÖNGÜ BAHTİNUR, Beytulhikme An International Journal of Philosophy,2022

2- Sanki Felsefesi'nin Kantçı Temelleri , TR DİZİN, MÖNGÜ BAHTİNUR, Felsefe Dünyası,2022

3- William Godwin: İnsan Doğasından Anarşizme , The Philosopher’s Index, MÖNGÜ BAHTİNUR, ÖZNE,2020

4- Josiah Royce’un Düşüncesinde İdea ve Obje Arasındaki İlişki Problemi , Erih, The Philosopher’xxs Index, MÖNGÜ BAHTİNUR, Felsefe Tartışmaları,2016

5- Modern Dünyada Mutluluk: John Stuart Mill’in Faydacı Etiği , TR DİZİN, MÖNGÜ BAHTİNUR, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,2015

6- Josiah Royce Kötülük Problemine Sadakat Merkezli Bir Yaklaşım , felsefe, MÖNGÜ BAHTİNUR, DoğuBatı,2014

7- Postmodernizm ve Postmodern Kimlik Anlayışı , TR DİZİN, MÖNGÜ BAHTİNUR, Atatürk Üniv. Sos. Bil. Ent. Der.,2013

8- Josiah Royce un Etiği , ISBN:13054600419, MÖNGÜ BAHTİNUR, Demokrasi Plarformu,2010

1- Ulusal , Özet bildiri, Eleştirel Pedagojiye Yönelik Eleştirel Bir Okuma: Eğitim Bir Özgürleşme Aracı Olabilir Mi?, MÖNGÜ BAHTİNUR, TÜRKİYE, 7. Ulusal Çağdaş Siyaset Felsefesi Sempozyumu, Türkçe, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı>Felsefe>Eğitim Felsefesi

2- Uluslararası , Tam metin bildiri, A. Schopenhauer: Bir Kaçış Olarak Sanat, MÖNGÜ BAHTİNUR, TÜRKİYE, 2. Uluslararası Sanat, Estetik Sempozyumu ve Sergisi, Türkçe, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Felsefe

3- Uluslararası , Özet bildiri, İNSAN (OLMAK) ÜSTÜNE, MÖNGÜ BAHTİNUR, KAZAKİSTAN, AL FARABI JOURNAL 8th International Conference on Social Sciences, Türkçe, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Felsefe

4- Ulusal , Özet bildiri, POSTMODERNİZM, POSTMODERN HAKİKAT VE ÇIKMAZLAR, MÖNGÜ BAHTİNUR, TÜRKİYE, 2. Ulusal BAŞKENT Disiplinler Arası Bilimsel Çalışmalar Kongresi, Türkçe, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Felsefe

5- Uluslararası , Özet bildiri, AHLÂKÎ BİR SİYASAL SÖYLEM YARATILABİLİR Mİ?:M. K. GANDHI ÖRNEĞİ, MÖNGÜ BAHTİNUR, TÜRKİYE, 1. ULUSLARARASI ETİK KONGRESİ, Türkçe, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Felsefe

6- Uluslararası , Özet bildiri, Reading Of A Modernity The Shade Of Simülakr, MÖNGÜ BAHTİNUR, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, International Conference of Interdisciplinary Studies, İngilizce, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Felsefe

7- Uluslararası , Tam metin bildiri, Revitalisation of Metaphysics: Absolute Idealism of Josiah Royce, MÖNGÜ BAHTİNUR, AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, International Conference on Business and Economics Studies, İngilizce, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Felsefe

1- Ulusal , Diğer Yayınlar, Editör, II. Ulusal Kadın Temalı Öğrenci Kongresi Tam Metin Bildiri Kitabı, , Türkçe, 2022,

2- Ulusal , Diğer Yayınlar, Editör, I. Ulusal Kadın Temalı Öğrenci Kongresi Tam Metin Bildiri Kitabı, , Türkçe, 2021,

1- BİLGİ TEORİSİ , Yüksek Lisans, 2020-2021, Türkçe, 3

2- METAFİZİK , Yüksek Lisans, 2020-2021, Türkçe, 3

3- PSİKOLOJİYE GİRİŞ , Lisans, 2020-2021, Türkçe, 3

4- SİYASET FELSEFESİ , Lisans, 2020-2021, Türkçe, 3

5- RASYONALİST FELSEFE , Lisans, 2020-2021, Türkçe, 2

6- VARLIK FELSEFESİ , Lisans, 2020-2021, Türkçe, 3

7- FELSEFE VE ELEŞTİREL DÜŞÜNME , Lisans, 2019-2020, Türkçe, 2

8- FELSEFE VE İDEOLOJİ , Lisans, 2019-2020, Türkçe, 3

9- BİLGİ FELSEFESİ , Lisans, 2019-2020, Türkçe, 3

10- EMPİRİST FELSEFE , Lisans, 2019-2020, Türkçe, 2

11- RASYONALİST FELSEFE , Lisans, 2019-2020, Türkçe, 2

12- SİYASET FELSEFESİ , Lisans, 2019-2020, Türkçe, 3

13- VARLIK FELSEFESİ , Lisans, 2019-2020, Türkçe, 3

14- FELSEFİ METİN OKUMA VE YORUMLAMA , Lisans, 2018-2019, Türkçe, 2

15- FELSEFE VE ELEŞTİREL DÜŞÜNME , Lisans, 2018-2019, Türkçe, 2

16- BİLGİ FELSEFESİ , Lisans, 2018-2019, Türkçe, 3

17- TARİH FELSEFESİ , Lisans, 2018-2019, Türkçe, 3

18- FELSEFEYE GİRİŞ II , Lisans, 2018-2019, Türkçe, 3

19- FELSEFEYE GİRİŞ II , Lisans, 2017-2018, Türkçe, 3

20- FELSEFE VE İDEOLOJİ , Lisans, 2017-2018, Türkçe, 3

21- BİLGİ FELSEFESİ , Lisans, 2017-2018, Türkçe, 3

22- SOSYAL PSİKOLOJİ , Lisans, 2017-2018, Türkçe, 3

23- TARİH FELSEFESİ , Lisans, 2017-2018, Türkçe, 3

24- SANAT FELSEFESİ , Lisans, 2017-2018, Türkçe, 3

25- ÇAĞDAŞ PSİKOLOJİ AKIMLARI , Lisans, 2017-2018, Türkçe, 3

26- SİYASET FELSEFESİ , Lisans, 2017-2018, Türkçe, 3

27- İNSAN FELSEFESİ , Lisans, 2017-2018, Türkçe, 3

28- FELSEFEYE GİRİŞ I , Lisans, 2017-2018, Türkçe, 3

29- VARLIK FELSEFESİ , Lisans, 2017-2018, Türkçe, 3

30- SOSYOLOJİYE GİRİŞ II , Lisans, 2015-2016, Türkçe, 3

31- SOSYAL PSİKOLOJİ , Lisans, 2015-2016, Türkçe, 3

32- ALAN EĞİTİMİ ARŞ. , Lisans, 2015-2016, Türkçe, 3

33- ÇAĞDAŞ SOSYOLOJİ KURAMLARI , Lisans, 2015-2016, Türkçe, 3

34- FELSEFENİN TEMEL KAVRAM VE İLKELERİ , Lisans, 2016-2017, Türkçe, 3

35- POSTMODERN SOSYOLOJİ , Lisans, 2016-2017, Türkçe, 3

36- İNSAN FELSEFESİ , Lisans, 2016-2017, Türkçe, 3

37- TARİH FELSEFESİ , Lisans, 2016-2017, Türkçe, 3

38- ÇAĞDAŞ PSİKOLOJİ AKIMLARI , Lisans, 2016-2017, Türkçe, 3

39- BİLGİ FELSEFESİ , Lisans, 2016-2017, Türkçe, 3

40- VARLIK FELSEFESİ , Lisans, 2016-2017, Türkçe, 3

41- FELSEFEYE GİRİŞ , Lisans, 2016-2017, Türkçe, 3

42- SOSYAL PSİKOLOJİ , Lisans, 2017-2018, Türkçe, 3

43- FELSEFE VE İDEOLOJİ , Lisans, 2017-2018, Türkçe, 3

44- TARİH FELSEFESİ , Lisans, 2017-2018, Türkçe, 3

45- BİLGİ FELSEFESİ , Lisans, 2017-2018, Türkçe, 3

46- SANAT FELSEFESİ , Lisans, 2017-2018, Türkçe, 3

47- SİYASET FELSEFESİ , Lisans, 2017-2018, Türkçe, 3

48- İNSAN FELSEFESİ , Lisans, 2017-2018, Türkçe, 3

49- VARLIK FELSEFESİ , Lisans, 2017-2018, Türkçe, 3

50- FELSEFEYE GİRİŞ , Lisans, 2017-2018, Türkçe, 3

51- Kültür Antropoloji , Lisans, 2014-2015, Türkçe, 3

52- Alan Eğitimi Arş. , Lisans, 2014-2015, Türkçe, 4

53- Psikolojiye Giriş , Lisans, 2014-2015, Türkçe, 4

54- Sosyal Psikoloji , Lisans, 2014-2015, Türkçe, 4

55- Sosyolojiye Giriş II , Lisans, 2014-2015, Türkçe, 3

56- Çağdaş Sosyoloji Kuramları , Lisans, 2014-2015, Türkçe, 3

1- Yüksek Lisans , Judith Butler ve Feminizm, SİBEL, Devam Ediyor, SİBEL KANAR, Erzurum Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe Ana Bilim Dalı

1- Anabilim Dalı Başkanı. , ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, ,, , 2017, 2020

1- Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Felsefe , Erzurum Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Dergi, Türkçe,

2- Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı->Felsefe , Erzurum Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Dergi, Türkçe,

2014 YARDIMCI DOÇENT ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2012 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ