Tercih Rehberi
عربي | فارسی | EN | Русский
E-Posta ÜBYS ÖBS Blackboard Akademik Takvim COVID-19

ARAMA SONUÇLARI

☰ Menü
EDEBİYAT FAKÜLTESİ Türk Dili ve Edebiyatı
Uğur Uzunkaya
Dr. Öğr. Üyesi

İlk, Orta ve Lise öğrenimi İstanbul’da tamamladı. 1997 yılında Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu. Aynı yıl Makine Mühendisliği Bölümü Enerji Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı.

2004 yılında Yardımcı Doçent, 2009 yılında Doçent, 2014 yılında Profesör unvanını aldı. Atatürk Üniversitesinde Enerji Anabilim Dalı Başkanlığı ve Mühendislik Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. 2010-2014 yılları arasında TMMOB Makine Mühendisleri Odası Genel Merkez delegeliği ve MMO Erzurum İl Temsilciliği Yürütme Kurulu Başkanlığını yürüttü. Erzurum Teknik Üniversitesinde 2012-2015 yıllarında Genel Sekreterlik, 2015-2018 yıllarında Rektör Yardımcılığına atanan Prof. Dr. Şahin, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Spor Bilimleri Fakültesi Dekan vekilliği görevlerini de yürütmektedir.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde 2014 yılında kurulan Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Çalışma Grubu TRA1 Bölge Koordinatörlüğü ve KÜSİ ÇG başkanlığı görevinin yanında TÜBİTAK Mühendislik Araştırma Grubu (MAG) Danışma kurulu üyesi de olan Prof. Dr. Şahin, ısı transferinin iyileştirilmesi, nanoakışkanlar, mikrokanallarda ısı ve akış konularında çalışmaktadır. Prof. Dr. Şahin’in ulusal ve uluslararası dergilerde yayınlanmış ve bilimsel toplantılarda sunulmuş 70’in üzerinde makalesi 500’ün üzerinde atıf almıştır. Çalışma alanıyla ilgili çeşitli TÜBİTAK ve BAP projelerinde yürütücü ve araştırmacı olarak görev almış, TÜBİTAK ve Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığı AR-GE projelerinde panelist ve proje izleyiciliği yapmıştır. Akademik faaliyetler kapsamında Applied Thermal Engineering, Applied Enerji, Energy Conversion and Management, Experimenatal Thermal and Fluid Science, Int. J. Thermal Science, Heat and Mass Transfer, Numerical Heat Transfer gibi SCI indekslerinde taranan birçok dergide hakemlik ve Journal of Energy dergisinde editörlük görevini yürütmektedir.

30 Nisan 1968’de Trabzon Sürmene’de doğan Çakmak, ortaokulu ve liseyi Erzurum’da tamamladı. Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünden 1990 yılında mezun oldu. Doktora derecesini 2000 yılında İngiltere’de bulunan University of Bristol’dan aldı. Yurda döndüğünde Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışmaya başladı. 2001 yılında Yardımcı Doçent, 2007 yılında Doçent, 2012 yılında da Profesör unvanını aldı.

Yurt içi ve yurt dışındaki pek çok dergide “Lazerler” konusunda yayımlanan çalışmalarının yanı sıra Kalkınma Bakanlığı ve TÜBİTAK destekli projelerde yürütücü ve araştırmacı olarak görev yaptı. Ayrıca çeşitli Savunma Teknolojileri projelerinde hakemlik ve izleyicilik görevlerini de yürütmektedir. Yaptığı çalışmalarla iki defa İngiltere Kraliyet Akademisi (The Royal Society) bursunu kazanan Çakmak, 2003 ve 2004 yıllarında İngiltere’de bulundu.

Erzurum Teknik Üniversitesinin kuruluş aşamasında Rektör Yardımcısı, Enstitü Müdürü ve Bölüm Başkanı olarak aktif görev alan Dr. Çakmak, üniversitenin ileri teknoloji alanında önemli alt yapısını oluşturan Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (YUTAM) projesinin yürütücülüğünü üstlendi.

22 Kasım 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğüne atanan Prof. Dr. Bülent Çakmak, evli ve 3 çocuk babası olup ileri düzeyde İngilizce bilmektedir.

1980 yılında Erzurum’da doğdu. İlk orta ve lise öğrenimini tamamladıktan sonra 1999 yılında Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünü kazandı ve 2003 yılında mezun oldu. 2003-2005 yılları arasında Bakü-Tiflis-Ceyhan ham petrol boru hattı projesinde çalıştı. Askerlik görevini tamamladıktan sonra, 2005 yılı sonunda Atatürk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak göreve başladı. 2007 yılında yüksek lisanstan ve 2012 yılında doktoradan mezun oldu. Bununla beraber yine 2012 yılında Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümünü bitirdi. 2012 yılı sonunda Erzurum Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümüne yardımcı doçent kadrosunda atandı ve İnşaat Mühendisliği Bölümünün kurulum aşamasında bölüm başkanlığı görevini yaptı. Fakülte Kurulu üyeliği ve Ulaştırma Anabilim Dalı başkanlığı görevlerini sürdürmenin yanında 2015 yılında Erzurum Teknik Üniversitesi’nde Genel Sekreter olarak göreve başladı ve halen bu görevine devam etmektedir.

Akademik çalışmalarını ulaştırma, otomobil sahipliği, trafik kazaları, coğrafi bilgi sistemleri ve modelleme alanlarında sürdüren Dr. Çodur’un bu alanda uluslararası ve ulusal düzeyde yayımlanmış bilimsel makaleleri ve bildirileri bulunmaktadır. Ayrıca TÜBİTAK ve Bilimsel Araştırma Projelerinde görev alarak bu projeleri başarı ile sonuçlandırdı. Akademik çalışmaların yanında aktif olarak sportif faaliyetlerde bulunmaktadır. Buz pateni alanlarında antrenörlük belgeleri bulunmakta ve kayak sporunu yapmaktadır.

Araştırma Alanları Eski Türk Dili (Orhun, Uygur, Karahanlı), ,

Doktora YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, TÜRK DİLİ (DR), 2013, 2017

Yüksek Lisans SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, ESKİ TÜRK DİLİ (YL) (TEZLİ), 2011, 2013

Lisans HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ, TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ, 2007, 2011

1- 2017 Yılında Eski Uygurca Üzerine Yapılan Çalışmalar , Endekste taranmıyor, UZUNKAYA UĞUR,KARAAYAK TÜMER, International Journal of Old Uyghur Studies,2019

2- Eski Anadolu Türkçesiyle Manzum Bir Metin: Emiri’nin Mevlid’i , Acarindex, Araştırmax, ASOS, CEEOL, DOAJ, Index Copernicus, Index Islamicus,International Medieval Bibliography, J-Gate, MLA International Bibliography, Serials Solutions, Ulrich’s periodicals directory, CNKI, InfoBase, MIAR, SOBİAD, idealonline, UZUNKAYA UĞUR, Karadeniz Araştırmaları,2019

3- Türkçe Mensur Bir Eser: Kitab-ı Leke-nāme , EBSCO, MLA, ProQuest, UZUNKAYA UĞUR, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi,2019

4- Eski Uygurca Uṣṇīṣavijayā-nāma-dhāraṇī üzerine , TR DİZİN, UZUNKAYA UĞUR, RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi,2019

5- Eski Uygurca Cheng weishi lun Tefsirine Ait İki Fragman (16. Yaprak ve Başka Bir Yaprak) , TR DİZİN, UZUNKAYA UĞUR,KARAAYAK TÜMER, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi,2019

6- Eski Uygurca Cheng weishi lun Tefsirine Ait Belgeler (14. ve 15. Yapraklar) , ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİ TABANI (SBVT), EBSCO PUBLISHING, MLA, ASOS, UZUNKAYA UĞUR,KARAAYAK TÜMER, Dil Araştırmaları,2019

7- Halaçça Sözlükler ve Halaççanın Söz Varlığı Üzerine , TR DİZİN, UZUNKAYA UĞUR, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi,2019

8- Eski Uygurca Cheng weishi lun Tefsirine İlişkin İki Fragman (12. ve 13. Yapraklar) , TR DİZİN, UZUNKAYA UĞUR,KARAAYAK TÜMER, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi,2019

9- Eski Uygurca Cheng weishi lun Tefsirine İlişkin Fragmanlar (6. ve 8. Yapraklar) , ESCI (Emerging Sources Citation Index), ASOS INDEX, EBSCO, MLA, SOBIAD, TUBİTAK/ULAKBİM SBVT, UZUNKAYA UĞUR,KARAAYAK TÜMER, Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi,2019

10- A Fragment of Old Uyghur Uṣṇīṣavijayā-nāma-dhāraṇī from the Berlin Turfan Collection , TR DİZİN, UZUNKAYA UĞUR, Erdem,2018

11- A Turkish Alchemical Treatise: Aşık Paşa’s Risale-i Kimya , EBSCO, UZUNKAYA UĞUR, Türkiyat Mecmuası,2018

12- Eski Kimya Hakkında Türkçe Mensur Bir Eser: Ali Çelebi’nin Mecmuatü’l-Mücerrebat’ı , EBSCO, UZUNKAYA UĞUR, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi,2018

13- Eski Uygurcada Fiziki Coğrafya Terimleri Üzerine , Acarindex, Araştırmax, ASOS, CEEOL, DOAJ, Index Copernicus, Index Islamicus, International Medieval Bibliography, J-Gate, MLA International Bibliography, Serials Solutions,Ulrich’s periodicals directory, CNKI, InfoBase, SOBİAD, UZUNKAYA UĞUR, Karadeniz Araştırmaları,2018

14- Eski Kimya Hakkında Türkçe Manzum Bir Eser: Ali Çelebi’nin Divan-ı Hikmet’i , EBSCO, UZUNKAYA UĞUR, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi,2018

15- A Medical Manuscript on Sarsaparilla Translated by Sururi: Terceme-i Risale-i Bih-i Çini , EBSCO, UZUNKAYA UĞUR, Türkiyat Mecmuası,2017

16- Eski Uygurcada Tibet Budizmi , Turkologischer Anzeiger, UZUNKAYA UĞUR,ÖLMEZ MEHMET, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı - Belleten,2017

17- Eski Uygurcada Mudralar , EBSCO, UZUNKAYA UĞUR,ÖLMEZ MEHMET, Türkiyat Mecmuası,2016

18- Uygur Sivil Belgelerinden Hareketle Uygurlarda Yerleşik Yaşam ve Bununla İlgili Söz Varlığına Dair , SCOPUS, EBSCO, UZUNKAYA UĞUR, Türkbilig,2014

19- Klâsik Osmanlı Türkçesinden Bir Ziraat Metni: Kemani (Pehlevan)’nin Felahat-name’si ve Dil İncelemesi , DOAJ, SOBIAD, MLA, ISAM, UZUNKAYA UĞUR, The Journal of Academic Social Science Studies,2013

20- Klâsik Osmanlı Dönemi Ziraat Metinlerinde Geçen Ay İsimleri , TR DİZİN, UZUNKAYA UĞUR, Turkish Studies,2013

21- Tra quattro paradisi. Esperienze, ideologie e riti relative alla morte tra Oriente e Occidente. A cura di Antonio Fabris, Hilâl Studi turchi e ottoman-1, Edizioni Ca’Foscari, Venezia 2013, 225 s., ISBN 978-88-97735-10-6 , Turkologischer Anzeiger, UZUNKAYA UĞUR, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı - Belleten,2013

22- Current Trends in Altaic Linguistics, A Festschrift for Professor Emeritus Seong Baeg-in on his 80th Birthday, Edited by: Kim Juwon and Ko Dongho, Altaic Society of Korea, Korea, xvii669, 2013, ISBN 979-11-951564-0-5 93730 , Turkologischer Anzeiger, UZUNKAYA UĞUR, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı - Belleten,2013

1- Uluslararası , Özet bildiri, Klâsik Osmanlı Ziraat Metinlerinde Ölçü Terimleri, UZUNKAYA UĞUR, , 11. Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi, İngilizce, Filoloji Temel Alanı->Türk Dili

2- Uluslararası , Tam metin bildiri, Halaççanın Farsça Kaynakları, UZUNKAYA UĞUR, , Uluslararası Yulduz Türk Dili Sempozyumu, Türkçe, Filoloji Temel Alanı->Türk Dili

1- Karahanlı Türkçesi , Yüksek Lisans, 2019-2020, Türkçe, 3

2- Orhon Türkçesi , Yüksek Lisans, 2019-2020, Türkçe, 3

3- Cümle Bilgisi , Lisans, 2019-2020, Türkçe, 3

4- Orta Türkçe , Lisans, 2019-2020, Türkçe, 3

5- Eski Türkçe , Lisans, 2019-2020, Türkçe, 3

6- Türkiye Türkçesi III , Lisans, 2019-2020, Türkçe, 3

7- Türkiye Türkçesi I , Lisans, 2019-2020, Türkçe, 3

8- Eski Uygur Türkçesi , Yüksek Lisans, 2018-2019, Türkçe, 3

9- Eski Anadolu Türkçesi , Yüksek Lisans, 2018-2019, Türkçe, 3

10- Dilbilimi II , Lisans, 2018-2019, Türkçe, 2

11- Çağdaş Türk Lehçeleri , Lisans, 2018-2019, Türkçe, 3

12- Türk Dili Tarihi , Lisans, 2018-2019, Türkçe, 3

13- Eski Anadolu Türkçesi , Lisans, 2018-2019, Türkçe, 3

14- Türkiye Türkçesi IV , Lisans, 2018-2019, Türkçe, 3

15- Türkiye Türkçesi II , Lisans, 2018-2019, Türkçe, 3

16- Dilbilim I , Lisans, 2018-2019, Türkçe, 2

17- Cümle Bilgisi , Lisans, 2018-2019, Türkçe, 3

18- Orta Türkçe , Lisans, 2018-2019, Türkçe, 3

19- Eski Türkçe , Lisans, 2018-2019, Türkçe, 3

20- Türkiye Türkçesi III , Lisans, 2018-2019, Türkçe, 3

21- Türkiye Türkçesi I , Lisans, 2018-2019, Türkçe, 3

1- Yüksek Lisans , Cünnetü'l-Esma Tercümesi (Dil İncelemesi-Metin-Dizin), OSMAN, Devam Ediyor, OSMAN KARABAŞ, Erzurum Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

2- Yüksek Lisans , [HAC KİTABI'NIN] SÖZ DİZİMİ, HİLAL, Tamamlandı, HİLAL KORKMAZ, Atatürk Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

3- Yüksek Lisans , Tarihi Türk Yazı Dillerinde Dini Terimler, BETÜL, Devam Ediyor, BETÜL YAŞARBAŞ, Erzurum Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

4- Yüksek Lisans , Tarihi Türk Yazı Dillerinde Yön Adları, FEYZA, Devam Ediyor, FEYZA KOÇ, Erzurum Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

2018 DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2017 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
2014 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2011 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ SAKARYA ÜNİVERSİTESİ