Tercih Rehberi
عربي | فارسی | EN | Русский
E-Posta ÜBYS Blackboard Akademik Takvim COVID-19

ARAMA SONUÇLARI

☰ Menü

EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Vizyon ve Misyon

       Vizyonumuz

       Vizyonumuz, sosyal bilimler sahasında bilimsel araştırmalar yaparak elde edilen verileri toplumla paylaşmak; hedeflenen evrensel bilgi ve değer üretme başarısını lisans ve lisansüstü eğitimde gerçekleştirmek; eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleri noktasında meslek bilgisi ve olgunluğuna sahip, araştırmacı, katılımcı ve paylaşımcı bilim insanlarını yetiştirerek fakültemizin bulunduğu bölgenin coğrafi konumu gereği Kafkas ülkeleri ve sınır komşularımızla kaynaşmak, kültürel ve eğitsel ortaklıklara yönelmek, bu bölgeler ekseninde stratejik bir konum ve etkiyi üstlenebilecek nitelikli ve aydın bireyler yetiştirmek; Doğu ve Batı’ya ait prensipleri harmanlayarak modern bir eğitim anlayışını geliştirmek ve ülkemiz içerisinde yetkin bir konum kazanarak önümüzdeki süreçte eğitim ve araştırmalar noktasında önemli bir merkez hâline gelmektir.

       Misyonumuz

     Misyonumuz, sosyal bilimler alanında çağdaş, araştırmacı, dinamik, eleştirel, ön yargısız bir eğitim anlayışı ile geleceğe yönelik fikrî ve sosyal projeler üreterek ülkemize ilerleme hamlesi kazandıracak bilim insanlarını yetiştirmek; bilgi kaynaklarını kullanmayı teşvik ederek ülkemizi dünya içerisinde temsil gücüne sahip, rekabetçi, paradigmal düşünceye hâkimiyet yanında yerel ve evrensel ölçütleri harmanlayabilen, kültürel mirasların tespit ve korunmasında söz sahibi olan, ahlaki ve toplumsal değerlerini koruyan, sosyal ilişkilerde aktif ve insan haklarına saygılı, nitelikli bireyleri çoğaltmak; dünyadaki değişim hızla sürerken bilimsel ilkeleri kavramış, motivasyonu yüksek, yorumlama ve eleştiri kabiliyetine sahip, olayları doğru analiz ve sentez becerisini geliştirmiş öğrenciler yetiştirmektir.