Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

İşletme Bölümü

Bölüm Profili


İşletme Bölümü, TBMM tarafından 14.07.2010 tarihinde kabul edilen ve 21.07.2010 tarihli 27648 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 6005 No’lu Kanun’un 131. EK Maddesi uyarınca kurulmuştur.

İşletme alanında gerekli yetkinliğe sahip olmak yanında, analitik düşünen, sentez yapabilen, sorgulayan, yorumlayan, geleceğe dair projeksiyonlar yapabilen ve bu sayede kamu ve özel kesimce tercih edilen üstün niteliklere sahip işletmeci yetiştirme amacındadır. Bu amaç doğrultusunda, Öğrenim Programı çok sayıda seçimlik ders açmaya olanak sağlayarak esnek, yeniliklere ve gelişmelere açık bir yapıda oluşturulmuştur. İşletme bölümü öğretim planı 4 yıl ve 8 dönemde tamamlanmak üzere hazırlanmıştır. İlaveten, öğrencilerin en az bir dili iyi derecede anlayabilme, okuyup yazabilme ve işletme literatürünü takip edebilme becerilerini kazanmaları amacıyla 8 dönem zorunlu İngilizce dersi verilmektedir.

Mezunların İstihdam Profilleri (örneklerle)
Isletme bölümü mezunlari, kamu ya da özel sektör ile ulusal ya da uluslararasi isletmelerde ve/veya kurumlarda, Yönetim ve Organizasyon, Üretim Yönetimi, Finansman, Muhasebe, Pazarlama, Insan Kaynaklari, Örgütleme ve Denetim gibi genis bir yelpazede yönetici, müfettis, uzman ya da arastirmaci olarak çalisabilirler.

Bölüm Olanakları
Bölümümüzde çeşitli konularda düzenlenen sempozyum, kongre ve paneller ile fakültemize davet edilen konuşmacılar aracılığıyla öğrencilerimizin aldıkları teorik bilginin yanısıra uygulamayıda yakından takip edebilmeleri sağlanmaktadır. Öğrencilerin kullanımına açık kütüphane, okuma salonu, girişimcilik ve inovasyon atölyesi, projeksiyonlu sınıflar ve bilgisayar laboratuvarları bulunmaktadır. Öğrenciler Erasmus, PAX, Mevlana ve Farabi programları çerçevesinde en fazla iki dönem anlaşmalı üniversitelere gidebilmektedirler. Ayrıca, öğrencilerimiz ilgi alanları doğrultusunda futbol, basketbol, buz hokeyi, halkoyunları takımlarına ve öğrenci kulüplerine katılabilirler.

ETÜ Asistan Snow