Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Vizyon-Misyon-Temel Değerler

ViZYON
Ögrenciler tarafindan öncelikle tercih edilen, ulusal ve uluslararası ortamlarda mensubu ve mezunu olmaktan övünç duyulan, ulusal ve uluslararası düzeyde saygın ve sadece Palandöken’in değil, aynı zamanda başarının zirvesinde bir fakülte olmak.

MiSYON
Evrensel bilimsel değerler çerçevesinde uygulanan yüksek düzeyde kaliteli eğitim-öğretim programı ile gerek özel gerekse kamu sektöründe değişen şartlara süratle uyum sağlayarak ülke ekonomisine, yönetimine ve siyasetine yön verecek liderleri yetiştirmek ve yürütülen bilimsel araştırma ve yayınlarla il ve bölge başta olmak üzere ülke sorunlarının çözümüne katkı sağlamak.

TEMEL DEĞERLERİMİZ

 Fakültemiz;

•Eğitim ve öğretimde mükemmelliyetçi
•Yaşam boyu eğitim ve öğretim perspektifine sahip
•Öğrenci odaklı
•Dinamik ve üretken
•Yönetimde ve akademik yaşamda katılımcı ve şeffaf
•Bilimsel çalışmayı ilke edinen
•Akademik ve etik değerlere saygılı
•Bilimin evrenselliğine ve  önderliğine inanan
•Akılcı ve eleştirel düşünceyi özendiren
•Yaratıcılığı, yenilikçiliği ve özgün düşünceyi destekleyen
•Kurum kültürünü sürdürülebilir kılmakta kararlı
•Çalışanlarının memnuniyetine duyarlı
•Çevreye saygılı ve sosyal sorumluluğunun bilincinde
•Farklılıklara saygılı
•Evrensel-Çağdaş-İdealist
•İşbirliği ve dayanışmaya açık
•Toplumsal yarar gözeten
•Adaleti, liyakati ve demokratik değerleri özümseyen

bir anlayışı benimser.


ETÜ Asistan Snow