Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

Yüksek Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi

Uygulama Esasları

Uygulama Esasları

 

YÜKSEK TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ UYGULAMA ESASLARI

 

 

1) YÜTAM bünyesindeki laboratuvarların kullanımı yönetim kurulunun yetkilendirmesi ile olacaktır.

 

2) YÜTAM bünyesinde çalışmaya başlayacak olan lisansüstü öğrencilerin ve stajyerlerin “iş ve

laboratuvar güvenliği” ile “ilgili laboratuvar cihazları” eğitimlerini almadan giriş kartları

aktifleştirilmeyecektir.

 

3) Hizmet alımına açık cihazların kullanımı randevu sistemi üzerinden yapılacak ve analiz hizmetleri

YÜTAM personeli tarafından gerçekleştirilecektir. Cihaz ile ilgili YÜTAM bünyesinde uzman

bulunmadığı durumda rektörlük ilgili bölümden personel görevlendirecektir. Ayrıca, talep edilmesi

durumunda, ETÜ personeli YÜTAM tarafından verilen ilgili cihaz eğitimini alarak, randevu sistemini

kullanmak koşulu ile analizlerini kendileri yapabilecektir.

 

4) YÜTAM’dan alınacak tüm hizmetler için ETÜ personeli de dâhil olmak üzere ücret ödenmesi

zorunludur. Ancak, ETÜ bünyesinde bulunan araştırmacıların projeleri olmaması durumunda

çalışmalarını aksatmamaları için yönetim kurulu kararı ile belirlenen limit dâhilinde hizmet alımlarını

bedel ödemeden gerçekleştirebilirler.

5) Kurum içi ve kurum dışı projelerden alınan analiz hizmeti verebilecek bütün cihazlar YÜTAM’ın

bünyesine alınacak, bakımları YÜTAM tarafından üstlenilecektir.

 

6) Lisansüstü eğitim amacıyla cihaz kullanması gereken öğrenciler için danışman öğretim üyeleri ile

tezin başlangıcında ortalama kullanım süresi/sayısı belirlenerek ortalama bir kullanım ücreti

belirlenecek ve tez projelerine yazmaları zorunlu tutulacaktır.

 

7) Hizmet bedelleri ve indirim oranları YÜTAM yönetim kurulunca belirlenip rektörlüğün onayına

sunulacaktır.

 

8) Aktif kullanılmadığı belirlenen laboratuvarlar grubun kullanımına kapatılacak ve aktif kullanan

grupların hizmetine sunulacaktır. Gruba tekrar laboratuvar tahsisi herhangi bir proje geçirdiklerinde

yapılacaktır.

 

9) Kurum dışı proje geçiren araştırmacılara fiziki imkanların elverdiği ölçüde projenin toplam bütçesi

baz alınarak, proje süresi boyunca ayrı veya ortak çalışma ortamı yönetim kurulu kararı ile tahsis

edilecek, proje süresi bitiminde yeni proje ile desteklemedikleri takdirde tahsis edilen çalışma ortamı

ihtiyaç halinde diğer araştırmacıların kullanımına açılacaktır.


ETÜ Asistan Snow