Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü

Ölçme Değerlendirme Birimi Üyeleri

 Birim Başkanı

Öğr. Gör. Zeliha Karga

 Birim Üyeleri:

1) Dr. Öğr. Üyesi H. Kübra Er

2) Öğr. Gör. Büşra Nur Çitçi Aksoy

3) Öğr. Gör. Büşra Dağdemir

Müdürlüğümüz tarafından yapılacak olan sınavlarda  soru havuzu oluşturmak ve yapılan tüm sınavların standart olmasını sağlamak amacıyla;

  • Öğrencilerin öğrenme sürecini takip etmek ve dil öğrenme ihtiyaçlarını karşılamak için modüler bir sınav sistem takip etmek
  • Ölçme ve değerlendirme araçları ile öğrenme çıktıları dikkate alınarak sınav hazırlamak ve hazırlanmasını teşvik etmek

  • Test etme ve değerlendirme araçlarının, dört ana beceriyi ve alt becerilerinin kazanılmasını değerlendirmeyi amaçlamak
  • Test ve değerlendirme araçlarının sonuçlarını, öğrencilere öğrenme süreçleri hakkında geri bildirim vermek için

Ölçme Değerlendirme Birimi (Testing Unit) oluşturulmuştur.