Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Genel Tanıtım

Tarihçe

         Erzurum Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, TBMM tarafından 14.07.2010 tarihinde kabul edilen ve 21.07.2010 tarihli 27648 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 6005 nolu Kanun’un 131. Ek Maddesi uyarınca Üniversiteyi oluşturan üç enstitüden biri olarak kurulmuştur.

        Enstitümüz kuruluşunu takiben, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı bahar döneminden itibaren Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı’nda  tezli yüksek lisans ve 2021-2022 eğitim-öğretim yılı güz döneminden itibaren Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı’nda  tezli yüksek lisans düzeyinde eğitim-öğretime başlamıştır.

Vizyon

          Üstlendiğimiz amacı (Misyonu) layıkıyla yerine getirmek üzere özgün eğitim-öğretim programları, araştırma projeleri ve gelişmiş laboratuvarlar ile Sağlık Bilimleri alanında öncü olmak ve akademik etik ilkelerini benimsemiş, yenilikçiliği, paylaşımcılığı ve düşünceyi ifade etmeyi içselleştirmiş bir akademik yaşam kültürüne sahip, toplum, ülke ve insanlığa karşı sorumluluğunu bilen, eğitim-öğretim-araştırma kadrosu ile birlikte insan, toplum, çevre, ülke ve dünya sorunlarına duyarlı bir enstitü olmaktır.

Misyon

      Sağlık ve Spor Bilimleri alanında eğitim standartlarını yükselterek kişisel gelişim ve mesleki yeterliliği önemseyen bir eğitim anlayışı çerçevesinde; bölgesel, ulusal ve uluslararası düzlemde etik değerlere sahip nitelikli bilim insanları yetiştirmek, bölgesel ve küresel sorunların çözümüne bilimsel araştırmalar yoluyla katkı sunmak ve bütün bunlarla yaşam kalitesin artırarak insan ve toplum sağlığına katkıda bulunmaktır.

Ortak Değerler ve İlkeler

       Erzurum Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü; akılcılık ve bilimselliği esas alan, evrensel ve etik değerlere bağlı, akademik özgürlük, liyakat ve nesnellik ilkelerine göre hareket eden öğrenci odaklı bir enstitü olarak aşağıdaki değerleri kurumsal kültürünün ve kimliğinin temel öğeleri olarak benimser:

  • Toplumsal Sorumluluk
  • Katılımcılık
  • Paylaşımcılık
  • Yenilikçilik
  • Saygı
  • İnsan Odaklılık
  • Estetik Duyarlılık
  • Araştırmacılık
ETÜ Asistan Snow