Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

Staj İşlemleri

ETÜ Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi öğrencilerimiz, Zorunlu Staj başvurularını aşağıda açıklanan sürece uygun olarak yapacaklardır.

STAJ BAŞVURULARINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR;

1)      Öğrenciler stajlarına, en erken 4. yarıyılın sonunda başvurabilir ve başlayabilirler.

2)      Öğrenciler staj başvurularını, firma onaylı staj formlarını staj başlama tarihinden en az 10 iş günü önceden ilgili Bölüm Staj Komisyonu Başkanına göndermek kaydı ile herhangi bir zamanda yapabilirler.

3)      Öğrenciler, Staj Başvuru Formunda yer alan iletişim (e-posta) ve diğer bilgilerinin doğruluğu ve takibinden kendileri sorumludur.

4)      Staj süresi ve tarihlerinde, resmi tatil günleri sayılmaz ve hafta kamu kurumlarında 5 iş günü, özel kuruluşlarda Cumartesi çalışılıyor ise 6 gün olarak dikkate alınır. Öğrencilerimiz staj tarihlerini belirlerken aşağıdaki aracı kullanabilirler.

5)      SGK sistemine öğrenciler için bir ayda iki kez sigorta girişi yapılamadığından, aynı ay içinde iki kez staj başvurusu yapılamaz.

6)      Öğrenciler, zorunlu staj süresini (60 gün) aşan sürelerde staj başvurusu yapamazlar. Staj değerlendirmeleri sonunda stajını tamamlayamayan öğrenciler, eksik staj süreleri için yeniden staj başvurusu yapmalıdırlar.

7)      Stajına başlayamayacağını yada geçerli mazereti dolayısıyla tamamlayamayacağını, mazeretinin başlangıcından itibaren 5 (beş) işgünü içinde ilgili bölüm başkanlığına dilekçe ile bildirmeyen öğrenciler için, oluşturdukları kamu zararı nedeni ile disiplin soruşturması açılır. 

8)      Öğrenciler zorunlu stajlarını, başvuru formunda belirttikleri tarihler içerisinde ve sürede yapmak zorundadırlar. Staj tarihleri dışında yapılan staj süreleri değerlendirmeye alınmaz.

9)      Staja devam zorunludur. Geçerli mazeretler nedeniyle devam edilemeyen günler telafi edilebilir. Telafi edilen günler her bir staj döneminin % 20’sinden fazla olamaz.

10)   Öğrenciler, stajları hakkında ilgili mevzuatta bulunmayan soru ve sorunları için ilgili bölüm staj komisyonu başkanı veya üyeleri ile iletişime geçebilirler.

 

STAJ BAŞVURU İŞLEMLERİ

1

Öğrenci staj başvurusu için, Zorunlu Staj Formunu buradan (Form için tıklayınız) indirip, elektronik dosyada zorunlu alanları eksiksiz doldurduktan sonra ıslak imzalı (öğrenci) tek nüsha olarak, güncel tarihsel transkripti ile birlikte (OBS sisteminden alınacakilgili Bölüm Staj Komisyonu Başkanına elden veya @erzurum.edu.tr uzantılı kendi adresinden göndereceği e-posta ekinde (resim veya PDF belge olarak) iletir.

STAJ TARİHLERİNİ BELİRLEME ve KONTROL İÇİN KULLANABİLECEĞİNİZ ARAÇ İÇİN tıklayınız. 

2

Bölüm Staj Komisyonu Başkanı, staj başvurusu uygun olan öğrenci staj başvuru e-postalarını onay için ilgili Bölüm Başkanınaöğrencinin staj başvurusu uygundur” açıklaması ile yönlendirir.

3

Bölüm Başkanı başvuru formunu onayladıktan sonra, ilgili Bölüm Sekreteri onaylı staj başvuru formunu öğrenciye (öğrencinin formunda beyan ettiği e-posta adresine elektronik olarak) iletir.

4

Öğrenci, kendisine iletilen bölüm başkanı onaylı formu, staj yapacağı kurum/kuruluşa elden veya e-posta yoluyla onaylatır ve staj yeri onaylı formu yine ilgili Bölüm Staj Komisyonu Başkanına elden veya @erzurum.edu.tr uzantılı kendi e-posta adresinden mail ekinde (resim veya PDF belge olarak) gönderir.

5

Bölüm Staj Komisyonu Başkanı, staj yeri onaylı staj başvuru formunda gerekli kontrolleri yaptıktan sonra, komisyon onayını yaparak stajdan sorumlu dekan yardımcısına elden veya e-posta ekinde (resim veya PDF belge olarak) iletir.

6

Başvuru formunda dekanlık onayı da yapıldıktan sonra, öğrenci işlerinden sorumlu dekanlık personeli tarafından Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına öğrencinin sigorta işlemi ve onayı yaptırılarak, Staj Başvuru Formu tüm onayları tamamlanmış halde staj başlama tarihinden önce öğrenciye (öğrencinin @erzurum.edu.tr uzantılı e-posta adresine elektronik olarak) gönderilir.

 ÖĞRENCİ, TÜM ONAYLARI TAMAMLANMIŞ ZORUNLU STAJ FORMUNUN BİR ÖRNEĞİNİ STAJ YERİNE VEREREK STAJINA BAŞLAR.

 

BÖLÜMLERİMİZ STAJ KOMİSYONU BAŞKANLARI

Makine Müh.

Doç.Dr. Onur ÇOMAKLI

onur.comakli@erzurum.edu.tr

İnşaat Müh.

Dr.Öğr.Üyesi Dilek OKUYUCU

okuyucu@erzurum.edu.tr

Elektrik-Elektronik Müh.

Dr.Öğr.Üyesi Meltem GÖR BÖLEN

meltem.gor@erzurum.edu.tr

Bilgisayar Müh.

Dr.Öğr.Üyesi İrfan YILDIRIM

Endüstri Müh.

Dr.Öğr.Üyesi Mahmut TUTAM

mahmut.tutam@erzurum.edu.tr

ETÜ Asistan Snow