Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

Makine Mühendisliği Bölümü

Projeler

A. Fatih Yetim, Farklı Yüzey İşlemlerinin Sabit ve Değişken Genlikli Yükler Altında Yorulma Çatlak İlerleme Davranışına Etkilerinin İncelenmesi, Tübitak, 213M605, Proje Yöneticisi.

A. Fatih Yetim, Ag Katkılı TiO2+HA Hibrit Filmlerin Cp-Ti Üzerine Sol-Gel Metodu ile Büyütülmesi; Yapısal, Tribolojik ve in Vitro Şartlarda Biyouyumluluk Özelliklerinin İncelenmesi, ETÜ BAP/2013/013, Proje Yöneticisi.

A. Fatih Yetim,, CoCrMo İmplant Malzemesinin Plazma ve Fırın Ortamlarında Oksidasyonunun Aşınma ve Korozyon Özelliklerine Etkisi, Atatürk Üniversitesi BAP, 2009/266, Proje Yöneticisi.

A. Fatih Yetim, İmplant Olarak Kullanılan CoCrMo Alaşımının Plazma Nitrürasyonu Ve Yapısal, Mekanik, Tribolojik Özelliklerinin Araştırılması, Atatürk Üniversitesi BAP, 2008/151, Araştırıcı.

A. Fatih Yetim, Plazma İle Nitrürlenen Kalça Protezinin Mekanik Özelliklerinin Deneysel Ve Teorik İncelenmesi, Tübitak, 106M066, 2006, Araştırıcı.

A. Fatih Yetim,, TiB2:BN:MoS2 Kendinden Yağlayıcı Sertleştirilmiş-Yumuşak Nano Yapılı Kompozit Film Kaplama Geliştirilmesi ve Özelliklerinin Karakterizasyonu, BOREN, 2006-35-Ç-34-23, Araştırıcı.

A. Fatih Yetim,, Farklı Yüzey İşlemi Uygulanmış Kalça Protezlerinin Yapısal, Mekanik ve Tribolojik Özelliklerinin Karakterizasyonu, Tübitak 104M222, Araştırıcı.

A. Fatih Yetim,, Ortopedik implant ve cerrahi (tıp ve dişçilik) takımların dubleks yüzey işlemleri: mekanik– tribolojik–elektrokimyasal-yapısal özelliklerinin karakterizasyonu, DPT, 2003K/03, Araştırıcı.

A. Fatih Yetim, Plazma Nitrokarbürleme Sonrası Yapılan Oksidasyon İşleminin Korozyon Direncine Olan Etkisinin Araştırılması, Atatürk Üniversitesi BAP, 2005/13, Araştırıcı.

A. Fatih Yetim, Yardımcı Katot Kullanarak Plazma İle Nitrürasyon İşleminin Veriminin Artırılması, Atatürk Üniversitesi BAP, 2002/37, Araştırıcı.

A. Fatih Yetim, Manyetik Alanın Yorulma Ömrüne Etkisi, Atatürk Üniversitesi BAP, 2003/34, Araştırıcı.

A. Fatih Yetim, Plazma ile nitrürasyon işleminin implant malzemelere uygulanması, Atatürk Üniversitesi BAP, 2004/111, Araştırıcı.

Salih Akpınar, Adnan Özel, Hamit Akbulut (2014–2017). ‘Havacılık Alanında Kullanılan Yapısal Yapıştırıcıların Termal Çevrim Performanslarının Karbon Nanoyapı Katkısıyla İyileştirilmesi’. 114M408 TÜBİTAK-1001 (Yürütücü), Proje bütcesi: 348.650,00 TL

Adnan Özel, Şemsettin Temiz, Murat Demir Aydın, Salih Akpınar, (2007–2009). ‘Havacılık Uygulamalarında Kullanılan Yapısal Yapıstırıcıların Mekanik Davranıslarının İncelenmesi’. 106M483 TÜBİTAK-1001 (Bursiyer). Proje bütcesi: 170.000,00 TL

Adnan Özel, Salih Akpınar, (2010-2012). ‘Yapıştırma Bağlantılarıyla Birleştirilen, Sıcaklık ve İçten Basınca Maruz Metal ve Kompozit Boruların Deneysel ve Sayısal Analizi 2011/134 BAP (Araştırmacı). Proje bütcesi: 10.000,00 TL

Salih Akpınar, (2013), Hidromobil Araç Tasarım Projesi. Gümüşhane Üniversitesi Mekatronik, (Formula-G Alternatif Enerjili Araç Yarışları-TÜBİTAK) (Yürütücü). Proje bütcesi: 70.000,00 TL

Fatih Yıldız, Makine Mühendisliği Bölümü AR-GE Laboratuvarının Kurulması, Erzurum Teknik Üniversitesi, BAP, 2013.

Fatih Yıldız, Fiziksel Buhar Kaplama ile Büyütülen Farklı Nitrür Kaplamaların Kuru Şartlarda ve Bor Katkılı Sıvıda Tribolojik Özelliklerinin İncelenmesi, Erzurum Teknik Üniversitesi, BAP, 2013.

Fatih Yıldız, Ag+ Katkılı TiO2+HA Hibrit Filmlerin Cp-Ti üzerine Sol-Gel Metodu İle Büyütülmesi; Yapısal, Tribolojik ve İn Vitro Şartlarda Biyouyumluluk Özelliklerinin Karakterizasyonu, Erzurum Teknik Üniversitesi, BAP, 2013.

Fatih Yıldız, Metalurji Programına Ait Metalografi Laboratuvarının Kurulması, Atatürk Üniversitesi, BAP, 2010.

Fatih Yıldız, Farklı Yüzey İşlemi Uygulanmış Kalça Protezlerinin Yapısal, Mekanik ve Tribolojik Özelliklerinin Karakterizasyonu, TÜBİTAK Projesi. 104M222. 2008.

Fatih Yıldız, Aşınma Dirençli TiB2 ve Me-DLC (Diamond-Like Carbon) Film Büyütülmesi: Yapısal, Mekanik ve Tribolojik-Özelliklerin Karakterizasyonu, TÜBİTAK Projesi. MİSAG-219. 2004.

İlyas Hacısalihoğlu, CoCrMo İmplant Malzemesinin Plazma ve Fırın Ortamlarında Oksidasyonunun Aşınma ve Korozyon Özelliklerine Etkisi, BAP Projesi 2011.

İlyas Hacısalihoğlu, Dental İmplantların Yorulma ve Aşınma Davranışının İncelenmesi, BAP Projesi 2011.

İlyas Hacısalihoğlu, Biyomekanik Test Laboratuvarı Altyapısının İyileştirilmesi ve Akreditasyonu, BAP Projesi 2012.

İlyas Hacısalihoğlu,, Beta Ti Alaşımlarından Üretilen Dental İmplantların Yorulma Davranışının İncelenmesi, BAP Projesi 2012.

İlyas Hacısalihoğlu, Servikal Disk İmplantları İçin Yeni Bir Test Cihazının Tasarımı ve İmalatı, BAP Projesi 2012.

İlyas Hacısalihoğlu, Nanoyapılı ve Yüksek Dayanımlı Saf Ti Biyomalzeme Geliştirilmesi ve Bu Malzemeden Yüksek Biyouyumluluğa sahip İmplant üretimi, Tekno Girişim Projesi 2012.

Eyüphan Manay, Mikro kanallarda nano akışkanların ısı transferi karakteristiklerinin araştırılması Atatürk Üniversitesi, BAP 2011-2014 Bütçe; 34.000,00 Proje Türü; Kapsamlı Araştırma Proje No;2011/397, Araştırmacı

Eyüphan Manay, Mikro Kanallarda Nanoakışkanların Isı Transferi ve Akış Karakteristiklerinin İncelenmesi Atatürk Üniversitesi, BAP 2012-2014  Bütçe; 22.500,00 Proje Türü; Altyapı Proje No;2012/136,Araştırmacı

Eyüphan Manay, Süt sanayisinde güneş enerjisi destekli ısı pompasının kullanılabilirliğinin teorik ve deneysel incelenmesi Atatürk Üniversitesi, BAP 2011-2014 Bütçe; 34.000,00 Proje Türü; Araştırma Proje No;2011/398,Araştırmacı

Eyüphan Manay, Nanoakışkanlarla Çalışan Gövde Borulu Isı Değiştirici Tasarım Ve Optimizasyonu Atatürk Üniversitesi, BAP 2011-2013 Bütçe; 17.000,00 Proje Türü; kurumsal Proje No; 2009/209, Araştırmacı

Eyüphan Manay, Bir Kanal İçerisine farklı yerleşim düzenlerinde yerleştirilen üçgen kesitli küt cisimlerin akış karakteristiklerinin belirlenmesi ve ısı transferi iyileştirmesinin araştırılması TÜBİTAK 2008-2011 Bütçe; 190.460,00 Proje Türü; Ulusal Proje No; 107M508, Bursiyer

Eyüphan Manay, İçerisine Üçgen iç Elemanlar yerleştirilmiş yatay boruda ısı transferi ve akış karakteristiklerinin deneysel ve sayısal olarak incelenmesi Erciyes Üniversitesi, BAP 2009-2010 Bütçe; 12.467,00 Proje Türü; Kurumsal Proje No; FBY-9-1012, Araştırmacı 

ETÜ Asistan Snow