Hızlı Erişim

Ders Kaydı

Hesap Yönetimi Genel

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

Mevzuat

Erzurum Teknik Üniversitesi Not Dönüşüm Tablosu (4'lük sistemdeki notların 100'lük sistemdeki karşılıkları)


ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MEVZUATI


Lisans

Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği 

Yaz Okulu Yönergesi 

Kurum İçi ve Kurumlar Arası Yatay Geçiş Yönergesi 

Lisans Muafiyet ve İntibak Yönergesi 

Diploma ve Diğer Belgelerin Hazırlanmasına İlişkin Yönerge

Çift Ana Dal ve Yan Dal Yönergesi 

Ortak Zorunlu Dersler ve Muafiyet Sınav Yönergesi 

Özel Öğrenci ve Misafir Öğrenci Yönergesi 

Yabancı Uyruklu Öğrenci ve Yurt Dışından Öğrenci Kabulü Yönergesi

Staj Yönergesi

Uygulamalı Eğitimler Yönergesi

Lisans Öğrenci Danışmanlık Yönergesi 

Başarı Değerlendirme Sistemleri Uygulama Esasları

Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi

Ek Sınav Uygulama Esasları

Etkinliklerin Üniversite Seçmeli Derslerin Değerlendirilmesinde Kullanımına İlişkin Usul ve Esaslar

Pedagojik Formasyon Eğitimine İlişkin Usul ve Esaslar

Lisansüstü

Lisanüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği (05.06.2020)

Lisansüstü Ders Saydırma/Muafiyet ve Ders Tekrarı Uygulama Esasları

Lisansüstü Öğrenci Danışmanlığı Uygulama Esasları

Lisansüstü Programlara Yabancı Uyruklu Öğrenci Adayların Başvuru, Kabul ve Kayıt Uygulama Esasları

Lisansüstü Yatay Geçiş Uygulama Esasları

Fen Bilimleri Enstitüsü Tez Benzerlik Oranları

Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Benzerlik Oranı Raporu Uygulama Esasları

Lisansüstü Özel Öğrenci Yönergesi

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği (27.04.2017)


YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI MEVZUATI


2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri Yönetmeliği

Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş (Ek Madde-I) Uygulama Esasları

YÖK Bursları ve Destekleri

Öğrenim Ücretlerinin Uygulanmasına İlişkin Karar

Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

Lisans Öğrenimlerini Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları Hakkında Yönetmelik

Öğrenci Disiplin Yönetmeliği

Yükseköğretim Kurumlarında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik

YÖK Tarafından Eğitim-Öğretime Başlanması ve Sürdürülmesi İçin Asgari Koşulları Belirlenen Programlar

Yüksek Lisans Programı Açma Ölçütleri

Doktora Programı Açma Ölçütleri

Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik (Farabi)

Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar


SORUN ve GÖRÜŞ BİLDİR