FA RU | AR | EN | Tercih Rehberi | E-Posta EBYS ÖBS Akademik Takvim

ARAMA SONUÇLARI

☰ Menü

Mevzuat

Erzurum Teknik Üniversitesi Not Dönüşüm Tablosu (4'lük sistemdeki notların 100'lük sistemdeki karşılıkları)


ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ MEVZUATI


-Lisans

Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (18 Eylül 2019 tarihli ve 30892 sayılı Resmi Gazete)

Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (5 Nisan 2017 tarihli ve 30029 sayılı Resmi Gazete)

Yaz Okulu Yönergesi (10.05.2017 tarihli Senato kararı ile değişmiştir.)

Öğrenci Konseyi Yönergesi

Kurum İçi ve Kurumlar Arası Yatay Geçiş Yönergesi (06.04.2018 tarihli Senato kararı ile değişmiştir.)

Muafiyet ve İntibak Yönergesi (12.07.2017 tarihli Senato kararı ile değişmiştir.)

Diploma ve Diğer Belgelerin Hazırlanmasına İlişkin Yönerge (22.06.2018 tarihli Senato kararı ile değişmiştir.)

Çift Ana Dal ve Yan Dal Yönergesi (10.05.2017 tarihli Senato kararı ile değişmiştir.)

Ortak Zorunlu Dersler ve Muafiyet Sınav Yönergesi (11.10.2017 tarihli Senato kararı ile değişmiştir.)

Özel (Misafir) Öğrenci Yönergesi (22.06.2018 tarihli Senato kararı ile değişmiştir.)

Yabancı Uyruklu Öğrenci Yönergesi

Staj Yönergesi

Danışmanlık Yönergesi (22.06.2018 tarihli Senato kararı ile değişmiştir.)

-Lisansüstü

Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (21 Mart 2013 tarihli ve 28594 sayılı Resmi Gazete-Eski Yönetmelik)

Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği (27 Nisan 2017 tarihli ve 30050 sayılı Resmi Gazete-Yeni Yönetmelik)

Lisansüstü Ders Saydırma/Muafiyet ve Ders Tekrarı Uygulama Esasları

Lisansüstü Öğrenci Danışmanlığı Uygulama Esasları

Lisansüstü Programlar için Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul ve Kayıt Uygulama Esasları

Lisansüstü Yatay Geçiş Uygulama Esasları

Fen Bilimleri Enstitüsü Tez Benzerlik Oranları

Lisansüstü Özel Öğrenci Yönergesi


YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI MEVZUATI


2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu

Merkezi Yerleştirme Puanı İle Yatay Geçiş (Ek Madde-I) Uygulama Esasları

YÖK Bursları ve Destekleri

Öğrenim Ücretlerinin Uygulanmasına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı

Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

Lisans Öğrenimlerini Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları Hakkında Yönetmelik

Öğrenci Disiplin Yönetmeliği

Yükseköğretim Kurumlarında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik

YÖK Tarafından Eğitim-Öğretime Başlanması ve Sürdürülmesi İçin Asgari Koşulları Belirlenen Programlar

Yüksek Lisans Programı Açma Ölçütleri

Doktora Programı Açma Ölçütleri

Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik (Farabi)