Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Lisansüstü Mevzuatı

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği (05.06.2020)

Lisansüstü Ders Saydırma/Muafiyet ve Ders Tekrarı Uygulama Esasları

Lisansüstü Öğrenci Danışmanlığı Uygulama Esasları

Lisansüstü Programlara Yabancı Uyruklu Öğrenci Adayların Başvuru, Kabul ve Kayıt Uygulama Esasları

Lisansüstü Yatay Geçiş Uygulama Esasları

Lisansüstü Özel Öğrenci Yönergesi

Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği (27.04.2017)

Tezli Lisansüstü Programlardan Mezun Olamayan Öğrencilerin Tezsiz Yüksek Lisans Diploması Almalarına İlişkin Usul ve Esaslar

Not Dönüşüm Tablosu

ETÜ Asistan Snow