Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

Dış İlişkiler Ofisi (ICO)

İş Akış Süreçleri

Dış İlişkiler Koordinatörlüğü'nün yürüttüğü işlere ait iş akış şemaları başlıklar halinde sunulmuştur;

1-Yurtdışındaki bir Üniversite ile Yapılan İkili Anlaşma

2-Vergi Dairesi İşlemleri

3-Farabi Burs İşlemleri

4-Farabi Giden Öğrenci

5-Farabi Gelen Öğrenci

6-Mevlana Giden Öğrenci

7-Mevlana Gelen Öğrenci

8-Mevlana Giden Akademik Personel

9-Mevlana Gelen Akademik Personel

10-Erasmus+ Giden Öğrenci

11-Erasmus+ Gelen Öğrenci

12-Erasmus+ Gelen Akademik Personel

13-Erasmus+ Giden Akademik Personel (Ders Verme)

14-Erasmus+ Giden Akademik Personel (Eğitim Alma)

15-Erasmus+ Gelen İdari Personel

16-Erasmus+ Giden İdari Personel

17-Erasmus+ Staj Hareketliliği

18-Erasmus+ Giden Lisansüstü Öğrenci

19-Erasmus+ Gelen Lisansüstü Öğrenci

20-İkili İşbirlikleri Giden Öğrenci

21-İkili İşbirlikleri Gelen Öğrenci

22-İkili Anlaşmalar ve Hibe İşlemleri

ETÜ Asistan Snow