;
e-Posta EBYS ÖBS Akademik Takvim

ARAMA SONUÇLARI

Genel Sekreterlik

Hizmet Standartları

ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ 
KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 
GENEL SEKRETERLİK
SIRA NO
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRECİ (EN GEÇ)
1
Üniversite Senatosu
1- Üniversitenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin esasları hakkındaki talepler.
2- Üniversitenin bütününü ilgilendiren kanun ve yönetmelik taslaklarını hazırlama, ve görüş talepleri.
3- Üniversite ve Üniversitenin birimleri ile ilgili Yönetmelik ve Yönerge taslakları.
4- Üniversitenin yıllık eğitim-öğretim programı ve takvim talepleri.
5- Bir sınava bağlı olmayan fahri akademik ünvan verme talepleri.
6- Üniversitesi yönetim kuruluna üye seçim talepleri.
7-Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokul/Bölüm/program açılması talepleri.
8- Kararların ilgili birimlere üst yazı ile dağıtılması.
2 saat
2
Üniversite Yönetim Kurulu
1- Üniversitesi yönetimi ile ilgili rektörün getireceği konularla ilgili talepler. 
2- Faaliyet plan ve programların uygulanması ile ilgili talepler.
3- Profesör jürileriinin oluşurulması. 
4- Profesör ve Doçent atamalarının yapılması . 
5- Uzun süreli yurtdışı görevlendirmeleri. 
6- Kadro aktarımı ve görev süresi uzatılması. 
7- Kararların ilgili birimlere üst yazı ile dağıtılması.
1 saat
3
Üniversite Disiplin Kurulu
1- Soruşturma yazıları. 
2- Soruşturmacı raporları. 
3- Soruşturmacı karar tutanağı. 
4- Soruşturma tutanağı.
1 saat
4
Yazışmalar
1- Rektör, Rektör Yardımcıları ve Genel Sekreter tarafından imzalanmış Resmi Yazılar 
2- Yazıların parafları ve imzaları tamamlanmış ve resmi yazışma kurallarına uygun olması. 
3- Avans talep yazıları.
1 saat
5
Genel Sekreterlik personel maaşları
1- Ödeme Emri Belgesi 
2 -Asgari Geçim İndirimi Bordrosu 
4- Bordro İcmal 
5- Banka Listesi Personel Bildirimi 
6- Sendika Kesintisi
1 saat
6
İstatistiki Bilgiler
1-Erzurum Valiliği İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü (Üniversitemiz ile ilgili genel bilgi)
1 saat
“Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.”
İlk Müracaat Yeri:Hülya KARACA
Unvanı : Genel Sekreterlik/Şube Müdürü
Adresi: Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğü
Tel: 444 5 388-1007
Faks: 0442 230 00 34 
E-posta:genelsekreterlik@erzurum.edu.tr
İkinci Müracaat Yeri: Levent ÇAKMUR-Ali Fuat AÇIKGÖZ
Unvanı: Genel Sekreter Yardımcısı
Adresi: Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğü
Tel: 444 5 388-2051-2223
Fax: 0442 230 00 34
E-posta: leventcakmur@erzurum.edu.tr. , alifuat.acikgoz@erzurum.edu.tr
         

     

    Yazı İşleri Birimimiz Hizmet Standartları için lütfen Tıklayınız.