Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü

Değerlendirme Kriterleri

                                                    HAZIRLIK SINIFI YIL SONU NOTU OLUŞTURMA KRİTERLERİ

       Dönem içi notları

Mid- Term

Final

 • .Her dersin öğretim elemanı dönem boyunca yaptığı en az 4 adet olmak şartıyla tüm değerlendirmelerin ortalamasını alır ve her iki dönem için tek bir not olacak şekilde dönem içi notunu oluşturur.
 • .Toplam ağırlıklı not hesaplamasında %40 etkilidir.
 • .%20 güz dönemi
 • .%20 bahar dönemi
 • .Dönem sonlarında  speaking hariç tüm dersler için yapılan sınavdır.
 • .Toplam ağırlıklı notun %60 ını oluşturur.
 • .%30 güz dönemi
 • .%30 bahar dönemi
 • .Yıl sonunda yapılan tek bir sınavdır.
 • .Sınav puanının %60’ı etkilidir.
 • .%40’ lık oran öğrencilerin dönem içindeki notlarının toplamından elde edilir.
 • .Bu hesaplama sonucunda 65 puan ve üzeri alan öğrenciler hazırlık sınıfını geçmeye hak kazanır.

 

 • .Mid term ve dönem içi notlarının hesaplanmış hali 50 puan ve üzeri olan öğrenciler final sınavına girmeye hak kazanır.
 • .Writing dersinde %50 başarı şartı aranmaktadır.