Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

İşletme Bölümü

Bölüm Başkanı Mesajı

İşletme Bölümü, gerek ülkemizde gerekse küresel ölçekte yüksek ilgi gören ve çeşitli alanlarda iş olanakları sağlayan, geleceğin işletme yöneticilerini yetiştiren bir bölümdür. Bölümümüzün amacı, evrensel bir bilim olan işletme yöneticiliği için gerekli olan bilgi birikimi ile çağdaş ve dinamik bakış açısını öğrencilerimize kazandırmaktır. İşletme Bölümü içerisinde yer alan, Muhasebe ve Finansman, Yönetim ve Organizasyon, Üretim Yönetimi ve Pazarlama, Sayısal Yöntemler ve Ticaret Hukuku Anabilim Dalları ile planlı, programlı ve sistematik bir eğitim verilirken, mezuniyet sonrası bu Anabilim Dallarında uzmanlaşma, lisansüstü eğitim ve kariyer yapabilecekleri bir bakış açısı kazandırılmaktadır.        

Bölümümüz, gerek ülkemizde iyi eğitim almış ve donanımlı gerekse Amerika, İngiltere ve Dünyanın gelişmiş diğer ülkelerinde eğitim almış, kendisini günümüz Dünya’sının dinamik yaklaşımlarına göre yetiştirmiş çok özel akademisyen kadrosuna sahiptir. Bu kadro, öğrencilerin küresel kabul görmüş değerlerle yetiştirilmesi ve onların sağlam temeller üzerine geleceğini inşa edebilmeleri için yoğun bir çalışma içerisindedir.

Küresel ölçekte ve ülkemizde, ekonomi ve iş dünyasında meydana gelen gelişmeler, işletme eğitiminin özel bir önem kazanmasını sağlamıştır. Ülkelerin ekonomileri, işletmelere dayalı, işletmeler ise değişime uyum sağlayan ve değişimi yönetebilen işletme yöneticilerine dayalı olarak varlıklarını sürdürmektedir. 

 İşletme Bölümü, gelecek odaklı iş ihtiyaçlarına özgün akademik program tasarlayan ve değişim odaklı olarak programını sürekli güncelleyen, temel yöneticilik ve liderlik nitelikleri sağlayan, güçlü akademik kadro ile sağlam teorik altyapı oluşturan, inovasyon ve girişimciliği esas alan, 4. Endüstri Devrimi’ne uygun yöneticilik altyapısı kazandırmayı amaçlamıştır. Bunu sağlamak için, öğrencisine sağlam bir teorik eğitim altyapısı sağlamanın yanı sıra, onları akademik hayata ve iş hayatına hazırlamak için, bitirme tezi ve işyerinde staj gibi uygulamalar da yapmaktadır.

Bölümümüzde, 4 yıllık eğitim sürecinin 4 yarıyılının her birinde verilen İngilizce dersleri ile öğrencilerin küresel ölçekte yetişmesi ve yabancı dillerini geliştirme imkânı sunulmaktadır. Böylece öğrencilerin İşletme alanında literatüre hâkim olacak şekilde yetiştirilmeleri sağlanmaktadır.

          Üniversitemizin; “Geleceği Birlikte Şekillendirelim” sloganını ifade ederek sözlerimi tamamlıyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.

 

                                                                                   

Prof. Dr. Şakir DIZMAN

                                                                                 İşletme Bölüm Başkanı

ETÜ Asistan Snow