FA RU | AR | EN | Tercih Rehberi | E-Posta EBYS ÖBS Akademik Takvim

ARAMA SONUÇLARI

☰ Menü

Hukuk Müşavirliği

Başvuru

Araştırmacının başvuruyu projenin başlangıç tarihinden en az üç hafta önce Etik Kuruluna yapması gerekmektedir.

Başvuruda sorumlu araştırmacıcı tarafından aşağıda belirtilen belgeler sunulur;

1-Başvuruda belirtilen araştırmaya ilişkin tüm bilgileri içerir evrak

2-Formlar bölümünde yer alan,

* Başvuru Dilekçesi

* Başvuru Formu

* Gönüllü Katılım Formu (varsa) 

* Ebeveyn Onay Formu (varsa)

* Taahhütname

3-Anket, mülakat, çekim, odak grup çalışması ve benzeri uygulamalarda kullanılacak soru formları ve içerikler

4-Yapılacak her türlü anket, mülakat, çekim, odak grup çalışması ve benzeri uygulamalar için yasal izin belgeleri

5-Tüm araştırmacıların CV'si

6-Değerlendirme formu hariç bütün formların imzalı kopyası