;
e-Posta EBYS ÖBS Akademik Takvim

ARAMA SONUÇLARI

Hukuk Müşavirliği

Başvuru

Araştırmacının başvuruyu projenin başlangıç tarihinden en az üç hafta önce Etik Kuruluna yapması gerekmektedir.

Başvuruda sorumlu araştırmacıcı tarafından aşağıda belirtilen belgeler sunulur;

1-Formlar bölümünde yer alan,

* Başvuru Dilekçesi

* Başvuru Formu

* Gönüllü Katılım Formu (varsa) 

* Ebeveyn Onay Formu (varsa)

* Taahhütname

2-Anket, mülakat, çekim, odak grup çalışması ve benzeri uygulamalarda kullanılacak soru formları ve içerikler,

3-Yapılacak her türlü anket, mülakat, çekim, odak grup çalışması ve benzeri uygulamalar için yasal izin belgeleri,

4-Tüm araştırmacıların CV'si,,

5-Değerlendirme formu hariç bütün formların imzalı kopyası