Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

Kalite Koordinatörlüğü

2023-KALİTE KOMİSYONU TOPLANTI GÜNDEMLERİ VE KARARLAR

2023 TARİHLİ KİDR BİLGİLENDİRME TOP.  SUNUMU

1. KALİTE KOM. GÜNDEM ve TUTANAK-13.01.2023

2. KALİTE KOM. GÜNDEM ve TUTANAK-20.02.2023

3. KALİTE KOM. GÜNDEM ve TUTANAK-02.03.2023

4. KALİTE KOM. GÜNDEM ve TUTANAK-22.03.2023

5. KALİTE KOM. GÜNDEM ve TUTANAK-24.05.2023

6. KALİTE KOM. GÜNDEM ve TUTANAK-07.06.2023

7. KALİTE KOM. GÜNDEM ve TUTANAK-14.06.2023

8. KALİTE KOM. GÜNDEM ve TUTANAK-23.06.2023 

9. KALİTE KOM. GÜNDEM ve TUTANAK-13.07.2023

10. KALİTE KOM. GÜNDEM ve TUTANAK-30.10.2023

11. KALİTE KOM. GÜNDEM ve TUTANAK-01.11.2023

12. KALİTE KOM. GÜNDEM ve TUTANAK-15.11.2023

13. KALİTE KOM. GÜNDEM ve TUTANAK-22.11.2023

ETÜ Asistan Snow