Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

Yabancılar için Potansiyel Vergi Kimlik Numarası Başvurusu

Uluslararası  Değişim  Programı  ERASMUS  kapsamında ülkemize  gelen  ve  oturma  izni  almak  isteyen  yabancı  uyruklu  öğrenciler,  başvuru  sırasında  istenen belgeleri temin etmeleri  sırasında ihtiyaç  duydukları  potansiyel  vergi  kimlik  numarası alma  ve  İkamet Tezkeresi  Harcı  ödeme  işlemlerini,  Gelir  İdaresi  Başkanlığı  Dijital  Vergi  Dairesi  (dijital.gib.gov. tr) uygulaması aracılığıyla elektronik ortamda gerçekleştirilebilmektedir. 

Bu  kapsamda,  Üniversitelerin  "Öğrenci  İşleri  /  Uluslararası  Öğrenci  Ofisi"  bölümlerine başvuruda bulunan yabancı uyruklu öğrenciler söz konusu işlemleri Dijital Vergi Dairesinde (dijital.gib. gov.tr) yer alan;

-"Yabancılar İçin Potansiyel Vergi Kimlik Numarası Başvurusu (Potential Tax Number Application for Foreigners)" için https://dijital.gib.gov.tr/foreigners/kimlikNoBasvuru,

-"Göç  İdaresi  İkamet  Tezkeresi  Harcı  Ödeme"  için    https://dijital.gib.gov.tr/hizliOdemeler /gocIdaresiIkametTezkeresiHarciOdeme, bağlantılarını  kullanarak vergi  dairesine  gitmeden  elektronik  ortamda  hızlı  ve  güvenli  bir şekilde gerçekleştirebileceklerdir.

DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ   


ETÜ Asistan Snow