Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

Yabancı Uyruklu Öğrenci Lisansüstü Başvuruları Başladı/Graduate Applications for Foreign Students Started

Yabancı uyruklu öğrenci lisansüstü başvuruları 4-19 Ağustos 2022 tarihleri arasında alınacaktır. Başvuru sonuçları 29 Ağustos 2022 tarihinde ilan edilecektir.

Applications for foreign graduate students will be received between 4-19 August, 2022. Application results will be announced on 29 August, 2022.

 

Sosyal Bilimler Enstitüsü yabancı uyruklu lisansüstü alan şartları ve kontenjanlar için tıklayınız.

Click here for the graduate field requirements and quotas of the Graduate School of Social Sciences.

 

Fen Bilimleri Enstitüsü yabancı uyruklu lisansüstü alan şartları ve kontenjanlar için tıklayınız.

Click here for the graduate field requirements and quotas of the Graduate School of Natural and Applied Sciences.

  

Başvuru esnasında aşağıda sunulan belgelerin öğrenciler tarafından taratılarak tek dosya halinde yos@erzurum.edu.tr mail adresine gönderilmesi gerekmektedir. Belgelerini uygun şekilde göndermeyen öğrencilerin başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

Başvuru esnasında istenen belgeler;

a) Lisans Diploması (Yüksek Lisans başvuruları için)

b) Lisans ve Yüksek Lisans Diploması (Doktora başvuruları için)

c) Not Döküm Belgesi (Transkript)

d) Pasaport veya Kimlik Kartı Taraması

e) Doktora programlarında yabancı dil yeterliliğini gösteren belge

f) Lisansüstü başvuruda Türkçe yeterliği

g) Tercih Formu

 

During the application, the documents presented below must be scanned by the students and sent to the mail address yos@erzurum.edu.tr as a single file. The applications of students who do not send their documents correctly will not be taken into consideration.

Documents required during the application;

a) Bachelor's Degree ( For Master applications)

b) Undergraduate and Master Diploma (For PhD applications)

c) Transcript

d) Scanned copies of Passport or National ID Card

e) Document showing foreign language proficiency in doctoral programs

f) Turkish language proficiency in graduate applications

g) Preference Form


DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ

444 5 388 / international@erzurum.edu.tr
   SORUN ve GÖRÜŞ BİLDİR