Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

Yabancı Uyruklu Öğrenci Lisansüstü Başvuru Sonuçları/Graduate Application Results for Foreign Students

Lisansüstü eğitim almak için Üniversitemize başvuru yapan Yabancı Uyruklu adayların belirlenme süreci tamamlanmıştır. Kesin kayıt hakkı kazanan adayların listesini görmek için buraya tıklayınız.

The determination process of foreign national candidates applying to our University for postgraduate education has been completed. Please click here to see the list of candidates who have the right to final registration.

Kesin kayıta hak kazanan adayların Kesin Kayıt esnasında istenen belgeleri 05.02.2024 – 09.02.2024 tarihleri arasında ETÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına şahsen teslim etmesi gerekmektedir.

Candidates who are entitled to the final registration must deliver the required documents in person during the Final Registration Period to ETU Student Affairs Office between 05.02.2024 – 09.02.2024.

Kesin kayıt esnasında istenen belgeler aşağıdaki gibidir:        Documents Required During Final Registration are as follow:

a) Diplomanın aslı

Original diploma

b) Not döküm belgesinin aslı (Transkript)

Original transcript

c) Doktora programlarına kayıt için yabancı dil yeterlik sınavı sonuç belgesi

Foreign language proficiency exam result document for enrollment in doctoral programs

ç) Dış temsilciliklerden alınacak öğrenim vizesinin noter tasdikli sureti veya aslı

Notarized copy or original of the student visa to be obtained from foreign representatives

d) Pasaportun fotokopisi

Photocopy of passport

e) İkametgah belgesi

Certificate of residence

f) Türkçe yeterlik belgesi

Turkish proficiency certificate

g) Sağlık alanları dışındaki programlar için, öğrenim görülen yükseköğretim kurumunun YÖK tarafından tanındığına dair belge (Mülteciler hariç)

For programs other than health fields, a document that the higher education institution he/she studied is recognized by YÖK (Except refugees)

ğ) Klinik uygulaması olan sağlık alanlarıyla ilgili programlar için diploma denklik belgesi

Diploma equivalency certificate for programs related to health fields with clinical practice

h) Klinik uygulaması olmayan sağlık alanlarıyla ilgili programlar için öğrenim görülen yükseköğretim kurumunun YÖK tarafından tanındığına dair belge

Document that the higher education institution he/she studied is recognized by YÖK for the programs related to the fields of health without clinical practice

 

Önemli Not: Başka bir Yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında (tezli yüksek lisans, doktora) kayıtlı olan öğrencilerin kayıtlarını yapabilmeleri için öncelikle ilgili üniversiteden kayıtlarını sildirmeleri gerekmektedir.

Important Note: Students enrolled in a graduate program (master, doctorate) of another higher education institution must first cancel their registration from the relevant university in order to register.

Kayıt Adresi: Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi, Havaalanı Yolu Caddesi, Erzurum Teknik Üniversitesi Kampüsü, Merkezi Kütüphane, 1. Kat, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Yakutiye/Erzurum.   


ETÜ Asistan Snow