Tercih Rehberi
عربي | فارسی | EN | Русский
E-Mail ÜBYS Blackboard Akademik Takvim COVID-19

ARAMA SONUÇLARI

☰ Menü

Yabancı Uyruklu Öğrenci Lisansüstü Başvuru Sonuçları/Graduate Application Results for Foreign Students

Lisansüstü eğitim almak için Üniversitemize başvuru yapan Yabancı Uyruklu adayların belirlenme süreci tamamlanmış olup, kesin kayıt hakkı kazanan adayların listesini görmek için buraya tıklayınız.

The determination process of foreign national candidates applying to our University for postgraduate education has been completed, and click here to see the list of candidates who have the right to final registration.

Kesin kayıta hak kazanan adayların Kesin Kayıt esnasında istenen belgeleri 25.09.2021-30.09.2021 tarihleri arasında ETÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına ulaştırması gerekmektedir. Pandemi dolayısıyla öğrencilerin kesin kayıt işlerini online olarak Kayıt formunu(indir) doldurup aşağıda sunulan belgelerle birlikte ogrenci@erzurum.edu.tr adresine mail göndermeleri gerekmektedir.

Candidates who are entitled to the final registration must submit the required documents during the Final Registration Period to ETÜ Student Affairs Office between 25.09.2021-30.09.2021. Due to the pandemic, students are required to complete the registration form (download) as online and send an e-mail to ogrenci@erzurum.edu.tr with the documents given below.

Kesin kayıt esnasında istenen belgeler aşağıdaki gibidir:        Documents Required During Final Registration are as follow:

1-) İlk Başvuru Esnasında İstenen Belgelerin Asılları

 

1-) Original Copies of the Documents Required During Online Application Process

 

a) Lisans ve Yüksek Lisans Diplomaları

 

a) Undergraduate and Master Diplomas

 

b) Not Döküm Belgesinin (transkript) Aslı

 

b) Transcript (Original)

 

c) Doktora Programlarına Kayıt için Yabancı Dil Yeterlilik Sınavı Sonuç Belgesi 

c) Foreign Language Proficiency Exam Result Document for Registration to Doctoral Programs


d) Pasaport ve Tercümelerinin Noter Tasdikli Suretleri

 

d) Notarized Copies of Passports and Translations

 

e) Dış Temsilciliklerden Alınacak Öğrenim Vizesi'nin Aslı 

e) Original of the Study Visa to be Obtained from Foreign Representatives


f) İkamet Belgesi (Oturma İzni)

 

f) Residence Certificate (Residence Permit)

g) Öğrenim ücretinin Ödendiğine Dair Banka Dekontu

 

g) Bank Receipt of Payment of Tuition Fee

 

 

Önemli Not: Belgelerinin asıllarını 20 Ekim 2021 tarihine kadar teslim etmeyen öğrencilerin kayıtları iptal edilecektir.

Important Note: Students who do not submit their original documents until October 20, 2021 will be cancelled.