Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

Yabancı Uyruklu Öğrenci Ek Başvuru Sonuçları/Additional Application Results for Foreign Students

Üniversitemizde öğrenim görmek için ek başvuru döneminde başvuru yapan Yabancı Uyruklu adayların belirlenme süreci tamamlanmış olup, kesin kayıt hakkı kazanan adayların listesini görmek için buraya tıklayınız.

The selecting process of foreign candidates who applied to study at our university during additional application period has been completed. Please click here to see the list of candidates who have been chosen to be eligible for final registration.

 

Kesin kayıta hak kazanan adayların Kesin Kayıt esnasında istenen belgeler ile 16.10.2023-20.10.2023 tarihleri arasında ETÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında kayıtlarını şahsen tamamlamaları gerekmektedir.

Candidates who are entitled to final registration have to complete their registration in person with the documents required for final registration in the Students Affairs Department of ETU between 16.10.2023-20.10.2023.

 

Yedek kazanan öğrencilerin listesi 23 Ekim 2023 tarihinde ilan edilecektir. Yedek kazanan öğrencilerin kesin kayıt işlemleri 24.10.2023-27.10.2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

The list of substitute students will be announced on October 23, 2023. Final registration of substitute students will be made between 24.10.2023-27.10.2023.

 

Kesin kayıt esnasında istenen belgeler aşağıdaki gibidir:     Documents Required During Final Registration are as follow:

1-) İlk Başvuru esnasında istenen belgelerin asılları

1-) Original Copies of the Documents required during Online Application Process

a) Lise diploması (aslı)

a) High school diploma (original)

b) Diploma denklik belgesi (aslı)

b) Diploma equivalency document(original)

c) Not döküm belgesinin (transkript) aslı

c) Transcript (original)

d) Sınav sonuç belgesi

d) Exam result document

e) Pasaport ve tercümelerinin noter tasdikli suretleri

e) Notarized copies of passports and translations

f) Türkçe yeterlilik belgesi (varsa)

f) Turkish proficiency certificate (if any)

g) Öğrenim vizesinin noter tasdikli sureti

g) Notarized copy of the student visa


Kayıt Adresi: Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi, Havaalanı Yolu Caddesi, Erzurum Teknik Üniversitesi Kampüsü, Merkezi Kütüphane, 1. Kat, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Yakutiye/Erzurum.   SORUN ve GÖRÜŞ BİLDİR