Tercih Rehberi
عربي | فارسی | EN | Русский
E-Mail ÜBYS Blackboard Akademik Takvim COVID-19

ARAMA SONUÇLARI

☰ Menü

Yabancı Uyruklu Öğrenci Ek Başvuru Sonuçları/Additional Application Results for Foreign Students

Üniversitemizde öğrenim görmek için ek başvuru döneminde başvuru yapan Yabancı Uyruklu adayların belirlenme süreci tamamlanmış olup, kesin kayıt hakkı kazanan adayların listesini görmek için buraya tıklayınız.

The selecting process of foreign candidates who applied to study at our university during additional application period has been completed. Please click here to see the list of candidates who have been chosen to be eligible for final registration.

Kesin kayıta hak kazanan adayların Kesin Kayıt esnasında istenen belgeleri 23.09.2021-27.09.2021 tarihleri arasında ETÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına ulaştırması gerekmektedir. Pandemi dolayısıyla öğrencilerin kesin kayıt işlerini online olarak Kayıt formunu(indir) doldurup aşağıda sunulan belgelerle birlikte ogrenci@erzurum.edu.tr adresine mail göndermeleri gerekmektedir.

Candidates who are entitled to the final registration must submit the required documents during the Final Registration Period to ETÜ Student Affairs Office between 23.09.2021-27.09.2021. Due to the pandemic, students are required to complete the registration form (download) as online and send an e-mail to ogrenci@erzurum.edu.tr with the documents given below.

Yedek kazanan öğrencilerin listesi 28 Eylül 2021 tarihinde ilan edilecektir. Yedek kazanan öğrencilerin kesin kayıt işlemleri 29.09.2021-04.10.2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

The list of substitute students will be announced on September 28. Final registration of substitute students will be made between 29.09.2021-04.10.2021.

 

Kesin kayıt esnasında istenen belgeler aşağıdaki gibidir:        Documents Required During Final Registration are as follow:

1-) İlk Başvuru esnasında istenen belgelerin asılları

 

1-) Original Copies of the Documents required during Online Application Process

 

a) Lise diploması (Aslı)

 

a) High School Diploma (Original)

 

b) Diploma Denklik belgesi (Kesin kayıt yaptırdıktan sonra 3 ay içinde teslim edilebilir)

 

b) Diploma Equivalency Document (It can be delivered within 3 months after final registration)

 

c) Not Döküm Belgesinin (transkript) aslı

 

c) Transcript ( Original)

 

d) Sınav sonuç belgesi

 

d) Exam Result Document

 

e) Pasaport ve tercümelerinin noter tasdikli suretleri

 

e) Notarized copies of passports and translations

 

f) Türkçe yeterlilik belgesi (varsa)

 

f) Turkish proficiency certificate (if any)

 

g) İkamet Belgesi (Oturma İzni)

 

g) Residence Certificate (Residence Permit)


Önemli Not: Belgelerinin asıllarını 20 Ekim 2021 tarihine kadar teslim etmeyen öğrencilerin kayıtları iptal edilecektir.

Important Note: Students who do not submit their original documents until October 20, 2021 will be cancelled.