Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

Yabancı Uyruklu Öğrenci Başvurularında Yedek Kazanan Adaylar/Candidates Placed as Substitute in Foreign Student Applications

Üniversitemizde öğrenim görmek için başvuru döneminde başvuru yapan ve yedek öğrenci olarak kesin kayıt hakkı elde eden Yabancı Uyruklu adaylara ait listeyi görmek için buraya tıklayınız.

Click here to see the list of foreign candidates who have applied to study at our university during the application period and who have the right to be registered as a substitute student.

Kesin kayıta hak kazanan adayların Kesin Kayıt esnasında istenen belgeler ile 12.10.2022-18.10.2022 tarihleri arasında ETÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında kayıtlarını şahsen tamamlamaları gerekmektedir.

Candidates who are entitled to final registration have to complete their registration in person with the documents required for final registration in the Students Affairs Department of ETU between 12.10.2022-18.10.2022.

Kesin kayıt esnasında istenen belgeler aşağıdaki gibidir:     Documents Required During Final Registration are as follow:

1-) İlk Başvuru esnasında istenen belgelerin asılları

1-) Original Copies of the Documents required during Online Application Process

a) Lise diploması (aslı)

a) High school diploma (original)

b) Diploma denklik belgesi (aslı)

b) Diploma equivalency document(original)

c) Not döküm belgesinin (transkript) aslı

c) Transcript (original)

d) Sınav sonuç belgesi

d) Exam result document

e) Pasaport ve tercümelerinin noter tasdikli suretleri

e) Notarized copies of passports and translations

f) Türkçe yeterlilik belgesi (varsa)

f) Turkish proficiency certificate (if any)

g) Öğrenim vizesinin noter tasdikli sureti

g) Notarized copy of the student visa

 

Kayıt Adresi: Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi, Havaalanı Yolu Caddesi, Erzurum Teknik Üniversitesi Kampüsü, Merkezi Kütüphane, 1. Kat, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Yakutiye/Erzurum.

Registration Address: Ömer Nasuhi Bilmen District, Havaalanı Yolu Street, Erzurum Technical University Campus, Central Library, 1st Floor, Students Affairs, Yakutiye/Erzurum.   


ETÜ Asistan Snow