Tercih Rehberi
عربي | فارسی | EN | Русский
E-Mail ÜBYS Blackboard Akademik Takvim COVID-19

ARAMA SONUÇLARI

☰ Menü

Yabancı Uyruklu Öğrenci Başvurularında Yedek Kazanan Adaylar/Candidates Placed as Substitute in Foreign Student Applications

Üniversitemizde öğrenim görmek için başvuru döneminde başvuru yapan ve yedek öğrenci olarak kesin kayıt hakkı elde eden Yabancı Uyruklu adaylara ait listeyi görmek için buraya tıklayınız.

Click here to see the list of foreign candidates who have applied to study at our university during the application period and who have the right to be registered as a substitute student.

Kesin kayıta hak kazanan adayların Kesin Kayıt esnasında istenen belgeleri 29.09.2021-05.10.2021 tarihleri arasında ETÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına ulaştırması gerekmektedir. Pandemi dolayısıyla öğrencilerin kesin kayıt işlerini online olarak Kayıt formunu(indir) doldurup aşağıda sunulan belgelerle birlikte ogrenci@erzurum.edu.tr adresine mail göndermeleri gerekmektedir.

Candidates who are entitled to the final registration must submit the required documents during the Final Registration Period to ETÜ Student Affairs Office between 29.09.2021-05.10.2021. Due to the pandemic, students are required to complete the registration form (download) as online and send an e-mail to ogrenci@erzurum.edu.tr with the documents given below.

Kesin kayıt esnasında istenen belgeler aşağıdaki gibidir:        Documents Required During Final Registration are as follow:

1-) İlk Başvuru esnasında istenen belgelerin asılları

 

1-) Original Copies of the Documents required during Online Application Process

 

a) Lise diploması (Aslı)

 

a) High School Diploma (Original)

 

b) Diploma Denklik belgesi (Aslı)

 

b) Diploma Equivalency Document(Original)

 

c) Not Döküm Belgesinin (transkript) aslı

 

c) Transcript ( Original)

 

d) Sınav sonuç belgesi

 

d) Exam Result Document

 

e) Pasaport ve tercümelerinin noter tasdikli suretleri

 

e) Notarized copies of passports and translations

 

f) Türkçe yeterlilik belgesi (varsa)

 

f) Turkish proficiency certificate (if any)

 

g) İkamet Belgesi (Oturma İzni)

 

g) Residence Certificate (Residence Permit)

 

 

Önemli not: Belgelerinin asıllarını 30 Ekim 2021 tarihine kadar teslim etmeyen öğrencilerin kayıtları iptal edilecektir.

Important note: Students who do not submit their original documents until October 30, 2021 will be cancelled.