;

Yabancı Uyruklu Öğrenci Başvuruları

BAŞVURU KOŞULLARI

(APPLICATION REQUIREMENTS)

 

BAŞVURU ve KAYIT TARİHLERİ

(APPLICATION and REGISTRATION DATES)

 

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KONTENJANLARI

(QUOTAS  FOR THE FOREIGN STUDENTS)

  

YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENİM ÜCRETLERİ

(TUITION FEE FOR FOREIGN STUDENTS)

 

ONLINE BAŞVURU İÇİN TIKLAYINIZ (Başvuru yapmadan önce aşağıdaki bilgileri okuyunuz.)

(CLICK FOR ONLINE APPLICATION) (Please read the following information before application)

 

 Not(es):

- Erzurum Teknik Üniversitesi Yabancı Öğrenci Sınavı’na (ETÜYÖS)  giren öğrencilere yerleştirme işleminde öncelik tanınacaktır.

- During the application process a priority will be given to the students participating in the Examination for Foreign or Overseas Students of Erzurum Technical University (ETÜYÖS) 


-ETÜYÖS’e girmeyen adaylar için 27-29 Ağustos 2018 tarihleri arasında başvuru alınacaktır. Bu tarihten önce başvuru yapmayınız.

-Candidates not participating in ETÜYÖS can apply in 27-29 August 2018.  Please do not make an application earlier.  

- Üniversitemize başvuru yapabilmek için, adayın Türkiye’de bulunan Üniversitelerin yaptığı YÖS (Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı) puanı olması gerekmektedir.

- To make an application to our university, the candidate has to have a point of the Examination for Foreign or Overseas Students (YÖS) in one of the Turkish universities. 

 

-Diploma puanı ile başvuru yapmayınız. Kazandığınız ilan edilse bile YÖS puanınız yoksa veya beyanda yanlış bilgi doldurduysanız kaydınız yapılmayacaktır.

- Do not apply with the diploma point. Even announced in deficiency of YÖS point or false information on the application form the registration will be invalid.

 

-Başvuru baraj puanı;

*Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi için en az ‘70’

*Diğer fakülteler için en az ‘60’ puanı olan adayların başvuruları değerlendirilecektir.

- Minimum passing score for the evaluation of the application;

* Faculty of Engineering and Architecture ‘70’ points

*Other faculties ‘60’ points