Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

Sözleşmeli Personel Alım Sonuçları

Üniversitemiz tarafından 06.03.2024 tarihli ve 32481 sayılı Resmi Gazete'de ilan edilen sözleşmeli personel pozisyonuna yapılan başvurulara ilişkin sonuçlar aşağıdaki bağlantı adresinden erişime açılmıştır.
 
Sonuçlar için tıklayınız. 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi uyarınca sözleşmeli pozisyona ASIL aday olarak yerleşmeye hak kazanan adayın 05.04.2024 tarihi mesai bitimine kadar aşağıda istenilen belgeleri Rektörlüğümüz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen ulaştırması gerekmektedir. Süresi içerisinde yapılmayan başvurular işleme alınmayacaktır.
 

Asıl olarak atanmaya hak kazanan adaydan belirtilen süre içerisinde başvurmayan, başvuru sonucunda atanmasına engel teşkil edecek herhangi bir durumu tespit edilen, göreve başlamayan veya arşiv araştırması sonucu olumsuz olan adayın ataması yapılmayacaktır.

Belgelerini teslim eden adayın arşiv araştırmasının olumlu olması halinde sözleşme imzalanacaktır. 

Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup, adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

İSTENİLEN BELGELER

1- Atama ve Başvuru Formu (https://erzurum.edu.tr/menu/formlar26/)

2-İkametgâh belgesi (e-devlet barkodlu)

3-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığının bulunmadığına dair Sağlık Kurulu Raporu (Tam teşekkülü Devlet veya Üniversite Hastanelerinden alınacaktır).

4-Arşiv Araştırması Formu (https://erzurum.edu.tr/menu/formlar26/)

5-2 adet fotoğraf (son altı ay içerisinde çekilmiş) 

Sağlık kurullarında psikiyatri hekiminin bulunması kaydıyla yerleştiği görevi yapmasına engel hastalığı bulunmadığı ifadesi alınacak raporda açıkça belirtilecektir. (Örneğin, “destek personeli olarak çalıştırılmasında sakınca bulunmamaktadır." ibareli sağlık raporu) İlgili sağlık kurulu raporunun 05.04.2024 tarihi mesai bitimine kadar alınamaması halinde, sağlık kurulu raporu olmaksızın 05.04.2024 tarihi mesai bitimine kadar Personel Daire Başkanlığına başvuru tamamlanacak ve sağlık kurulu raporu en geç 19 Nisan 2024 tarihi mesai bitimine kadar Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına ulaştırılacaktır. Bu süre içerisinde de sağlık kurulu raporunu sunamayan aday hakkından vazgeçmiş sayılacaktır.
 
Adres: Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, Personel Dairesi Başkanlığı, Ömer Nasuhi ilmen Mah.Farabi Bulvarı No:12 Yakutiye/ERZURUM
Yakutiye/Erzurum   


ETÜ Asistan Snow