Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

Yabancı Uyruklu Öğrenci Başvuru Sonuçları / Application Results for Foreign Students

Üniversitemizde öğrenim görmek için başvuran Yabancı Uyruklu adayların belirlenme süreci tamamlanmıştır. Kesin kayıt hakkı kazanan adayların listesini görmek için buraya tıklayınız.


The selecting process of foreign candidates who applied to study at our university has been completed. Please click here to see the list of candidates who have been chosen to be eligible for final registration.

 

Kesin kayıta hak kazanan adayların Kesin Kayıt esnasında istenen belgeler ile 11.09.2023-18.09.2023 tarihleri arasında ETÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında kayıtlarını şahsen tamamlamaları gerekmektedir. Kayıtla ilgili tüm sorularınızı Öğreni İşleri Daire Başkanlığına sorabilirsiniz. 

Candidates who are entitled to final registration have to complete their registration in person with the documents required for final registration in the Students Affairs Department of ETU between 11.09.2023 - 18.09.2023. You can ask for any information about registration procedures/documents from the Department of Student Affairs.

 

2023-2024 eğitim öğretim yılındaki yabancı uyruklu öğrenci öğrenim ücretleri için buraya tıklayınız.

Click here for the tuition fees for foreign students in the 2023-2024 academic year.

 

Boş kalan kontenjanlar 19 Eylül 2023 tarihinde duyurulacaktır. Yedek kazanan öğrencilerin kesin kayıt işlemleri 25-27 Eylül 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

The remaining quotas will be announced on 19 September 2023. Final registration of substitute students will be made between 25-27 September 2023.

Kesin kayıt esnasında istenen belgeler aşağıdaki gibidir:        Documents Required During Final Registration are as follow:

1-) İlk Başvuru esnasında istenen belgelerin asılları

 

1-) Original Copies of the Documents required during Online Application Process

 

a) Lise diploması (aslı)

 

a) High school diploma (original)

 

b) Diploma denklik belgesi (aslı)

 

b) Diploma equivalency document(original)

 

c) Not döküm belgesinin (transkript) aslı

 

c) Transcript (original)

 

d) Sınav sonuç belgesi

 

d) Exam result document

 

e) Pasaport ve tercümelerinin noter tasdikli suretleri

 

e) Notarized copies of passports and translations

 

f) Türkçe yeterlilik belgesi (varsa)

 

f) Turkish proficiency certificate (if any)

 

g) Öğrenim vizesinin noter tasdikli sureti

 

g) Notarized copy of the student visa

 

Kayıt Adresi: Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi, Havaalanı Yolu Caddesi, Erzurum Teknik Üniversitesi Kampüsü, Merkezi Kütüphane, 1. Kat, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Yakutiye/Erzurum.

Registration Address: Ömer Nasuhi Bilmen District, Havaalanı Yolu Street, Erzurum Technical University Campus, Central Library, 1st Floor, Students Affairs, Yakutiye/Erzurum.   


ETÜ Asistan Snow