Tercih Rehberi
عربي | فارسی | EN | Русский
E-Mail ÜBYS Blackboard Akademik Takvim COVID-19

ARAMA SONUÇLARI

☰ Menü

Yabancı Uyruklu Öğrenci Başvuru Sonuçları / Application Results for Foreign Students

Üniversitemizde öğrenim görmek için başvuran Yabancı Uyruklu adayların belirlenme süreci tamamlanmıştır. Kesin kayıt hakkı kazanan adayların listesini görmek için buraya tıklayınız.


The selecting process of foreign candidates who applied to study at our university has been completed. Please click here to see the list of candidates who have been chosen to be eligible for final registration.

 

Kesin kayıta hak kazanan adayların Kesin Kayıt esnasında istenen belgeler ile 23.08.2021 - 03.09.2021 tarihleri arasında ETÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında kayıtlarını şahsen tamamlamaları gerekmektedir. Kesin kayıta gelemeyen öğrencilerin  kayıt formunu doldurarak aşağıda sunulan belgelerle birlikte ogrenci@erzurum.edu.tr adresine mail göndermeleri gerekmektedir.

Candidates who are entitled to final registration have to complete their registration in person with the documents required for final registration in the Students Affairs Department of ETU between 23.08.2021 - 03.09.2021. Students who can not come to register, must fill in the registration form and send an e-mail to ogrenci@erzurum.edu.tr with the documents given below.

Boş kalan kontenjanlar 04-06 Eylül 2021 tarihleri arasında duyurulacaktır. Yedek kazanan öğrencilerin kesin kayıt işlemleri 06-10 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

The remaining quotas will be announced between 04-06 September 2021. Final registration of substitute students will be made between 06-10 September 2021.


Kesin kayıt esnasında istenen belgeler aşağıdaki gibidir:        Documents Required During Final Registration are as follow:

1-) İlk Başvuru esnasında istenen belgelerin asılları

 

1-) Original Copies of the Documents required during Online Application Process

 

a) Lise diploması (Aslı)

 

a) High School Diploma (Original)

 

b) Diploma Denklik belgesi (Aslı)

 

b) Diploma Equivalency Document(Original)

 

c) Not Döküm Belgesinin (transkript) aslı

 

c) Transcript ( Original)

 

d) Sınav sonuç belgesi

 

d) Exam Result Document

 

e) Pasaport ve tercümelerinin noter tasdikli suretleri

 

e) Notarized copies of passports and translations

 

f) Türkçe yeterlilik belgesi (varsa)

 

f) Turkish proficiency certificate (if any)

 

g) İkamet Belgesi (Oturma İzni)

 

g) Residence Certificate (Residence Permit)

 

 

Önemli not: Belgelerinin asıllarını 20 Eylül 2021 tarihine kadar teslim etmeyen öğrencilerin kayıtları iptal edilecektir.

Important note: Students who do not submit their original documents until September 20, 2021 will be cancelled.