Prospective Students
عربي | فارسی | TR | Русский
E-Mail ÜBYS ÖBS Blackboard Academic Calendar COVID-19

ARAMA SONUÇLARI

☰ Menu

Yabancı Uyruklu Öğrenciler için Lisans ve Lisansüstü derecelerde 3. ek başvuru başlamıştır. Başvurular 27 Ekim-02 Kasım 2020 tarihleri arasında online olarak yapılacaktır. Online başvuru yapmak için buraya tıklayınız.

3rd additional application at Undergraduate and Graduate levels for Foreign Students has started.  Applications will be made online between 27 October-02 November 2020. Click here to apply online.

*Fakültelerdeki ve Enstitülerdeki boş kontenjanları görmek için buraya tıklayınız.

*Click here to see the vacant quotas in faculties and institutes.


Başvuru esnasında aşağıda sunulan belgelerin öğrenciler tarafından taratılarak tek dosya halinde yos@erzurum.edu.tr mail adresine gönderilmesi gerekmektedir. Belgelerini uygun şekilde göndermeyen öğrencilerin başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.

During the application, the documents presented below must be scanned by the students and sent to the mail address yos@erzurum.edu.tr as a single file. The applications of students who do not send their documents correctly will not be taken into consideration.

Başvuru esnasında istenen belgeler;

a) Başvuru Formu

b) Lise Diploması(Lisansa Başvuranlar için)

c) Diploma Denklik Belgesi(Lisansa Başvuranlar için)

d) Lisans Diploması ( Yüksek Lisans ve Doktora Başvuruları için)

e) Not Döküm Belgesi (Transkript)

f) Sınav Sonuç Belgesi(Lisansa Başvuranlar için)

g) Pasaport veya Kimlik Kartı Taraması

Documents required during the application;

a) Application Form

b) High School Diploma(For undergraduate applications)

c) Diploma Equivalency Document(For undergraduate applications)

d)Bachelor's Degree ( For post-graduate applications)

e) Transcript

f) Exam Result Document(For undergraduate applications)

g) Scanned copies of Passport or National ID Card

3. Ek Yerleştirme Sonuçları 4 Kasım 2020 tarihinde açıklanacaktır.

Placement Results for 3rd Additional Placement will be announced on November 4, 2020.