Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

Uzaktan Eğitimin Sürdürülebilirliği (Anket Uygulaması)

Kırklareli Üniversitesi Kalite Geliştirme Koordinatörlüğü öğretim elemanlarından Öğr. Gör. Hülya YILMAZ'ın "Yükseköğretimde Uzaktan Eğitimin Sürdürülebilirliğini Etkileyen Faktörleri Belirleme" başlıklı bilimsel çalışması için yapılacak anket formuna aşağıdaki link vasıtasıyla ulaşabilirsiniz.


Link: https://forms.office.com/r/2bgzgYfnSt