Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

Üniversitemizde Girişim Merkezimizinde katkılarıyla KOSGEB Erzurum Müdürlüğü İşbirliği İle Düzenlenen Seminerde KOSGEB AR-GE, ÜR-GE ve İnovasyon Destek Programı Anlatıldı

      Girişimcilik merkezimizin Katkılarınında olduğu Üniversitemiz ile KOSGEB Erzurum Müdürlüğü iş birliğinde Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı Bilgilendirme Semineri düzenlendi. Seminere ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent ÇAKMAK, KOSGEB Erzurum İl Müdürü Lütfullah AKTAŞ, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Birol SOYSAL, Rektör Danışmanı Prof.Dr.Ümit İNCEKARA Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Fatih YETİM, ETÜ Kristal Girişimcilik Merkezi Koordinatörü Doç. Dr. Kağan Koray AYTEN,Koordinatör yardımcıları, KOBİ Uzmanları, akademisyenler, girişimciler ve öğrenciler katılım sağladı.

      Toplantıda KOSGEB Erzurum İl Müdürü Lütfullah AKTAŞ; KOSGEB’in Sanayi ve Teknoloji  Bakanlığı ilgili kamu kuruluşu olarak  81 ilde taşra teşkilatı ile KOBİ ve Girişimcilere hizmet verdiğini, ilimizde de bu desteklerin etkin bir şekilde kullandırıldığını, proje başvurularını değerlendirme, izleme ve sonraki süreçlerde Erzurum Teknik Üniversitesinin en önemli paydaşlarından biri olduğunu belirtti. Ardından Rektörümüz Prof.Dr. Bülent ÇAKMAK; Teknik Üniversite olmanın yüklediği misyon gereği Ar-Ge ve İnovasyon alanına öncelik verildiğini, KOBİ’ler ile aynı zamanda Üniversitelerinde desteklerden etkin bir şekilde yararlandırılması için iş birliklerinin artarak devam etmesi gerektiğini ifade etti. Açılış konuşmalarından sonra KOBİ Uzmanı Dr. Halil İbrahim ŞEN KOSGEB Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı ile ilgili bir sunum gerçekleştirdi. Program kapsamında Ar-Ge İnovasyon projeleri ve ürün geliştirmeye yönelik Ür-Ge projeleri ile 750.000 TL, proje teklif çağrıları ile 6.000.000 TL’ye kadar üst limiti olan desteğin ayrıntıları anlatıldı. Ar-Ge ve İnovasyon projeleri aracılığıyla bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip KOBİ’ler ile girişimcilerin; yeni bir ürün, yeni bir süreç ve yeni bir hizmet üretmelerinin veya iyileştirmelerinin, Ür-Ge projeleri aracılığı ile değişen pazar taleplerine ve teknolojik gelişmelere uyum sağlamaları için KOBİ’ler tarafından orijinal, iyileştirilmiş veya değiştirilmiş yeni ürünlerin üretilmesinin
sağlanması amaçlandığı dile getirildi. Ayrıca 23 Mayıs 2022 tarihi itibariyle başvuruya açılan 2022-01 Proje Teklif Çağrısı kapsamında‘’Karbon Emisyonunun Azaltılmasına Yönelik Ar-Ge ve İnovasyon ile Ür-Ge Projelerinin Desteklenmesi’’ çağrısının detayları aktarıldı. Son olarak akademisyenlerin izleyici ve kurul üyelikleri hususunda görev alabilecekleri bağımsız değerlendirici başvuru süreci detaylarıyla anlatıldı.  

KOBİ Uzmanı Dr. Halil İbrahim ŞEN seminerin sonunda katılımcıların sorularını cevaplandırdı.

    


ETÜ Asistan Snow