Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

Uluslararası İkili İşbirliği Projelerimiz TÜBİTAK Tarafından Desteklendi

Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyelerimizin Uluslararası İkili İşbirliği Projeleri TÜBİTAK Tarafından Desteklendi

TÜBİTAK ile İran Bilim, Araştırma ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı Uluslararası Bilimsel İşbirliği Merkezi arasında imzalanmış olan İşbirliği Anlaşması çerçevesinde, 2019 yılında açılan ortak araştırma projeleri çağrısı kapsamında, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerimizden Doç. Dr. Ahmet DUMLU tarafından sunulan '5-DOF FDM Yazıcı Tasarımı ve İmalatı' projesi ve Makine Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerimizden Dr. Öğr. Üyesi Faraz AFSHARI tarafından sunulan 'Nanoparçacıkların Yüzey Modifikasyonu ve Nanoakışlanlarda kullanılması' projesi Tübitak tarafından desteklenmeye layık görülmüştür.

Doç. Dr. Ahmet DUMLU tarafından sunulan '5-DOF FDM Yazıcı Tasarımı ve İmalatı' projesi kapsamında, katmanlı üretim teknolojisine sahip yüksek doğrulukta yeni bir 3 boyutlu yazıcının üretilmesi amaçlanmaktadır. Geliştirilecek 3 boyutlu yazıcının geleneksel yazıcılara göre en önemli avantajları daha az destek yapılarına ihtiyaç duyması ve üretim süresini kısaltabilmesidir. Bu sistem sayesinde malzeme üretimi için kullanılan filament gereksinimi de en aza indirgenebilecektir.

Dr. Öğr. Üyesi Faraz AFSHARI tarafından sunulan 'Nanoparçacıkların Yüzey Modifikasyonu ve Nanoakışlanlarda kullanılması' projesi kapsamında, nanopartiküllerin polar ve polar olmayan sıvılardaki dağılabilirliğini artırmak için, demir oksit yüzeyini hidrofilik ve hidrofobik reaktiflerle modifikasyonu planlanmıştır. Kullanılan bu yöntem ile elde edilen nanoakışkanın stabilitesinin artması amaçlanmaktadır. Nanopartiküllerin modifikasyonu sayesinde üretilmiş olan yeni tip nanoakışkanın termofiziksel ve ısı transfer özelliklerinin iyileştirilmesi sağlanacaktır.

Projelerde, Üniversitemizde öğrenim gören yüksek lisans ve doktora öğrencileri bursiyer olarak görev alacaklardır. Hocalarımızı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz.