Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

TÜBİTAK Projemize Destekleme Kararı Verildi

Fen Fakültesi Matematik Bölümü Öğretim Elemanlarından Dr. Vehpi YILDIRIM'ın "Mide Küçültme Ameliyatlarının Lipoprotein Metabolizması Üzerindeki Etkilerinin Matematiksel Modeller Yardımıyla İncelenmesi" konulu projesinin TÜBİTAK tarafından desteklenmesine karar verildi.

Projedeki temel amaç, insanlarda lipoprotein metabolizmasını düzenleyen faktörleri ve mide küçültme ameliyatlarının lipoprotein metabolizması üzerindeki etkilerini, klinik veriler kullanılarak geliştirilecek fizyoloji tabanlı dinamik matematiksel modeller yardımıyla incelemektir. Çağımızın en büyük sağlık sorunlarından birisi olan obezite ile mücadelede kullanılan en etkin tedavi yöntemlerinden birisi mide küçültme ameliyatlarıdır. Ülkemizde de yaygın ve başarılı bir biçimde uygulanan bu ameliyatlar, obez hastalarda yüksek düzeyli kilo kaybının yanında, metabolik birçok iyileşmeyi de beraberlerinde getirmektedirler. Ameliyat sonrasında hastaların, lipoprotein metabolizmalarında, insülin duyarlılığı, kan şekeri ve plazma lipit değerlerinde büyük iyileşmeler gözlemlenmektedir. Bu iyileşmelerin tümü iyi biliniyor olmalarına rağmen, metabolizmanın karmaşık doğası ve kullanılan araştırma metotlarının yetersizliği sebebiyle aralarındaki sebep-sonuç ilişkisi tam olarak anlaşılamamıştır. Hedefimiz, Amsterdam Üniversitesi Tıp Merkezinde mide küçültme ameliyatı geçirmiş hastalardan toplanmış verileri kullanarak, fizyoloji tabanlı matematiksel modeller geliştirmek ve bu modeller yardımıyla bu karmaşık ilişkileri incelemektir.

Hocamızı çalışmalarından dolayı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.   SORUN ve GÖRÜŞ BİLDİR