Bağlantılar
Genel Hesap Yönetimi

Bilgi Bankası - Destek Talebi

Lisanslı yazılımlar, kablosuz internet, kampüs dışı erişim gibi birçok konuda bilgi edinebilir, yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Destek Sayfası

Erzurum Teknik Üniversitesi

Tescil/Patent/Fikri Mülkiyet İşlemleri

Kanun koyucu, yükseköğretim personelinin çalışmaları sırasında elde ettiği buluşlar üzerindeki hak sahipliği hususunu, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nda hüküm altına almıştır. 6769 sayılı Kanunun 121/2 maddesi ve 29.09.2017 tarihli Çalışan Buluşlarına, Yükseköğretim Kurumlarında Gerçekleştirilen Buluşlara ve Kamu Destekli Projelerde Ortaya Çıkan Buluşlara Dair Yönetmeliğin 29/1 maddesi uyarınca, yükseköğretim kurumlarında yapılan bilimsel çalışmalar veya araştırmalar sonucunda, yükseköğretim kurumunda edinilen deneyim ve çalışmalara dayanan bir buluş gerçekleştiğinde, buluşu yapan, buluşunu yazılı olarak geciktirmeksizin yükseköğretim kurumuna bildirmekle yükümlü olup yine Yönetmeliğin 30’uncu maddesi gereğince patent başvurusu yapılmışsa patent başvuru tarihinden itibaren bir ay içinde yükseköğretim kurumuna başvuru yapıldığına dair bildirim yapmak zorundadır. İşbu emredici kanun hükmü doğrultusunda, buluşu yapan Üniversitemiz personelinin, buluşa patent veya faydalı model verilmesini etkileyecek nitelikte bir açıklamada (akademik yayın, buluşun ticarileştirilmesi vb) bulunmadan önce, gecikmeksizin, Üniversitemiz yetkili birimine buluş bildiriminde bulunması gerekmektedir. Buluşu yapan, Üniversitemize bildirim yükümlülüğünü yerine getirmez veya bildirimde bulunulmaksızın patent başvurusu yaparsa, Üniversitemiz aleyhine doğan zararlardan sorumlu olacağı gibi hakkında disiplin işlemi uygulanacaktır.   


ETÜ Asistan Snow